niewygodne.info.pl

 

     Zapomniana historia Kinder-KZ w Łodzi - obozu dla polskich dzieci, zwanego również "małym Auschwitz"

czwartek, 21.06.2018 r.

  

foto: twitter.com / AusLodz (Wikipedia / CC by SA 3.0)

Okrucieństwo II wojny œwiatowej polegało również na tym, że zadawanie bólu i cierpienia było maksymalnie zinstytucjonalizowane. Jednym z przykładów pełnej kontroli III Rzeszy nad przemysłem œmierci był dziœ już zapomniany Kinder-KZ Litzmannstadt, czyli obóz izolacyjny dla polskich dzieci w Łodzi, gdzie więziono dzieci zabitych w czasie działań wojennych lub okupacji Polaków, a których z powodów rasowych nie można było "zniemczyć". Œmiertelnoœć w obozie była niestety wysoka. W latach 1942-45 zginęło w nim od stu kilkudziesięciu do kilkuset dzieci.

 

Pomysł na utworzenie "obozów izolacyjnych" dla polskich dzieci wyszedł od samego Heinricha Himmlera (zwierzchnika SS, Komisarza Rzeszy do spraw Umacniania Niemieckoœci), który uważał, że na terenach II RP wcielonych do III Rzeszy polskie dzieci "wałęsajš się po ulicach bez jakiegokolwiek nadzoru i zajęcia, handlujš, żebrzš, kradnš, stajšc się Ÿródłem moralnego zagrożenia dla młodzieży niemieckiej".

           

r e k l a m y


       

Obóz w Łodzi (jego pełna nazwa brzmiała: "Obóz prewencyjny dla młodych Polaków Policji Bezpieczeństwa w Łodzi") został formalnie utworzony około połowy 1942 roku, a operacyjnš działalnoœć rozpoczšł 11 grudnia 1942 roku. Funkcjonował do końca okupacji niemieckiej w Łodzi, tj. do 19 stycznia 1945 roku.

W obozie nie były wykonywane wyroki œmierci, nie było krematorium czy komory gazowej. Nie miał on charakteru jednoznacznie eksterminacyjnego. Mimo to
œmiertelnoœć wœród uwięzionych w nim dzieci była wysoka. Powodem tego stanu rzeczy były głodowe racje żywnoœciowe, praca ponad siły, fatalne warunki sanitarne oraz brutalne traktowanie młodocianych więŸniów przez niemiecki personel.

O tym, że dzieci więzione w tym obozie nie miały łatwego życia niech œwiadczy również to, co robiła jedna z jego kierowniczek -
Sydonia Bayer. Według spisanych przez Józefa Witkowskiego relacji: "Lubowała się ona w wywlekaniu chorych dzieci na œnieg i polewaniu ich zimnš wodš. (...) Kazała je chłostać, bić, kopać, pozbawiała posiłków". Jako formę represji za moczenie się dzieci podczas snu zorganizowała dla nich specjalny karny "blok dla dzieci bezwiednie oddajšcych mocz". Po wojnie Bayer została szybko aresztowana i uznana za zbrodniarza. Sšd specjalny skazał jš we wrzeœniu 1945 roku na œmierć, a wyrok wykonano 12 listopada 1945 roku.

r e k l a m y


 

Najgorsze warunki sanitarne panowały w budynku nr 8 (wspomniany "blok dla dzieci bezwiednie oddajšcych mocz"). Dzieci z tego bloku spały na gołych deskach, które nie wysychajšc nigdy, gniły, a do dyspozycji miały wyłšcznie koc, toteż spały w ubraniach i bieliŸnie, a następnie w tej samej mokrej odzieży musiały pracować w cišgu dnia. Z powodu przykrego zapachu, więŸniowie z bloku nr 8 pracowali cały rok na zewnštrz. Dzieci dostawały obrzęków do tego stopnia, że nie mieœciły się w ubrania, a mimo to nie były praktycznie nigdy kierowane na izbę chorych. 

Szacuje się, że
w latach 1942 - 1945 przez obóz przeszło ok. 3 tys. dzieci, a œmierć poniosło od stu kilkudziesięciu do kilkuset dzieci (chociaż niektóre, mniej wiarygodne Ÿródła mówiš o 12-13 tys. uwięzionych dzieci, z których zginšć miała 1/3).

 

ródło: Obóz przy ulicy Przemysłowej w Łodzi (Wikipedia)

r e k l a m y


  

niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu III RP

 

Blog niewygodne.info.pl stosuje pliki cookies. 

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczšcych cookies oznacza, że będš one zamieszczane w Państwa urzšdzeniu końcowym. Jeœli nie wyrażajš Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglšdarki internetowej.

 

     

R E K L A M Y

a

 

 

niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu III RP