niewygodne.info.pl

 

     Przykry finał sprawy FM Banku: W wyniku błędu urzędników Polska musi zapłacić 650 mln zł odszkodowania!

wtorek, 26.02.2019 r.

  

foto: NikolayF (CC0 / Pixabay.com)

Ta sprawa boli podwójnie - po pierwsze dlatego, że polscy podatnicy będą musieli zapłacić aż 650 mln zł odszkodowania na rzecz zagranicznego funduszu inwestycyjnego Abris, który wygrał z naszym krajem arbitraż międzynarodowy. Po drugie - Polska przegrała arbitraż, bo urzędnicy z poprzedniej Komisji Nadzoru Finansowego podjęli błędną decyzję nakazującą Abrisowi przymusowe wyzbycie się wszystkich posiadanych akcji FM Banku, co Trybunał Arbitrażowy uznał za formę wywłaszczenia bez odszkodowania. W efekcie wszyscy będziemy teraz ubożsi o 650 mln zł...

 

Przypomnijmy sekwencje wydarzeń - W 2014 roku Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) uznała, że fundusz Abris, jako główny inwestor FM Banku PBP (bank ten posiadał zaledwie 40 tys. klientów), nie jest w stanie zagwarantować realizacji planu naprawczego. KNF chciała, aby w miejsce funduszu Abris przyszedł inny inwestor, który da gwarancję odpowiedniego dokapitalizowania banku oraz rękojmię ostrożnego i stabilnego zarządzania. W ten sposób podjęta została przez KNF decyzja nakazująca Abrisowi wyzbycie się wszystkich akcji FM Banku PBP.

     

r e k l a m y


       

Ostatecznie akcje FM Banku PBP w 2015 roku odkupił od Abrisa brytyjski fundusz inwestycyjny AnaCap. Kwota transakcji wyniosła ok. 30 mln zł. Abris uznał to jednak za "wywłaszczenie bez odszkodowania" i skierował pozew nie do polskiego sądu, lecz do Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie, który na mocy zawartych w latach 90-tych pomiędzy rządem Polski a rządem Królestwa Belgii i rządem Wlk. Ks. Luksemburg umów bilateralnych o ochronie inwestycji, jest właściwy do rozstrzygania sporów między polskimi organami władzy publicznej, a prywatnymi korporacjami i firmami pochodzącymi z tych właśnie państw.

W 2017 roku Trybunał orzekł, że
Polska "wywłaszczyła inwestora z akcji FM Bank PBP bez odszkodowania" bowiem KNF, podejmując swoją decyzję, nie bazowała na konkretnych przepisach prawnych, które taką decyzje by umożliwiały i uznał, że za szkody spowodowane działaniami KNF mamy zapłacić Abrisowi odszkodowanie. Początkowo Trybunał nie wskazał kwoty, jaką Polska winna uregulować. Sędziowie ze Sztokholmu uznali, że strony w tej sprawie mają się "dogadać", a jeśli to się nie powiedzie to, wówczas podejmie wiążącą decyzję.

Z racji tej, że do "dogadania" nie doszło (Abris wezwał Mateusza Morawieckiego do zapłaty odszkodowania w wysokości 2,13 mld zł)
Trybunał Arbitrażowy podjął decyzję o konieczności wypłaty odszkodowania w wysokości ok. 760 mln zł. Polska zaskarżyła decyzję do sądu apelacyjnego w Sztokholmie (który jest właściwy dla rozpatrzenia sprawy prowadzonej przez Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie). Ten ostatni właśnie uznał, że Polska ma zapłacić ok. 1,5 mld koron szwedzkich odszkodowania, co razem z innymi kosztami, które trzeba będzie ponieść, da kwotę ok. 650 mln zł.

 

r e k l a m y


 

Sprawa boli co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze kwota odszkodowania w wysokości 650 mln zł, wywalczona przy zastosowaniu postkolonialnej umowy o ochronie inwestycji jest porażająco wysoka. Szczególnie gdy uświadomimy sobie, że FM Bank PBP w latach 2013-15 miał skumulowaną stratę w wysokości 93 mln zł. Po drugie - nie trzeba byłoby niczego płacić, gdyby urzędnicy KNF (na czele Komisji stał wówczas Andrzej Jakubiak - bliski współpracownik Hanny Gronkiewicz-Waltz, a nad sektorem bankowym czuwał jego zastępca Wojciech Kwaśniak) nie podjęli błędnej decyzji, która nie miała oparcia na konkretnych przepisach prawnych. Kumulacja błędu urzędników oraz funkcjonowania postkolonialnej umowy o ochronie inwestycji doprowadziła do fatalnego dla polskich podatników rozstrzygnięcia.

 

Źródło: Polska ma zapłacić 650 mln zł. W arbitrażu wciąż można dużo wygrać z państwem (Forsal.pl)
Źródło: KNF złamała prawo? Fundusz inwestycyjny Abris chce 2 mld zł odszkodowania. Będzie negocjował z Morawieckim (Wyborcza.pl)
Źródło: Sprawa KNF kontra fundusz Abris. Andrzej Jakubiak ujawnia szczegóły arbitrażu (Wyborcza.pl)

   

r e k l a m y


  

niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu III RP

 

Blog niewygodne.info.pl stosuje pliki cookies. 

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

 

Dostępne na blogu niewygodne.info.pl pliki cookies zbierają, udostępniają i wykorzystują dane w ramach usług reklamowych Google. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat polecam kliknąc w następujący link: Jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z witryn i aplikacji naszych partnerów?

 

     

yyy

R E K L A M Y

a

 

 

niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu III RP