PAKIET KLIMATYCZNY << POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ | IDEA | KONTAKT

x
 

c   c

 

 

     Zabójczy "Pakiet Klimatyczny"

bezpośredni link do tekstu | wpis nr 44 - 05/01/2012

 

Począwszy od stycznia 2013 roku zaczną w Polsce obowiązywać zaakceptowane przez rząd Donalda Tuska postanowienia unijnego "Pakietu Klimatycznego", który - jak się okazuje - będzie miał fatalne konsekwencje nie tylko dla sytuacji materialnej wszystkich Polaków, ale także dla konkurencyjności całej polskiej gospodarki

 

Czymże jest wspomniany "Pakiet"? - Jego założenia na pierwszy rzut oka wydają się być bardzo pożyteczne: chodzi o przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatycznym poprzez m.in. ograniczanie emisji gazów cieplarnianych, w tym przede wszystkim CO2. Wszystko brzmi bardzo ładnie dopóki nie przyjrzymy się szczegółom. Otóż ograniczanie emisji gazów cieplarnianych ma się odbywać poprzez tzw. unijny system handlu emisjami. System ten jest oparty na założeniu, że wszelkie zakłady przemysłowe (w tym w szczególności elektrownie węglowe) będą musiały od 2013 roku kupować prawa do emisji CO2 na specjalnych aukcjach. Bez wykupienia takiego prawa do emisji, nie będzie możliwa jakakolwiek produkcja. 

 

Europolitycy oraz liderzy polityczni, którzy byli za przyjęciem "Pakietu klimatycznego" twierdzą, że system handlu emisjami to najlepszy sposób na ukaranie państw będących największymi "trucicielami" i przekonanie ich do inwestycji ograniczających emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Problem w tym, że 95 % energii elektrycznej produkowanej w Polsce pochodzi z elektrowni opalanych węglem, czyli z zakładów przemysłowych, w które system handlu emisjami uderzy najmocniej. Z uwagi na to Unia Europejska - na zasadzie wyjątku - zgodziła się, aby nasz kraj w latach 2013-2019 nie musiał kupować od razu 100% praw do emisji (tak jak będzie to miało miejsce w większości państw Wspólnoty), a jedynie ich określoną część (do 2012 roku prawa do emisji dwutlenku węgla Polska otrzymuje za darmo). I tak np.: w 2013 roku zakłady przemysłowe w Polsce będą musiały kupić na aukcjach prawa do emisji jedynie 30% całkowitej wartości emisji CO2 wytwarzanej w ciągu roku. Pozostałe 70% będą mogły wyemitować za darmo. Warto jednak podkreślić, że z roku na rok - aż do 2019 - wolumeny emisji, których nie będzie trzeba wykupić na aukcjach będą stopniowo maleć, by w 2020 r. zniknąć całkowicie.

 

Szacuje się, że prawo do emisji 1 tony CO2 ma kosztować ok. 40 euro (tj. ok. 175 zł). Przeciętna elektrownia węglowa o mocy 1600 MW (w Polsce jest kilkadziesiąt tego typu obiektów) potencjalnie może emitować do atmosfery ok. 3 mln ton CO2. Właściciel takiej elektrowni na zakup praw do emisji (przy założeniu, że nie otrzyma żadnych darmowych praw do emisji) będzie musiał wydawać rocznie ok. 500 mln zł. Cała Polska elektroenergetyka emituje rocznie ok. 160 mln ton gazów cieplarnianych. Łatwo więc obliczyć, że wykup praw do emisji takiej ilości gazów cieplarnianych może kosztować rocznie nawet 6,0 mld euro (26,0 mld zł)

 

Jakie będą skutki wdrożenia w życie postanowień "pakietu klimatycznego"? - wg raportów i analiz wielu niezależnych instytucji - katastrofalne dla polskiej gospodarki, która nie wytrzyma tak znacznego wzrostu kosztów produkcji energii elektrycznej. Z opracowań wykonanych przez firmę Energsys wynika, że "koszty społeczne i gospodarcze wdrożenia pakietu klimatycznego w Polsce przekroczą znacznie granicę społecznej akceptowalności oraz spowodują utratę konkurencyjności przez polską gospodarkę"

 

Zgodnie z artykułem Teresy Wójcik pt.: "Rujnujący pakiet klimatyczny" - rodzime koncerny energetyczne (PGE, ENEA, TAURON) do niedawna spodziewały się, że otrzymają darmowe pozwolenia na przynajmniej 70% swojej całkowitej emisji CO2 w 2013 roku. Okazało się jednak, że mogą liczyć jedynie na 45-50%, co w praktyce przełoży się na gwałtowny wzrost  ich wydatków związanych z produkcją energii już od 1 stycznia 2013 roku (warto zauważyć, że o wolumenie darmowych emisji w latach 2013-2019 dla poszczególnych elektrowni i elektro-ciepłowni w Polsce decyduje Departament Energetyki w Ministerstwie Gospodarki; może się okazać, że poszczególne zakłady przemysłowe czy elektrownie teoretycznie już w 2013 roku będą płaciły pełne stawki za emisję CO2 do atmosfery ponieważ taka będzie decyzja Departamentu Energetyki). Ocenia się, że PGE będzie musiała w ciągu tylko jednego roku (2013) wydać na koszty wynikające z wdrożenia "pakietu klimatycznego" kwotę co najmniej 1,8 mld zł (o 1,0 mld więcej niż pierwotnie zakładano). TAURON wyda na ten cel ok. 0,7 mld zł. Także pozostałe koncerny będą musiały się liczyć z większymi kosztami produkcji energii sięgającymi kilkuset mln zł. Z uwagi na powyższe eksperci z branży energetycznej szacują, że cena energii elektrycznej dla odbiorcy indywidualnego w 2013 roku wzrośnie o około 30-40%. Taki sam wzrost cen dla przemysłu przyczyni się do tego, że polskie firmy o wysokim udziale kosztów energii (głównie branża produkcji materiałów budowlanych, przemysł chemiczny, stalowy, wapienniczy, szklarski i papierniczy) nie będą w stanie konkurować na europejskim rynku. To z kolei spowoduje ograniczenie produkcji, a być może także częściową likwidacje zakładów i masowe zwolnienia, które pogłębią tylko kryzys. Należy też zauważyć, że z roku na rok pozwoleń na darmową emisję będzie coraz mniej, przez co cena energii nadal będzie wzrastać. Szacuje się wstępnie, że cena energii w 2020 roku (w porównaniu do ceny z końca 2011 roku) wzrośnie o około 100-120% (nie uwzględniając poziomu inflacji), a polski prąd będzie najdroższy na całym świecie.

 

Bez wątpienia "pakiet klimatyczny" w obecnym kształcie przyczyni się do strat polskiej gospodarki, których rozmiar trudno sobie wyobrazić. Powstaje pytanie czy polski rząd, który zgodził się na wdrożenie "pakietu", miał świadomość jego katastrofalnych skutków? Jeśli tak - to dlaczego nie sprzeciwił się jego wprowadzeniu? Warto zauważyć, że ze wszystkich krajów Unii Europejskiej, postanowienia "pakietu" uderzają najmocniej właśnie w Polskę. Dla przykładu francuska energetyka prawie w ogóle nie odczuje wprowadzenia "pakietu", bowiem oparta jest w całości na elektrowniach atomowych. 

 

Pozostaje mieć nadzieje, że sukces odniesie oddolna inicjatywa, o której ostatnio donosiły media, polegająca na zebraniu kilku milionów podpisów mieszkańców Unii Europejskiej pod petycją dotyczącą zawieszenia wdrożenia w życie pakietu klimatycznego. Do końca 2012 roku jest jeszcze trochę czasu, by zablokować ten rujnujący polską gospodarkę projekt.

 

 

Źródło informacji i cytatów:

- http://www.rp.pl/artykul/684164.html 

- http://www.rp.pl/artykul/705642.html 

- Artykuł Teresy Wójcik pt.: "Rujnujący pakiet klimatyczny" opublikowany w nr 51-52/2011 "Gazety Polskiej" (21-28 grudnia 2011), s. 33

 

Tagi: PAKIET KLIMATYCZNY | GOSPODARKA | BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE

bezpośredni link do tekstu

 


 

     Polacy zapłacą miliardy za wdrożenie "Pakietu klimatycznego"

bezpośredni link do tekstu | wpis nr 66 - 11/02/2012

 

Eksperci skupieni wokół Krajowej Izby Gospodarczej [wikipedia] w opublikowanym 07/02/2012 raporcie na temat skutków wdrożenia dla polskiej gospodarki "Planu działań dla gospodarki niskoemisyjnej do 2050 r." ostrzegają, że już w 2015 roku koszty obniżenia emisji CO2 dla naszego przemysłu sięgną 5 mld zł rocznie. Wynika to z przyjętego w 2008 r. przez rząd Donalda Tuska tzw. "Pakietu Klimatycznego". Niestety z roku na rok koszty obniżania emisji CO2 będą wzrastać, by w 2030 r. osiągnąć pułap 13 mld zł rocznie

 

Sytuacja ta najmocniej uderzy w samych Polaków. Przede wszystkim cena energii elektrycznej w ciągu najbliższych kilku lat wzrośnie o kilkadziesiąt procent, a to przełoży się natychmiast na odpowiedni wzrost cen produktów i usług, do wytworzenia których prąd jest potrzebny. Polski przemysł przestanie być konkurencyjny. Produkcja stanie się nieopłacalna, co z kolei przyczyni się do masowych zwolnień i redukcji etatów (ostrożnie szacuje się, że w branżach, których emisja CO2 będzie musiała być zmniejszona, pracę może stracić ok. 15-20% zatrudnionych).

 

Najgorszy scenariusz dla Polski ziści się jednak w momencie, gdy Rada Unii Europejskiej przyjmie dokument przygotowany przez unijną komisarz ds. klimatu - Connie Hedegaard [wikipedia] - pt.: "Plan działań dla gospodarki niskoemisyjnej do 2050 r.". Zakłada on, że do 2050 roku emisja CO2 na terenie Unii Europejskiej ma być zredukowana o 80%. Co to oznacza dla Polski? - Zgodnie z raportem ekspertów z Krajowej Izby Gospodarczej w 2030 roku polski przemysł będzie musiał ponosić koszty związane z obniżaniem CO2 w wysokości 22 mld zł rocznie! Dla porównania, to aż połowa zysku brutto wszystkich polskich przedsiębiorstw w 2009 roku. Co gorsza - najbardziej ucierpią branże, w których nasz kraj jest nadal silny: hutnictwo, przemysł cementowy, papierniczy i chemiczny

 

Dokument przygotowany przez Connie Hedegaard nie jest aktem prawnym, ale jeśli zostanie przyjęty przez Radę Unii Europejskiej (posiedzenie Rady w tej sprawie zaplanowane jest na 09/03/2012) będzie brany pod uwagę przy sporządzaniu unijnych dyrektyw. Niestety w trakcie półrocza polskiej prezydencji w Unii (druga połowa 2011 r.) nasi reprezentanci z premierem Tuskiem na czele, nie poruszali tego tematu w ogóle. Szkoda tym większa, bowiem aktualnie przewodnictwo w Unii piastuje Dania, dla której kwestie klimatyczne są priorytetem (warto także zauważyć, że Connie Hedegaard jest Dunką). Kopenhaga prowadzi zakrojone na szeroką skalę rozmowy i negocjacje, których celem ma być przeforsowanie na posiedzeniu Rady UE założeń wspomnianego planu redukcji CO2 o 80%. Czy to się uda zależy też od działań podejmowanych obecnie przez stronę polską. Nasz kraj zbiera argumenty przemawiające za odrzuceniem planu Hedegaard (argumentem koronnym ma być katastrofa polskiej gospodarki do jakiej dojdzie po wprowadzeniu wszystkich pro-klimatycznych zmian). Wśród członków Wspólnoty gorączkowo poszukiwani są także potencjalni sojusznicy, którzy swoim głosem mieliby wspierać nasze działania.

 

Wielka szkoda, że polskie media mainstreamowe, pochłonięte ostatnio sprawami pokroju jednostkowych tragedii rodzinnych (śmierć półrocznej Madzi z Sosnowca) czy niefortunnymi wypowiedziami drugorzędnych polityków (sprawa "Murzynka" posła Suskiego) całkowicie omijają temat - zdaje się - najważniejszy dla polskiej racji stanu od początku istnienia III RP. Wejście w życie "Pakietu Klimatycznego" (którego postanowienia zaczną być odczuwalne już od przyszłego roku), oraz ewentualne zaakceptowanie planu Connie Hedegaard spowoduje olbrzymie straty dla polskiej gospodarki. Według raportów i analiz wielu niezależnych instytucji, Polska nie wytrzyma skokowego wzrostu kosztów produkcji energii elektrycznej. Z opracowań wykonanych przez firmę Energsys wynika, że "koszty społeczne i gospodarcze wdrożenia pakietu klimatycznego w Polsce przekroczą znacznie granicę społecznej akceptowalności oraz spowodują utratę konkurencyjności przez polską gospodarkę". Mimo tak tragicznych konsekwencji, statystyczny Kowalski o "Pakiecie klimatycznym" nie dowie się praktycznie niczego oglądając np.: TVN-owskie "Fakty". Informacje w tej sprawie można znaleźć jedynie w serwisach stricte ekonomicznych, czy stronach poświęconych gospodarce. Powstaje pytanie - dlaczego tylko tam, a nie w głównych serwisach informacyjnych docierających do milionów Polaków? Dlaczego temat olbrzymich, sztucznie narzuconych kosztów za emisję CO2, które Polska - w odróżnieniu od USA, Kanady, Chin, Rosji czy Indii - będzie musiała ponosić, jest w polskich mediach tematem tabu? Czy mainstream także i w tej kwestii woli zachować milczenie?

 

Polecam także: Zabójczy "Pakiet Klimatyczny" 

 

 

Źródło informacji i cytatów:

- http://wyborcza.biz/biznes/2029020,100896,11105593.html (wejście 08/02/2012)

 

Tagi: PAKIET KLIMATYCZNY | GOSPODARKA | BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE | MEDIA

bezpośredni link do tekstu

 


 

     Pakiet klimatyczny: Tusk nie wiedział na co się zgadza?

bezpośredni link do tekstu | wpis nr 73 - 28/02/2012

 

W weekendowym numerze "Gazety Polskiej Codziennie" (25-26/02/2012) ukazał się wywiad z dr Tomaszem Telukiem (Instytut Globalizacji) dotyczący konsekwencji wejścia w życie tzw. pakietu klimatycznego. Teluk nie ma żadnych wątpliwości: podpisany w 2008 roku przez rząd Donalda Tuska pakiet klimatyczny zniszczy polską gospodarkę, a konsekwencje jego wprowadzenia będą odczuwalne w kieszeniach wszystkich Polaków. Ceny prądu wzrosną dwukrotnie, co bezpośrednio przyczyni się do wzrostu inflacji, spadku konkurencyjności polskiego przemysłu, masowych bankructw oraz wzrostu bezrobocia. Drastycznie wzrosną wydatki fiskalne państwa, przez co rząd, aby powiązać koniec z końcem, coraz częściej będzie musiał zaciągać kredyty w prywatnych bankach komercyjnych.

 

Zdaniem Teluka katastrofy można było uniknąć, gdyby rządzący naszym krajem - oprócz tego, że powinni kierować się narodowym interesem - w 2008 roku odpowiedzieli sobie na trzy zasadnicze pytania:

Po pierwsze na jakich podstawach naukowych tworzona jest europejska polityka klimatyczna? [podkreślenie - Niewygodne.info.pl] - wiemy dokładnie, że na żadnych, bo te, które są podawane, już dawno zostały obalone.

Po drugie, Donald Tusk powinien zapytać jakie były dotychczasowe efekty tej polityki? Odpowiedź jest następująca - efektów nie było w ogóle. Jest to spowodowane tym, że przedsiębiorcy oszukiwali jak mogli, żeby dostać jak najwięcej pozwoleń na emisję, zawyżali limity emisji, a potem nimi handlowali. Stworzono w ten sposób kolejny wirtualny papier wartościowy, na którym zyskują tylko spekulanci. Nie jest to żadne narzędzie ochrony środowiska. 

Po trzecie - polski premier powinien dokładnie wypytać brukselskich ekspertów o koszty tej polityki. Musiał mieć przecież świadomość, że to duże pieniądze. Trzeba bowiem, pod przymusem, zastępować jedne technologie drugimi, znacznie droższymi, na czym korzystają wybrane, produkujące je europejskie koncerny energetyczne i firmy, które są ich kooperantami.

Gdyby Donald Tusk w 2008 roku wiedział co podpisuje i na jaką katastrofę ekonomiczna skazuje swój kraj, to być może dzisiaj nie musielibyśmy się martwić o dalsze losy naszego państwa. W tym kontekście (świadomość premiera odnośnie tego na co się zgadza) warto zacytować jeszcze jeden fragment z Teluka:

Nasz kraj nie prowadzi profesjonalnego lobbingu swoich interesów narodowych w Brukseli. (...) Polscy politycy są albo słabymi negocjatorami, albo działają z premedytacją, za obietnice jakichś lukratywnych miejsc w Brukseli po zakończeniu kadencji.

Oby nigdy nie okazało się, że w przypadku pakietu klimatycznego premier naszego państwa, w zamian za swoją zgodę, był wodzony jakimś europejskim stanowiskiem. Z drugiej jednak strony - i tak nie ma to już żadnego znaczenia, bowiem katastrofa gospodarcza wydaje się być nieunikniona.

 

* * *

Na marginesie dyskusji o ochronie środowiska, limitach na emisję i pakiecie klimatycznym: przed kilkunastu laty jedna erupcja wulkanu Kratakau uwolniła do atmosfery więcej CO2 niż cała ludzka cywilizacja w ciągu swojej historii.

 

Polecam także: 

Zabójczy "Pakiet Klimatyczny" 

Polacy zapłacą miliardy za wdrożenie "Pakietu klimatycznego"

 

 

Źródło informacji i cytatów:

- Wywiad Aleksandra Kłosa z dr Tomaszem Telukiem pt.: "Przez Tuska prąd zdrożeje o 100 procent", opublikowany w "Gazecie Polskiej Codziennie", wydanie z 25-26/02/2012, s. 10.

 

Tagi: PAKIET KLIMATYCZNY | CYTATY | GOSPODARKA

bezpośredni link do tekstu

 


 

     PO, PSL i Ruch Palikota nie chcą renegocjacji zabójczego dla Polski pakietu klimatycznego

bezpośredni link do tekstu | wpis nr 91 - 01/04/2012

Warto odnotować, że 30/03/2012 posłowie Sejmu RP głosami: PO, PSL i Ruchu Palikota odrzucili "projekt uchwały w sprawie rozpoczęcia przez Rząd RP renegocjacji pakietu klimatyczno-energetycznego na szczeblu Unii Europejskiej". Celem projektu miało być wezwanie Rządu RP do niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do renegocjacji niekorzystnego dla naszego kraju, a przyjętego w 2008 roku przez rządu Donalda Tuska, pakietu klimatyczno–energetycznego. Wnioskodawcy tego projektu wyrażali opinię, że zapisy pakietu mającego wejść w życie w 2013 r. stanowią zagrożenie dla rozwoju polskiej gospodarki, a co za tym idzie, dla standardów życia polskich obywateli.

Za odrzuceniem uchwały w pierwszym czytaniu było 273 posłów wspomnianych powyżej partii. 181 opowiedziało się przeciw (PiS, SLD, SP), zaś jedna osoba wstrzymała się od głosu. Z uwagi na fakt, że kwestię renegocjacji pakietu klimatyczno-energetycznego uważam za fundamentalną dla żywotności gospodarki naszego państwa, pozwoliłem sobie poniżej wymienić z imienia i nazwiska listę posłów, którzy głosowali za odrzuceniem projektu w/w uchwały.

 

Więcej na temat pakietu klimatycznego i skutków jego wejścia w życie dla polskiej gospodarki znajdziesz tutaj:

- Zabójczy "Pakiet Klimatyczny"

- Polacy zapłacą miliardy za wdrożenie "Pakietu klimatycznego"

 

* * *

Lista posłów, którzy nie chcą renegocjacji niekorzystnego dla polskiej gospodarki pakietu klimatycznego (na podstawie wyników głosowania dostępnych tutaj):

Obok nazwiska i imienia podany jest adres mailowy, na który można wysłać list z pytaniem oraz wnioskiem o odpowiedź dlaczego dany poseł/posłanka głosował/a za odrzuceniem "projektu uchwały w sprawie rozpoczęcia przez Rząd RP renegocjacji pakietu klimatyczno-energetycznego na szczeblu Unii Europejskiej"?. Wniosek o sporządzenie odpowiedzi należy poprzeć żądaniem potwierdzenia przyjęcia tegoż wniosku mając na względzie paragraf 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (cytuje: "Przyjmujący skargi i wnioski potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda tego wnoszący").

 

PLATFORMA OBYWATELSKA:
TUSK DONALD - email: donald.tusk@sejm.pl 
SIKORSKI RADOSŁAW - email: radoslaw.sikorski@sejm.pl 
SCHETYNA GRZEGORZ - email: grzegorz.schetyna@sejm.pl 
NOWAK SŁAWOMIR - email: slawomir.nowak@sejm.pl 
KOPACZ EWA - email: ewa.kopacz@sejm.pl 
VINCENT-ROSTOWSKI JAN - email: brak
GOWIN JAROSŁAW - email: jaroslaw.gowin@sejm.pl 
GRAŚ PAWEŁ - email: pawel.gras@sejm.pl 
NIESIOŁOWSKI STEFAN - email: stefan.niesiolowski@sejm.pl 
ZDROJEWSKI BOGDAN - email: bogdan.zdrojewski@sejm.pl 
ARŁUKOWICZ BARTOSZ - email: bartosz.arlukowicz@sejm.pl 
NEUMANN SŁAWOMIR - email: slawomir.neumann@sejm.pl 

GRABARCZYK CEZARY - email: cezary.grabarczyk@sejm.pl  

GRAD ALEKSANDER - email: aleksander.grad@sejm.pl 
MUCHA JOANNA - email: joanna.mucha@sejm.pl 
BIERNACKI MAREK - email: marek.biernacki@sejm.pl 
MIODOWICZ KONSTANTY - email: konstanty.miodowicz@sejm.pl 
KWIATKOWSKI KRZYSZTOF - email: krzysztof.kwiatkowski@sejm.pl 
ROSATI DARIUSZ - email: dariusz.rosati@sejm.pl 
GODSON JOHN ABRAHAM - email: biuro@johngodson.pl 
KLUZIK-ROSTKOWSKA JOANNA - email: joanna.kluzik-rostkowska@sejm.pl 
ŻMUDA-TRZEBIATOWSKA EWA - email: ewa.zmuda-trzebiatowska@sejm.pl 
RADZISZEWSKA ELŻBIETA - email: elzbieta.radziszewska@sejm.pl 
HALICKI ANDRZEJ - email: andrzej.halicki@sejm.pl 
SZEJNFELD ADAM - email: adam.szejnfeld@sejm.pl 
PITERA JULIA - email: julia.pitera@sejm.pl 
MĘŻYDŁO ANTONI - email: antoni.mezydlo@sejm.pl 
HALL KATARZYNA - email: katarzyna.hall@sejm.pl 
TOMCZYKIEWICZ TOMASZ - email: tomasz.tomczykiewicz@sejm.pl 
ŚLEDZIŃSKA-KATARASIŃSKA IWONA - email: iwona.sledzinska-katarasinska@sejm.pl 
POMASKA AGNIESZKA - email: agnieszka.pomaska@sejm.pl 
KIDAWA-BŁOŃSKA MAŁGORZATA - email: malgorzata.kidawa-blonska@sejm.pl 
BLANIK LESZEK - email: leszek.blanik@sejm.pl 
MARCZUŁAJTIS-WALCZAK JAGNA - email: jagna.marczulajtis-walczak@sejm.pl 
GUZOWSKA IWONA - email: iwona.guzowska@sejm.pl 
PAPKE PAWEŁ - email: pawel.papke@sejm.pl 

KUCHARSKI CEZARY - email: brak
ZIELIŃSKI MACIEJ - email: maciej.zielinski@sejm.pl 

DZIĘCIOŁ JANUSZ - email: janusz.dzieciol@sejm.pl 
KOSECKI ROMAN JACEK - email: roman.kosecki@sejm.pl 
RAŚ IRENEUSZ - email: ireneusz.ras@sejm.pl 
ADAMCZAK MAŁGORZATA - email: brak

RYNASIEWICZ ZBIGNIEW - email: zbigniew.rynasiewicz@sejm.pl 

RZĄSA MAREK - email: marek.rzasa@sejm.pl 

LESZCZYNA IZABELA - email: izabela.leszczyna@sejm.pl 
ŁAWRYNOWICZ ZOFIA - email: zofia.lawrynowicz@sejm.pl 

LITWIŃSKI ARKADIUSZ - email: arkadiusz.litwinski@sejm.pl 
ARKIT TADEUSZ - email: tadeusz.arkit@sejm.pl 
GRUPIŃSKI RAFAŁ - email: rafal.grupinski@sejm.pl 
MAŁECKA-LIBERA BEATA - email: beata.malecka-libera@sejm.pl 

GRAD MARIUSZ - email: mariusz.grad@sejm.pl 
SIBIŃSKA KRYSTYNA - email: krystyna.sibinska@sejm.pl 
GUT-MOSTOWY ANDRZEJ - email: andrzej.gut-mostowy@sejm.pl 
SIEDLACZEK HENRYK - email: biuro@siedlaczek.pl 
ARNDT PAWEŁ - email: pawel.arndt@sejm.p l
MATUSIK-LIPIEC KATARZYNA - email: katarzyna.matusik-lipiec@sejm.pl 
AUGUSTYN URSZULA - email: urszula.augustyn@sejm.pl 
SKOWROŃSKA KRYSTYNA - email: krystyna.skowronska@sejm.pl 
AZIEWICZ TADEUSZ - email: tadeusz.aziewicz@sejm.pl 
MILLER RAJMUND - email: brak
SŁAWIAK BOŻENA - email: bozena.slawiak@sejm.pl 
HANAJCZYK AGNIESZKA - email: agnieszka.hanajczyk@sejm.pl 
SŁUGOCKIWALDEMAR - email: waldemar.slugocki@sejm.pl 
BIERNAT ANDRZEJ - email: andrzej.biernat@sejm.pl 
HOK MAREK - email: marek.hok@sejm.pl 
MROCZEK CZESŁAW - email: czeslaw.mroczek@sejm.pl 
SMOLARZ TOMASZ - email: tomasz.smolarz@sejm.pl 
HOPPE TERESA - email: teresa.hoppe@sejm.pl 
MRZYGŁOCKA IZABELA KATARZYNA - email: izabela.mrzyglocka@sejm.pl 
STAROŃ LIDIA - email: lidia.staron@sejm.pl 
BOBOWSKA JOANNA - email: joanna.bobowska@sejm.pl 
HUSKOWSKI STANISŁAW - email: posel@huskowski.eu 
SUCHOWIEJKO WIESŁAW - email: wieslaw.suchowiejko@sejm.pl 
BOROWCZAK JERZY - email: jerzy.borowczak@sejm.pl 
JANYSKA MARIA MAŁGORZATA - email: maria.janyska@sejm.pl 
MUNYAMA KILLION - email: killion.munyama@sejm.pl 
SUSKI PAWEŁ - email: pawel.suski@sejm.pl 
BOROWIAK ŁUKASZ - email: biuroparlamentarne.po.leszno@wp.pl 
JARMUZIEWICZ TADEUSZ  - email: tadeusz.jarmuziewicz@sejm.pl 
NEMŚ ANNA - email: anna.nems@sejm.pl 
SYCZ MIRON - email: miron.sycz@sejm.pl 
BREJZA KRZYSZTOF - email: krzysztof.brejza@sejm.pl 
JAROS MICHAŁ - email: michal.jaros@sejm.pl 
SZCZERBA MICHAŁ - email: michal.szczerba@sejm.pl 
BRZEZINKA JACEK - email: jacek.brzezinka@sejm.pl 
JASTRZĘBSKI LESZEK - email: leszek.jastrzebski@sejm.pl 
NIEDZIELA DOROTA - email: dorota.niedziela@sejm.pl 
BUBLEWICZ BEATA - email: beata.bublewicz@sejm.pl 
KACZOR ROMAN - email: roman.kaczor@sejm.pl 
SZULC JAKUB - email: jakub.szulc@sejm.pl 
BUDKA BORYS - email: borys.budka@sejm.pl 
KAMIŃSKA BOŻENA - email: bozena.kaminska@sejm.pl 
SZUMILAS KRYSTYNA - email: krystyna.szumilas@sejm.pl 
BUDNIK JERZY - email: jerzy.budnik@sejm.pl 
KANIA ANDRZEJ - email: andrzej.kania@sejm.pl 
NOWAK TOMASZ PIOTR - email: tomasz.nowak@sejm.pl 
SZYDŁOWSKA BOŻENA - email: bozena.szydlowska@sejm.pl 
BUKIEWICZ BOŻENNA - email: bozenna.bukiewicz@sejm.pl 
KARPIŃSKI WŁODZIMIERZ - email: wlodzimierz.karpinski@sejm.pl 
NYKIEL MIROSŁAWA - email: miroslawa.nykiel@sejm.pl 
SZYMAŃSKI TOMASZ - email: kontakt@tomaszszymanski.pl 
BUŁA ANDRZEJ - email: andrzej.bula@sejm.pl 
KATULSKI JAROSŁAW - email: jaroslaw.katulski@sejm.pl 
OKŁA-DREWNOWICZ MARZENA - email: brak
BUTRYN RENATA - email: renata.butryn@sejm.pl 
KAŹMIERCZAK JAN - email: jan.kazmierczak@sejm.pl 
OKRĄGŁY JANINA - email: janina.okragly@sejm.pl 
ŚWIĘCICKI MARCIN - email: marcin.swiecicki@sejm.pl 
CHARŁAMPOWICZ JAROSŁAW - email: jaroslaw.charlampowicz@sejm.pl 
OLECHOWSKA ALICJA - email: alicja.olechowska@sejm.pl 
TOMAŃSKI PIOTR - email: biuropiotrtomanski@interia.eu 
CICHOŃ JANUSZ - email: janusz.cichon@sejm.pl 
KIERWIŃSKI MARCIN - email: marcin.kierwinski@sejm.pl 
OLSZEWSKI PAWEŁ - email: pawel.olszewski@sejm.pl 
TOMCZAK JACEK - email: jacek.tomczak@sejm.pl 
CIEŚLIŃSKI PIOTR - email: piotr.cieslinski@sejm.pl 
ORZECHOWSKI ANDRZEJ - email: andrzej.orzechowski@sejm.pl 
TOMCZYK CEZARY - email: cezary.tomczyk@sejm.pl 
CYCOŃ MARIAN - email: marian.cycon@sejm.pl 
KŁOSIN KRYSTYNA - email: krystyna.klosin@sejm.pl 
ORZECHOWSKI MACIEJ - email: maciej.orzechowski@sejm.pl 
CZAPLICKA BARBARA - email: barbara.czaplicka@sejm.pl 
KOCHAN MAGDALENA - email: magdalena.kochan@sejm.pl 

SAŁUGA WOJCIECH - email: biuro.poselsaluga@op.pl 
OŚWIĘCIMSKI KONSTANTY - email: konstanty.oswiecimski@sejm.pl 
TRYBUŚ ALEKSANDRA - email: aleksandra.trybus@sejm.pl 
CZECHYRA CZESŁAW - email: czeslaw.czechyra@sejm.pl 
KOLENDA-ŁABUŚ BRYGIDA - email: brygida.kolenda-labus@sejm.pl 
PACELT ZBIGNIEW - email: zbigniew.pacelt@sejm.pl 
CZERNOW ZOFIA - email: zofia.czernow@sejm.pl 
KOŁACZ-LESZCZYŃSKA AGNIESZKA - email: agnieszka.kolacz-leszczynska@sejm.pl 
PAHL WITOLD - email: witold.pahl@sejm.pl 
TYSZKIEWICZ ROBERT - email: robert.tyszkiewicz@sejm.pl 
CZERWIŃSKI ANDRZEJ - email: andrzej.czerwinski@sejm.pl 
KOŁODZIEJ EWA - email: ewa.kolodziej@sejm.pl 
VAN DER COGHEN PIOTR - email: piotr.vandercoghen@sejm.pl 
DĄBROWSKA ALICJA - email: alicja.dabrowska@sejm.pl 
KONWIŃSKI ZBIGNIEW - email: zbigniew.konwinski@sejm.pl 
PĘPEK MAŁGORZATA - email: malgorzata.pepek@sejm.pl 
DROZD EWA - email: ewa.drozd@sejm.pl 
PIECHOTA SŁAWOMIR JAN - email: piechota@piechota.info.pl 
WARDZAŁA ROBERT - email: robert.wardzala@sejm.pl 
DUNIN ARTUR - email: artur.dunin@sejm.pl 
KOPACZEWSKA DOMICELA - email: domicela.kopaczewska@sejm.pl 
PIERZCHAŁA ELŻBIETA APOLONIA - email: elzbieta.pierzchala@sejm.pl 
WIELICHOWSKA MONIKA - email: monika.wielichowska@sejm.pl 
DURKA ZENON - email: zenon.durka@sejm.pl 
KORZENIOWSKI LESZEK - email: leszek.korzeniowski@sejm.pl 
PIETRASZEWSKA DANUTA - email: danuta.pietraszewska@sejm.pl 
WITCZAK MARIUSZ - email: mariusz.witczak@sejm.pl 
PIETRZCZYK LUCJAN MAREK - email: lucjan.pietrzczyk@sejm.pl 
WITKOWSKI RADOSŁAW - email: radoslaw.witkowski@sejm.pl 
DZIKOWSKI WALDY - email: waldy.dzikowski@sejm.pl 
KOWALSKI SŁAWOMIR - email: slawomir.kowalski@sejm.pl 
PIĘTA JAROSŁAW - email: jaroslaw.pieta@sejm.pl 
WOJNAROWSKI NORBERT - email: norbert.wojnarowski@sejm.pl 
FABISIAK JOANNA - email: joanna.fabisiak@sejm.pl 
KOZACZYŃSKI JACEK - email: jacek.kozaczynski@sejm.pl 
PIOTROWSKA TERESA - email: teresa.piotrowska@sejm.pl 
WOJTKOWSKI MAREK - email: marek.wojtkowski@sejm.pl 
FEDOROWICZ JERZY - email: jerzy.fedorowicz@sejm.pl 
KOZDROŃ JERZY - email: jerzy.kozdron@sejm.pl 
WOLAK EWA - email: ewa.wolak@sejm.pl 
FIEDLER ARKADY - email: arkady.fiedler@sejm.pl 
KOZŁOWSKA IWONA - email: iwona.kozlowska@sejm.pl 
PLOCKE KAZIMIERZ - email: kazimierz@plocke.pl 
WÓJCIK MAREK - email: marek.wojcik@sejm.pl 
GADOWSKI KRZYSZTOF - email: krzysztof.gadowski@sejm.pl 
KOZŁOWSKA-RAJEWICZ AGNIESZKA - email: agnieszka.kozlowska-rajewicz@sejm.pl 
PLURA MAREK - email: marek.plura@sejm.pl 
ZAKRZEWSKA JADWIGA - email: jadwiga.zakrzewska@sejm.pl 
GAŁAŻEWSKI ANDRZEJ - email: andrzej.galazewski@sejm.pl 
KOŹLAKIEWICZ MIROSŁAW - email: biuro@kozlakiewicz.pl 
PLUTA MIROSŁAW - email: miroslaw.pluta@sejm.pl 
ZAREMBA RENATA - email: renata.zaremba@sejm.pl 
GAPIŃSKA ELŻBIETA - email: elzbieta.gapinska@sejm.pl 
KRAJEWSKA LIGIA - email: ligia.krajewska@sejm.pl 
ZAWADZKI RYSZARD - email: ryszard.zawadzki@sejm.pl 
GAWŁOWSKI STANISŁAW - email: stanislaw.gawlowski@sejm.pl 
KROPIWNICKI ROBERT - email: robert.kropiwnicki@sejm.pl 
POŚLEDNIA KRYSTYNA - email: krystyna.poslednia@sejm.pl 
GĄDEK LIDIA - email: lidia.gadek@sejm.pl 
KRZĄKAŁA MAREK - email: marek.krzakala@sejm.pl 
RACZKOWSKI DAMIAN - email: damian.raczkowski@sejm.pl 
GĄSIOR-MAREK MAGDALENA - email: magdalena.gasior-marek@sejm.pl 
ZIEMNIAK WOJCIECH - email: wojciech.ziemniak@sejm.pl 
GELERT ELŻBIETA - email: brak
KUDRYCKA BARBARA - email: barbara.kudrycka@sejm.pl 
RANIEWICZ GRZEGORZ - email: grzegorz.raniewicz@sejm.pl 
ZIĘTEK JERZY - email: jerzy.zietek@sejm.pl 
GIERADA ARTUR - email: artur.gierada@sejm.pl 
KULESZA TOMASZ - email: tomasz.kulesza@sejm.pl 
ŻALEK JACEK - email: jacek.zalek@sejm.pl 
GLUZA CZESŁAW - email: czeslaw.gluza@sejm.pl 
ŻMIJAN STANISŁAW - email: stanislaw.zmijan@sejm.pl 
GŁOGOWSKI TOMASZ - email: tomasz.glogowski@sejm.pl 
LAMCZYK STANISŁAW - email: stanislaw.lamczyk@sejm.pl 
ROZPONDEK HALINA - email: halina.rozpondek@sejm.pl 
LASSOTA JÓZEF - email: jozef.lassota@sejm.pl 
RUTKOWSKA DOROTA - email: dorota.rutkowska@sejm.pl 
ŻYLIŃSKI ADAM - email: adam.zylinski@sejm.pl 
LENZ TOMASZ - email: tomasz.lenz@sejm.pl 
RUTNICKI JAKUB jakub.rutnicki@sejm.pl 

ŁAPIŃSKI MAREK - email: marek.lapinski@sejm.pl 

RUCH PALIKOTA:
PALIKOT JANUSZ - email: biuro@palikot.pl 
NOWICKA WANDA - email: wanda.nowicka@sejm.pl 
GRODZKA ANNA - email: anna.grodzka@sejm.pl 
BIEDROŃ ROBERT - email: robert.biedron@sejm.pl 
ROZENEK ANDRZEJ - email: andrzej.rozenek@sejm.pl 
GIBAŁA ŁUKASZ - email: lukasz.gibala@sejm.pl 
BANASZAK MACIEJ - email: maciej.banaszak@sejm.pl 
ELSNER WINCENTY - email: wincenty.elsner@sejm.pl 
KWIATKOWSKI JACEK - email: jacek.kwiatkowski@sejm.pl 
POPIOŁEK ZOFIA - email: zofia.popiolek@sejm.pl 
BAUĆ PIOTR PAWEŁ - email: piotr.bauc@sejm.pl 
LEWANDOWSKI ANDRZEJ - email: andrzej.lewandowski@sejm.pl 
POZNAŃSKI MAREK - email: kontakt@marekpoznanski.com 
GÓRCZYŃSKI ARTUR - email: artur.gorczynski@sejm.pl 
MAKOWSKI TOMASZ - email: tomasz.makowski@sejm.pl 
BODIO BARTŁOMIEJ - email: bartlomiej.bodio@sejm.pl 
MARCINKIEWICZ MAŁGORZATA - email: malgorzata.marcinkiewicz@sejm.pl 
RYBAKOWICZ ADAM - email: adam.rybakowicz@sejm.pl 
BORKOWSKI JERZY - email: jerzy.borkowski@sejm.pl 
KABACIŃSKI MICHAŁ - email: michal.kabacinski@sejm.pl 
MROCZEK MACIEJ - email: maciej.mroczek@sejm.pl 
RYFIŃSKI ARMAND KAMIL - email: armand.ryfinski@sejm.pl 
BRAMORA ARTUR - email: artur.bramora@sejm.pl 
KĘPIŃSKI ADAM - email: adam.kepinski@sejm.pl 
NAJDER JACEK - email: jacek.najder@sejm.pl 
SAJAK PAWEŁ email: pawel.sajak@sejm.pl 
CEDZYŃSKI JAN - email: jan.cedzynski@sejm.pl 
KŁOSOWSKI KRZYSZTOF - email: krzysztof.klosowski@sejm.pl 
STOLARSKI MAREK - email: marek.stolarski@sejm.pl 
CHMIELOWSKI PIOTR - email: piotr.chmielowski@sejm.pl 
KMIECIK HENRYK - email: henryk.kmiecik@sejm.pl 
PACHOLSKI MICHAŁ TOMASZ - email: michal.pacholski@sejm.pl 
SZYMIEC-RACZYŃSKA HALINA - email: halina.szymiec-raczynska@sejm.pl 
DĘBSKI ARTUR - email: artur.debski@sejm.pl 
KOPYCIŃSKI SŁAWOMIR - email: slawomir.kopycinski@sejm.pl 
WYDRZYŃSKI MACIEJ - email: maciej.wydrzynski@sejm.pl 
DOMARACKI MAREK - email: marek.domaracki@sejm.pl 
KOTLIŃSKI ROMAN - email: roman.kotlinski@sejm.pl 
PENKALSKI WOJCIECH - email: wojciech.penkalski@sejm.pl 
DZIADZIO DARIUSZ CEZAR - email: dariusz.dziadzio@sejm.pl 
KRUPA ŁUKASZ - email: lukasz.krupa@sejm.pl 
PIĄTAK ANDRZEJ - email: andrzej.piatak@sejm.pl 


POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE:
PAWLAK WALDEMAR - email: brak
PIECHOCIŃSKI JANUSZ - email: janusz.piechocinski@sejm.pl 
SAWICKI MAREK - email: marek.sawicki@sejm.pl 
BURY JAN - email: jan.bury@sejm.pl 
STEFANIUK FRANCISZEK JERZY - email: franciszek.stefaniuk@sejm.pl 
ŻELICHOWSKI STANISŁAW - email: stanislaw.zelichowski@sejm.pl 
ZYCH JÓZEF - email: jozef.zych@sejm.pl 
BORAWSKI EDMUND - email: brak
ŁOPATA JAN - email: jan.lopata@sejm.pl 
RACKI JÓZEF - email: jozef.racki@sejm.pl 
WALKOWSKI PIOTR - email: piotr.walkowski@sejm.pl 
ŁUCZAK MIECZYSŁAW MARCIN - email: mieczyslaw.luczak@sejm.pl 
WŁODKOWSKI ZBIGNIEW - email: zbigniew.wlodkowski@sejm.pl 
GOS MAREK - email: marek.gos@sejm.pl 
MALISZEWSKI MIROSŁAW - email: miroslaw.maliszewski@sejm.pl 
SMOLARZ HENRYK - email: henryk.smolarz@sejm.pl 
ZGORZELSKI PIOTR - email: piotr.zgorzelski@sejm.pl 
GÓRCZYŃSKI JAROSŁAW - email: jaroslaw.gorczynski@sejm.pl 
OZGA KRYSTYNA - email: krystyna.ozga@sejm.pl 
SOSNOWSKI ZBIGNIEW - email: brak
GRZESZCZAK EUGENIUSZ TOMASZ - email: eugeniusz.grzeszczak@sejm.pl 
PAWLAK MIROSŁAW - email: brak
KALEMBA STANISŁAW - email: stanislaw.kalemba@sejm.pl 
SZTORC ANDRZEJ - email: andrzej.sztorc@sejm.pl 
KASPRZAK MIECZYSŁAW - email: mieczyslaw.kasprzak@sejm.pl 
TOKARSKA GENOWEFA - email: genowefa.tokarska@sejm.pl 


niezrzeszeni:
GALLA RYSZARD - email: ryszard.galla@sejm.pl 

 

Źródło informacji:

- http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=7&NrPosiedzenia=11&NrGlosowania=4 

 

Tagi: PAKIET KLIMATYCZNY

bezpośredni link do tekstu

 


 

     Indeks PMI znowu spada
bezpośredni link do tekstu | wpis nr 189 - 05/09/2012

Indeks badający kondycję polskiego przemysłu już piąty miesiąc z rzędu znajduje się poniżej progu oznaczającego recesję. Wiele wskazuje na to, że to dopiero początek długotrwałego kryzysu.

Wskaźnik PMI wyniósł w sierpniu 48,3 pkt. Jego wartość zmniejszyła się w stosunku do lipca o -1,4 pkt (-2,82%). Jak się okazuje jest to drugi najsłabszy odczyt tego wskaźnika w ciągu 35 miesięcy (czyli od czasu kiedy indeks PMI jest wyliczany dla polskiego przemysłu). Dane jakie płyną z polskiej gospodarki nie mogą napawać optymizmem. Spada produkcja przemysłowa, zmniejszają się wydatki konsumpcyjne, topnieją oszczędności, wzrasta bezrobocie i ubóstwo. Jakby tego było mało, według opublikowanego dziś najnowszego rankingu Światowego Forum Ekonomicznego, nasza gospodarka "stoi w miejscu" pod względem konkurencyjności. Tak samo jak w zeszłym roku zajmujemy pod tym względem 41. miejsce na świecie. Autorzy raportu jako największe minusy Polski wskazują m. in. wysokie podatki, słabą infrastrukturę oraz nieefektywną biurokrację rządową. Dla przykładu: aby wystartować z jakimkolwiek biznesem polski przedsiębiorca potrzebuje aż 32 dni (105. miejsce na świecie), kiedy normą na świecie jest okres dwukrotnie krótszy (w najlepszych pod tym względem gospodarkach potrzeba na to maksymalnie tygodnia). 

Niepokojące dla naszego państwa są także informacje płynące z Unii Europejskiej w kontekście zaostrzenia polityki klimatycznej. Według wyliczeń Instytutu Kościuszki oraz firmy doradczej Ernst & Young - zmiany jakie w tej materii są forsowane przez lobby chcące ograniczenia emisji CO2, mogą obniżyć PKB Polski w latach 2011-2030 średnio nawet o 1 proc. w skali roku! Eksperci są zgodni, że przyjęty przez rząd Donalda Tuska Pakiet Energetyczno-Klimatyczny (który będzie obowiązywał nasz kraj w latach 2013 – 2020) będzie skutkował pogorszeniem się warunków działania sektora energetycznego oraz wysokoemisyjnych i energochłonnych sektorów przemysłu. To z kolei może spowodować stopniowe przenoszenie produkcji poza granice naszego państwa, pogłębienie kryzysu gospodarczego oraz drastyczny wzrost bezrobocia. Realnym zagrożeniem będzie także wzrost „ubóstwa energetycznego" wśród gospodarstw domowych w Polsce („ubóstwo energetyczne" to stan, w którym pojedyncze gospodarstwo domowe wydaje co najmniej 10 proc. swoich dochodów na opłacenie kosztów energii i ciepła). 

Nie można wykluczyć, że Polska - za pełne wdrożenie założeń polityki ograniczania emisji CO2 - do 2020 roku może wydać nawet 30 mld euro. Niestety obojętny na tą kwestie wydaje się być obecny premier. Zanosi się, że po raz kolejny przyjdzie nam słono zapłacić za krótkowzroczność i nieprofesjonalizm ekipy, która ponad interesy państwa przekłada możliwość cotygodniowego "poharatania w gałę" i nieustającego jątrzenia przeciwko sobie polskiego społeczeństwa.

 

Więcej:
- PMI nie pozostawia złudzeń co do kondycji przemysłu (ekonomia24.pl)
- Polityka klimatyczna uderzy w gospodarkę (ekonomia24.pl)
- Najbardziej konkurencyjne gospodarki (ekonomia24.pl)


Tagi: GOSPODARKA | PAKIET KLIMATYCZNY
bezpośredni link do tekstu

 


 

     Zaostrzenie polityki klimatycznej zabije polską gospodarkę
bezpośredni link do tekstu | wpis nr 233 - 12/11/2012

Krajowa Izba Gospodarcza ostrzega: Realizacja promowanej przez UE "Energetycznej mapy drogowej 2050" może się równać ze spadkiem PKB, zagrożeniem rentowności polskiego przemysłu, wyższymi kosztami energii oraz obniżeniem poziomu życia polskiego społeczeństwa. Zagrożonych utratą pracy może być nawet 800 tys. pracowników!

 

Przypomnijmy, że "Energetyczna mapa drogowa 2050" to plan forsowany przez Komisję Europejską, który wyznacza restrykcyjne normy w zakresie efektywności energetycznej, jakie osiągnąć powinny kraje członkowskie Unii Europejskiej do 2050 roku. W istocie swojej przewiduje on przede wszystkim drastyczne ograniczenie produkcji energii z węgla oraz redukcję emisji CO2 do 2050 roku o ok. 80-95% w porównaniu z poziomem z roku 1990

Jak wynika z analiz przygotowanych przez firmę doradczą EnergSys na zlecenie Krajowej Izby Gospodarczej, jeśli Pakiet klimatyczny oraz "Energetyczna mapa drogowa 2050" będą w Polsce realizowane zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, to do roku 2020 nasze PKB spadnie o 5 procent, zaś w latach 2030-2050 obniży się jeszcze o 10-12 procent (w porównaniu do scenariuszy bez wprowadzenia polityki klimatycznej). Pewne jest także to, że wzrosną koszty energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, a rentowność 10 działów polskiego przemysłu zatrudniających 800 tys. pracowników i wytwarzających rocznie 70 mld zł wartości dodanej ma być zagrożona. 

Rację może mieć senator Stanisław Iwan (parlamentarny zespół ds. energetyki), który stwierdził, że w przypadku realizacji przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej, możliwy jest scenariusz "przenoszenia" energetycznych i energochłonnych gałęzi przemysłu do państw, gdzie nie ma tak restrykcyjnych regulacji (np. Rosja czy Białoruś). Nie wykluczone, że ten proces już się zaczął, a szlak przeciera gdańska Energa, która kilka tygodni temu zrezygnowała z budowy elektrowni węglowej w Ostrołęce (mimo, że na ten cel wydała juz 200 mln zł). Spekuluje się, że firma ta - zasilająca w energię elektryczną praktycznie całą północno-wschodnią Polskę - będzie kupowała prąd produkowany w Obwodzie Kalingradzkim, gdzie Rosjanie w 2016 roku oddadzą do użytku nową elektrownie atomową. Tym samym, w kwestii bezpieczeństwa energetycznego, Polska jeszcze bardziej uzależni się od swojego wschodniego sąsiada.

 

Z opracowań wykonanych przez firmę Energsys wynika, że "koszty społeczne i gospodarcze wdrożenia pakietu klimatycznego w Polsce przekroczą znacznie granicę społecznej akceptowalności oraz spowodują utratę konkurencyjności przez polską gospodarkę"

 

W tym momencie przypomnijmy, że zgodę na wejście w życie "Pakietu Klimatycznego" wyraził w 2008 roku rząd Donalda Tuska. Warto także odnotować, że 30/03/2012 posłowie Sejmu RP głosami: PO, PSL i Ruchu Palikota odrzucili "projekt uchwały w sprawie rozpoczęcia przez Rząd RP renegocjacji pakietu klimatyczno-energetycznego na szczeblu Unii Europejskiej". Celem projektu miało być wezwanie Rządu RP do niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do renegocjacji niekorzystnego dla naszego kraju, a przyjętego w 2008 roku przez rządu Donalda Tuska, pakietu klimatycznego. Wnioskodawcy tego projektu wyrażali opinię, że zapisy pakietu mającego wejść w życie w 2013 r. stanowią zagrożenie dla rozwoju polskiej gospodarki, a co za tym idzie, dla standardów życia polskich obywateli. Niestety posłowie PO, PSL i Ruchu Palikota myśleli inaczej.

 

Polecam także: 
- Zabójczy "Pakiet Klimatyczny" 
- Polacy zapłacą miliardy za wdrożenie "Pakietu klimatycznego"
- PO, PSL i Ruch Palikota nie chcą renegocjacji zabójczego dla Polski pakietu klimatycznegoŹródła informacji i cytatów:
- Artykuł pt.: "Polityka klimatyczna UE drastycznie obniży poziom życia" opublikowany w serwisie 
wGospodarce.pl
- Artykuł pt.: "Mniej CO2, mniej miejsc pracy" opublikowany w serwisie ekonomia24.pl

Tagi: BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE | PAKIET KLIMATYCZNY | GOSPODARKA
bezpośredni link do tekstu

 


 

     Nie udał się pomysł z handlem CO2? No to będzie tzw. "backloading", czyli wzrost cen energii oraz potężne straty dla polskiej gospodarki
wpis z dnia 06/02/2013

foto: bulliver (Flickr.com)

Częściowo nie powiodła się inicjatywa eurokratów, aby emisja CO2 była restrykcyjnie koncesjonowana, dzięki czemu państwa UE miałby zamykać zakłady pracy i elektrownie emitujące najwięcej dwutlenku węgla. Tylko w ciągu ostatnich dwóch lat cena pozwolenia na emisję 1 tony CO2 spadła z 15 do 5 euro. 

 

To zniechęca do inwestowania w drogie technologie ograniczające emisję gazów cieplarnianych. Aby temu zapobiec unijna komisarz ds. klimatu Connie Hedegaard forsuje tzw. backloading, czyli wycofanie z rynku części pozwoleń na emisję. Taka operacja miałaby znacząco podnieść ceny pozwoleń, co automatycznie przełożyłoby się na koszty produkcji energii. Szczególnie dotknęłoby to Polski, gdzie 90% prądu produkuje się w elektrowniach węglowych.

 

Więcej: Wzrosną ceny energii, będą straty dla budżetu - to skutek nowych rozwiązań proponowanych przez Komisję Europejską (wGospodarce.pl)

Tagi: BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE | PAKIET KLIMATYCZNY
wpis z dnia 06/02/2013

 


 

 

c   c
 
 

(c) Niewygodne.info.pl  2011-2013 | idea | kontakt