niewygodne.info.pl

 

     Skarb Państwa poręczył kredyty za 116,8 mld zł! Jeśli ta bomba wybuchnie, to w najmniej pożądanym momencie

piątek, 6.07.2018 r.

  

foto: piviso.com (Flickr.com / CC0)

Na bieżące zadłużenie Polski składają się zobowiązania Skarbu Państwa z tytułu emisji obligacji lub zaciągniętych pożyczek. Mało kto jednak wie, że oprócz tych zobowiązań (które prędzej czy później trzeba spłacić) Skarb Państwa obarczony jest jeszcze potencjalną odpowiedzialnością wynikającą z tytułu gwarancji i poręczeń spłaty wielu innych zobowiązań (w tym także zaciągniętych przez prywatne przedsiębiorstwa). Całkowita kwota tych gwarancji i poręczeń (116,8 mld zł) to potężna bomba. Pewne jest tylko to, że jeśli wybuchnie, to w najmniej pożądanym momencie.

 

Przeglądając kilka dni temu sprawozdanie rządu z wykonania budżetu kraju za 2017 roku rzuciła mi się w oczy informacja, iż w ubiegłym roku Skarb Państwa udzielił dwóch nowych gwarancji na łączną kwotę 5 mld 718 mln 60 tys. zł. Suma ta wydała mi się na tyle olbrzymia, że postanowiłem przyjrzeć się nieco bliżej tematowi poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa.

           

r e k l a m y


       

Na wstępie należy jednoznacznie podkreślić, iż udzielanie przez Skarb Państwa gwarancji i poręczeń spłaty kredytów zaciąganych przez spółki i przedsiębiorstwa (państwowe jak i prywatne) samo w sobie nie jest czymś jednoznacznie złym i godnym potępienia. Z tytułu tak udzielonego zabezpieczenia spłaty kredytu nasze państwo - jeśli wszystko jest OK - nie ponosi żadnych kosztów (a wręcz może nawet zarobić, gdy stosuje prowizje od udzielonej gwarancji / poręczenia). Jednocześnie pozytywna decyzja w zakresie udzielenia takiego zabezpieczenia wpływa na możliwości inwestycyjne wspomnianych spółek i przedsiębiorstw, które mając możnego poręczyciela w postaci polskiego państwa, w sposób istotny zwiększają swoje zdolności kredytowe. 

Kłopoty z gwarancjami i poręczeniami Skarbu Państwa zaczynają się, gdy są one udzielane nieodpowiednim przedsiębiorcom (których celem jest de facto wyłudzenie kredytu) lub gdy gospodarkę dotyka potężny kryzys wpływający na sytuację finansową firmy, która takie zabezpieczenie uzyskała.
Wówczas może się okazać, że spłatę danego zobowiązania będzie musiało przejąć państwo

O ile mówimy o kwotach niewielkich, stanowiących promil budżetu kraju, to nie ma dramatu. Przejęcie odpowiedzialności za spłatę takiego zobowiązania nie będzie stanowić dla Skarbu Państwa jakiegoś większego problemu.
Sytuacja będzie jednak inna, gdy realizacja gwarancji i poręczeń miałaby dotyczyć kwoty - uwaga - 116 878 547 651 zł (dla ułatwienia: 116,8 mld zł). A tyle właśnie, zgodnie z oficjalnymi informacjami Ministerstwa Finansów, wynoszą wszystkie potencjalne zobowiązania Skarbu Państwa z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na dzień 31.12.2017 r.!

Zgodnie z dokumentem pt. "Informacja o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2017 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego" - na liście największych kwotowo poręczeń i gwarancji możemy odnaleźć zabezpieczenia udzielone takim przedsiębiorstwom jak:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (na kwotę 11,2 mld zł), PKP Intercity S.A. (na kwotę 1,9 mld zł) czy Polskie Koleje Państwowe S.A. (na kwotę 92,8 mln zł). Są również firmy całkowicie prywatne: Gdańsk Transport Company (gwarancja wypłat z Krajowego Funduszu Drogowego na kwotę 7,7 mld zł) czy Autostrada Wielkopolska S.A. II (gwarancja wypłat z Krajowego Funduszu Drogowego na kwotę 6,1 mld zł).

W 2017 roku na podstawie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielono
dwóch gwarancji Skarbu Państwa na łączną kwotę 5,7 mld zł. W dniu 14.03.2017 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę o udzieleniu gwarancji spółce PKP PLK S.A. w zakresie spłaty kredytu wobec Europejskiego Banku Inwestycyjnego na kwotę 1 267 950 000 zł. Uchwałę o udzieleniu drugiej gwarancji Rada Ministrów podjęła 19.09.2017 r. Beneficjentem był w tym przypadku Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), a chodziło o gwarancję 4 450 110 000 zł na spłatę zobowiązań wynikających z obligacji emitowanych przez BGK.

r e k l a m y


 

Jedno jest pewne - gwarancje i poręczenia udzielane przez Skarb Państwa stanowią swego rodzaju uśpioną bombę. Jeśli gospodarka będzie miała się dobrze, to nikłe są szanse na materializację związanego z nią ryzyka eksplozji. Gorzej, gdy zamiast wzrostu PKB odnotujemy spadek, a zobowiązania kredytowe podmiotów, które uzyskały gwarancje staną się zobowiązaniami kredytowymi polskiego państwa. Moment na "wybuch" tej bomby będzie wówczas zdecydowanie najmniej pożądany...

 

Źródło: Informacje o poręczeniach i gwarancjach udzielonych przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego (Mf.gov.pl)

r e k l a m y


  

niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu III RP

 

Blog niewygodne.info.pl stosuje pliki cookies. 

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

 

     

R E K L A M Y

a

 

 

niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu III RP