niewygodne.info.pl

 

     Przyjazne państwo w praktyce: Urzędnicy wstrzymują przedawnienie tuż przed upływem 5-letniego okresu

wtorek, 2.04.2019 r.

  

foto: sacks08 (Flickr.com / CC 2.0)

Co do zasady zaległości podatkowe przedawniają się po upływie pięciu lat. To wystarczający czas na to, aby urzędnicy fiskusa wykazali podatnikowi ewentualne nieprawidłowości i zażądali zapłaty zaległych kwot. W praktyce bywa z tym jednak różnie. Urzędy Skarbowe często wykorzystują bowiem furtkę w postaci możliwości zawieszenia okresu przedawnienia poprzez wszczęcie podczas kontroli postępowania karno-skarbowego. Najczęściej robią to w ostatnich tygodniach 5-letniego okresu przedawnienia. Niestety, takie działania nie budują zaufania do organów państwa. 

 

Jednymi z naczelnych zasad, jakie powinny towarzyszyć relacjom organów skarbowych z podatnikiem, winny być zasady zaufania do państwa oraz domniemania niewinności. Niestety rzeczywistość przedstawiana przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców (RzMiŚP) wydaje się być daleka od stanu pożądanego. Chodzi o sytuacje, kiedy kontrole podatkowe nie mieszczą się w 5-letnim okresie przedawnienia roszczeń. Aby zatrzymać bieg przedawnienia urzędnicy często decydują się wówczas na wszczęcie przeciwko podatnikom postępowań karno-skarbowych.

     

r e k l a m y


       

Polskie prawo podatkowe rzeczywiście przewiduje możliwość zawieszenia biegu przedawnienia roszczeń podatkowych, gdy organ skarbowy zdecyduje się wszcząć w trakcie kontroli postępowanie karno-skarbowego. Problem w tym, że ta możliwość bywa wykorzystywana instrumentalnie. Kontrole podatkowe bardzo często prowadzone są w trakcie biegu ostatniego, tj. piątego, roku przedawnienia. Efekt takiej praktyki jest taki, że urzędnicy nie radzą sobie z terminami postępowań, a jedyną możliwością na to, aby ewentualne roszczenia podatkowe nie uległy przedawnieniu jest wówczas zastosowanie kodeksu karno-skarbowego.

Do Rzecznika MiŚP (to nowy organ, powołany w styczniu 2018 roku) bardzo szybko zaczęły napływać sygnały o bulwersujących przypadkach wykorzystania postępowań karno-skarbowych w celu zawieszenia biegu przedawnienia. Dwa z nich zostały przez Rzecznika wybrane jako "najbardziej drastyczne przypadki nadużycia prawa". Na ich podstawie
Rzecznik skierował wnioski o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych wobec konkretnych urzędników, którzy dopuścili się nieprawidłowości.

  

r e k l a m y


 

W kontekście doniesień o działaniach sprzecznych z zasadą przyjaznego państwa, jakże znamiennie brzmią informacje o istotnym wzroście liczby etatów w Ministerstwie Finansów (czyli jednostce administracji rządowej nadzorującej w naszym kraju ściąganie podatków). Jeszcze 15 listopada 2015 roku całkowite zatrudnienie w tym resorcie wynosiło 2216 etatów. W ciągu kolejnych 2,5 roku (wg stanu na dzień 21 maja 2018 roku) zatrudnienie w Ministerstwie Finansów zwiększyło się ponad o 1/4, do poziomu 2778 etatów (!)...

 

Źródło: Rzecznik MŚP chce postępowania dyscyplinarnego wobec dwóch urzędników skarbowych (Stooq.pl)
Źródło: Interpelacja nr 22182 do ministra finansów w/s stanu zatrudnienia w Ministerstwie Finansów (Sejm.gov.pl)

    

r e k l a m y


  

niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu III RP

 

Blog niewygodne.info.pl stosuje pliki cookies. 

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

 

Dostępne na blogu niewygodne.info.pl pliki cookies zbierają, udostępniają i wykorzystują dane w ramach usług reklamowych Google. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat polecam kliknąc w następujący link: Jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z witryn i aplikacji naszych partnerów?

 

     

yyy

R E K L A M Y

a

 

 

niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu III RP

     


  

CZYTAJ TAKŻE:

Biedna Papua-Nowa Gwinea podnosi kwotę wolną od podatku do równowartości 15,3 tys. zł. To 5x więcej niż w Polsce!