niewygodne.info.pl

 

     Rząd jeszcze w tym roku przekaże pilnie aż 2,1 mld zł na Fundusz Reprywatyzacji. I to pomimo dziury budżetowej

poniedziałek, 3.12.2018 r.

  

 foto: Kancelaria Premiera (Flickr.com / PD 1.0) | pasja1000 (Pixabay.com / CC0)

Fundusz Reprywatyzacji został utworzony 22 lata temu po to, aby zaspokajać roszczenia byłych właścicieli mienia przejętego po II wojnie światowej przez Skarb Państwa. Miało do niego trafiać 5% kwot uzyskanych z prywatyzacji. Jak do tej pory na poczet odszkodowań wypłacono wiele miliardów zł. Nadal jednak niektóre organizacje z USA mówią o konieczności zapłaty ok. 60 mld USD. Z racji tej, że procesy prywatyzacyjne zostały już wstrzymane i do Funduszu nie wpływają nowe środki, rząd podjął decyzję, że powiększy dziurę w budżecie i zasili go pieniędzmi podatników.

 

Światowy Kongres Żydów oraz inne organizacje zrzeszające Żydów w USA cyklicznie wzywają nasz kraj do uregulowania kwestii tzw. mienia bezspadkowego (głównie nieruchomości), które po II wojnie światowej zostało przejęte przez Skarb Państwa. Kwota roszczeń podawana przez te organizacje jest nie raz absurdalnie wysoka. Niektóre szacunki mówiły bowiem nawet o 60 miliardach dolarów do zwrotu.  

     

r e k l a m y


       

Państwo polskie dostrzegając problem zwrotu mienia przejętego przez Skarb Państwa przyjęło w 1996 roku ustawę o komercjalizacji i prywatyzacji. Artykuł 56 tej ustawy mówi: "Z przychodów uzyskanych ze zbycia akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa tworzy się państwowy fundusz celowy pod nazwą Fundusz Reprywatyzacji, na rachunku którego są gromadzone środki pochodzące ze sprzedaży 5% akcji należących do Skarbu Państwa w każdej ze spółek powstałych w wyniku komercjalizacji (...) z przeznaczeniem na cele związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa, poprzez wypłatę odszkodowań wynikających z prawomocnych wyroków i ugód sądowych oraz ostatecznych decyzji administracyjnych wydanych w związku z nacjonalizacją mienia".

Co istotne - z roszczeniami "byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa" mogą występować także ich prawowici spadkobiercy. Co jednak z mieniem bezspadkowym? Polskie prawo nie pozostawia wątpliwości, że w takim przypadku
wypłata odszkodowania nie może nastąpić, bowiem nie ma ani byłego właściciela, ani jego spadkobierców. Wiele organizacji żydowskich z USA jest jednak innego zdania.

Pomijając dalsze rozważania na temat zasadności żądań wspomnianych organizacji warto zwrócić uwagę, iż
od czasu przejęcia władzy przez PiS procesy prywatyzacyjne zostały praktycznie wstrzymane i do Funduszu Reprywatyzacji nie wpływają już z tego tytułu żadne nowe środki. Mając na uwadze powyższe w ostatni piątek do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o "szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018". Co się kryje pod tą nazwą?

 

r e k l a m y


 

Otóż kryją się nowe wydatki. Rządzący uznali, że deficyt budżetowy jest zbyt niski i trzeba go ponieść dodatkowymi wydatkami, na które nie ma pieniędzy. We wspomnianym projekcie przewidziano bowiem przekazanie Funduszowi Reprywatyzacji z budżetu państwa kwoty 2,1 mld zł i to jeszcze w 2018 roku. Oficjalny cel to "realizacja projektów inwestycyjnych". Zdaniem rządu ma to być "dodatkowy mechanizm aktywnego oddziaływania na gospodarkę" (należy odnotować, że w 2016 roku dokonano nowelizacji ustawy o komercjalizacji i do kompetencji Funduszu Reprywatyzacji dopisano możliwość nabywania ze środków Funduszu przez państwo firm lub zakładania ich od podstaw oraz udzielania państwowym spółkom pożyczek). 

Niezależnie od tego czy wspomniane 2,1 mld zł pójdzie na wypłatę odszkodowań czy na zakup przez państwo nowych firm, fakty są takie, że
kwota ta powiększy deficyt budżetowy i finalnie będzie musiała być uregulowana przez polskich podatników. Warto mieć tego świadomość.

 

Źródło: Rząd proponuje nowelizację ustawy okołobudżetowej i wydanie dodatkowo ok. 8 mld zł (PAP)
Źródło: Rząd zamierza wydać z budżetu zaoszczędzone 7,98 mld zł na różne przedsięwzięcia - projekt (PAP)
Źródło: Amerykańscy Żydzi chcą od Polski zwrotu 230 mld zł (Money.pl)
Źródło: „Komorowski to rezydent. Chciał sprzedać lasy, aby spłacić roszczenia żydowskie” (TVP.info)

 

r e k l a m y


  

niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu III RP

 

Blog niewygodne.info.pl stosuje pliki cookies. 

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

 

Dostępne na blogu niewygodne.info.pl pliki cookies zbierają, udostępniają i wykorzystują dane w ramach usług reklamowych Google. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat polecam kliknąc w następujący link: Jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z witryn i aplikacji naszych partnerów?

 

     

yyy

R E K L A M Y

a

 

 

niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu III RP