niewygodne.info.pl

 

     Mało znany fakt: W 6 lat po wojnie Stalin zmusił Polskę do oddania obszaru bogatego w węgiel i czarnoziemy

poniedziałek, 18.02.2019 r.

  

Wykorzystana ilustracja: Qqerim (Wikipedia / CC by-SA 3.0)

15 lutego 1951 roku doszło do największej w historii powojennej Polski i jednej z największych w historii powojennej Europy korekty przebiegu granic. ZSRR zmusił Polskę do oddania fragmentu województwa lubelskiego o powierzchni 480 km² (obszar porównywalny z terenem zajmowanym obecnie przez Trójmiasto). W zamian otrzymaliśmy 480 km² terenów Bieszczad. Problem w tym, że tereny oddawane ZSRR były żyzne (czarnoziemy) i bogate w złoża węgla kamiennego, a tereny przyznane Polsce posiadały ubogie gleby i były pozbawione surowców naturalnych.

 

Zgodnie z oficjalną narracją władz komunistycznych do umowy o zmianie granic z 15 lutego 1951 roku doszło z inicjatywy strony polskiej. Oczywiście taka wersja wydarzeń była nieprawdziwa. Fakty są bowiem takie, że to przedstawiciele ZSRR (uwzględniając plany Józefa Stalina) zaproponowali zamianę 480 km² leżącego w Polsce fragmentu województwa lubelskiego na fragment Bieszczad ulokowany w ZSRR.

     

r e k l a m y


       

Dlaczego w ogóle doszło do tak poważnej korekty granicy? Otóż w Moskwie wiedzieli o istnieniu wykonanego jeszcze przed wojną rozpoznania geologicznego wspomnianych terenów. Ze sporządzonej wówczas dokumentacji wynikało, że pod powierzchnią ziemi wokół miejscowości Sokal znajdują się spore pokłady węgla kamiennego. Problem w tym, że po II wojnie światowej wytyczona przez Stalina granica przyznała te tereny Polsce.

W efekcie powyższego Stalin dążył do zmiany swojej decyzji z 1945 roku. Narzucona przez ZSRR "umowa" z 15 lutego 1951 roku była tego efektem. Do Związku Radzieckiego zostały dołączony został fragment województwa lubelskiego z miejscowościami
Bełz, Uhnów, Krystynopol, Waręż, Chorobrów oraz lewobrzeżną część Sokala – Żwirkę, wraz ze strategiczną linią kolejową Rawa Ruska – Krystynopol. Polsce przypadły ubogie w dobre grunty i pozbawione surowców naturalnych tereny ówczesnego obwodu drohobyckiego należącego do ZSRR. Obecnie jest to miasto Ustrzyki Dolne oraz wsie: Czarna, Lutowiska, Krościenko, Bandrów Narodowy, Bystre oraz Liskowate.

Warto odnotować, że
do końca lat 50-tych Rosjanie wybudowali na zabranych Polsce terenach aż 4 kopalnie węgla kamiennego, które w ciągu roku mogły wydobywać aż 15 mln ton tego surowca (dla porównania: to ok. 1/4 tego, co wydobywają wszystkie kopalnie węgla zlokalizowane obecnie na terytorium Polski).

 

r e k l a m y


 

Jeśli ktoś kiedyś zastanawiał się jak działał totalitarny system komunistyczny sterowany przez zbrodniarza, to historia "umowy" o zmianie granic między PRL a ZSRR z 15 lutego 1951 roku jest tego dobrym przykładem. Grabieżcze podejście komunistów spowodowało, że bilans zamiany terytoriów dla Polski wypadł niekorzystnie nie tylko pod względem surowcowym (utrata terytoriów bogatych w węgiel). Operacja ta stała się również dramatem dla wielu tysięcy mieszkańców, z których prawie 70 proc. siłą zmuszono do przesiedlenia na ziemie zachodnie i północne Polski.

 

Źródło: Prostowanie granicy (WSZIA.edu.pl)
Źródło: 1951 Polish–Soviet territorial exchange (En.Wikipedia.org)

   

r e k l a m y


  

niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu III RP

 

Blog niewygodne.info.pl stosuje pliki cookies. 

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

 

Dostępne na blogu niewygodne.info.pl pliki cookies zbierają, udostępniają i wykorzystują dane w ramach usług reklamowych Google. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat polecam kliknąc w następujący link: Jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z witryn i aplikacji naszych partnerów?

 

     

yyy

R E K L A M Y

a

 

 

niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu III RP