niewygodne.info.pl

 

     Dlaczego władza nie odpowiada na interpelacje i zapytania? Rekordzista nie chce udzielić informacji już od 448 dni!

czwartek, 24.05.2018 r.

  

foto: Kancelaria Premiera (Flickr.com / CC 1.0)

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem każdy poseł może złożyć do premiera lub konkretnego ministra interpelacje (zapytanie), na które odpowiedź pisemna winna być sporządzona w ciągu 21 dni. Jest to jedna z podstawowych form kontroli władzy ustawodawczej nad organami władzy wykonawczej. Niestety forma ta mocno kuleje. Na oficjalnej stronie Sejmu lista opóźnionych interpelacji (tj. takich, na których przedstawiciele władzy nie udzielili odpowiedzi w ustawowym terminie) liczy sobie już 413 pozycji. Rekord w długości nieodpowiadania to obecnie 448 dni!

 

Prawo składania przez posłów interpelacji i zapytań poselskich wynika z art. 115 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 14 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Regulamin Sejmu precyzuje (art. 191 ust. 1), że interpelacje, wnioski o przedstawienie informacji bieżących, zapytania poselskie i pytania w sprawach bieżących mogą być kierowane do członków Rady Ministrów. Odpowiedź na interpelację jest udzielana w formie pisemnej nie później niż w terminie 21 dni od dnia otrzymania interpelacji (art. 193 ust. 1 Regulaminu Sejmu).

           

r e k l a m y


       

Tyle teoria. W praktyce wygląda to co najmniej różnie. Na oficjalnej stronie Sejmu lista opóźnionych interpelacji (tj. takich, na których przedstawiciele władzy wykonawczej nie udzielili odpowiedzi w ustawowym terminie 21 dni) liczy sobie już 413 pozycji. Na pierwszym miejscu tej listy (tj. najdłużej bez odpowiedzi) znajduje się interpelacja skierowana przez grupę posłów do ministra zdrowia w/s reformy systemu zdrowia. Minister zdrowia nie zajął w tej sprawie stanowiska już od 448 dni (jeśli przeczytamy tę interpelację, to dojdziemy do wniosku, że merytorycznie uległa już ona przedawnieniu, bowiem zapytanie dotyczy czegoś co miało wejść w życie z początkiem 2018 roku, a finalnie się nie zadziało). 

Następne na liście najdłużej oczekujących na odpowiedź są
interpelacje dotyczące działalności podkomisji smoleńskiej (7 interpelacji, których przeterminowanie sięga od 358 do 405 dni). Pierwszą "dziesiątkę" zamyka interpelacja posła Adama Andruszkiewicza w/s cyberbezpieczeństwa i ochrony zasobów informacyjnych w Ministerstwie Obrony Narodowe skierowana do ministra obrony narodowej. Na oficjalną odpowiedź czeka 295 dni.

   

r e k l a m y


 

Z 413 przeterminowanych interpelacji aż w 165 przypadkach czas oczekiwania na odpowiedź przekroczył już o 60 dni ustawowy 21-dniowy termin. Powstaje pytanie - dlaczego przedstawiciele rządu milczą i nie odpowiadają? Jeśli powodem takiego stanu rzeczy jest to, że składane interpelacje nie spełniają wymogów formalnych (zgodnie z Regulaminem Sejmu - interpelacja powinna dotyczyć "spraw o zasadniczym charakterze, które odnoszą się do problemów związanych z polityką państwa"), to w mojej ocenie albo (1) nie powinien być im w ogóle nadawany bieg, albo (2) interpelacja powinna być traktowana jako "zapytanie poselskie", które - zgodnie z Regulaminem Sejmu - składa się "w sprawach o charakterze jednostkowym, dotyczących prowadzonej przez Radę Ministrów polityki wewnętrznej i zagranicznej oraz zadań publicznych realizowanych przez administrację rządową"

Chociaż w tym miejscu warto wspomnieć, że także w przypadku zapytań obecna władza ma problem -
zgodnie z oficjalną listą, na dzień sporządzenia tego tekstu w regulaminowym terminie 21 dni nie wpłynęły odpowiedzi na 136 zapytania skierowane do poszczególnych członków rządu...

 

Źródło: Brak odpowiedzi na interpelacje (Sejm.gov.pl)
Źródło: Brak odpowiedzi na zapytania (Sejm.gov.pl)

r e k l a m y


  

niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu III RP

 

Blog niewygodne.info.pl stosuje pliki cookies. 

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

 

     

R E K L A M Y

a

 

 

niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu III RP