Blog niewygodne.info.pl stosuje pliki cookies. 

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. 

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

 

     Znani profesorowie prawa karnego: Prezydent może skorzystać z prawa łaski również przed prawomocnym skazaniem
wpis z dnia 2/06/2017

foto: Vmenkov (Wikipedia / CC by SA 3.0)

To, że ostatnia uchwała SN jest co najmniej kontrowersyjna wiedzą wszyscy. Ale to, że będzie ona sprzeczna z opiniami i poglądami najwybitniejszych polskich karnistów, może szokować. Prof. Stanisław Waltoś z UJ, na którego podręczniku "Proces karny" wychowało się kilkadziesiąt roczników prawników, zauważa: "Prezydent może skorzystać z prawa łaski w każdej sprawie o przestępstwo i o wykroczenie, również jeszcze przed prawomocnym skazaniem". W tym samym duchu wypowiada się prof. Piotr Kruszyński: "Żaden przepis nie zakazuje prezydentowi wykonywania indywidualnych aktów abolicji".

                              

r e k l a m y


            

Prof. Stanisław Waltoś przez wielu nazywany jest najwybitniejszym żyjącym polskim karnistą. W latach 80. uczestniczył w pracach Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych Solidarności. W latach 1992–1997 był ekspertem Rady Europy, a w 1994 ekspertem rządu Republiki Łotewskiej. Został członkiem Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, zasiadał w prezydium PAN. Uczestniczył w pracach nad kodyfikacjami karnymi z 1997, był inicjatorem wprowadzenia do polskiej procedury karnej instytucji świadka anonimowego i świadka koronnego. Jest autorem, współautorem i redaktorem około 250 publikacji naukowych, głównie z zakresu postępowania karnego, w tym wznawianego i aktualizowanego podręcznika akademickiego "Proces karny, zarys systemu". I właśnie w tej książce, na której wychowało się kilkadziesiąt roczników polskich prawników, pisze on o instytucji prawa łaski w sposób następujący:

 

"Prezydent może skorzystać z prawa łaski w każdej sprawie o przestępstwo i o wykroczenie, również jeszcze przed prawomocnym skazaniem, mimo, że praktyka nie zna, jak na razie, wyjątków od ułaskawienia dopiero po uprawomocnieniu się wyroku skazującego; mówiąc inaczej, dopuszczalne jest ułaskawienie w postaci abolicji indywidualnej, skoro konstytucja nie czyni tu żadnych restrykcji". 

         

r e k l a m y


   

Inny znany polski karnista - prof. Piotr Kruszyński z Uniwersytetu Warszawskiego - poproszony o wypowiedź dla serwisu Rp.pl, wskazał z kolei, że należy rozróżnić dwie instytucje prawne: ułaskawienie oraz prawo łaski. To pierwsze jest przewidziane i uregulowane w rozdziale kodeksu postępowania karnego (KPK) i rzeczywiście dotyczy wyłącznie prawomocnie skazanych. Z kolei uregulowane w art. 139 Konstytucji prawo łaski jest szersze od instytucji ułaskawienia i obejmuje oprócz samego ułaskawienia także abolicję: - "Żaden przepis nie zakazuje prezydentowi wykonywania indywidualnych aktów abolicji. Akt łaski jest zaś ujemną przesłanką procesową i oznacza umorzenie postępowania wobec osoby, która z niego skorzystała" - kontynuuję Kruszyński.

W podręczniku "Proces karny - część szczególna", pod redakcją naukową dr Grażyny Artymiak oraz prof. Macieja Rogalskiego, możemy przeczytać:

 

"Brak ograniczeń, poza jednym już wspomnianym na wstępie [zakaz stosowania prawa łaski w stosunku do osób skazanych przez Trybunał Stanu], oznacza, że Prezydent RP może skorzystać z prawa łaski w każdej sprawie o przestępstwo lub wykroczenie, nie czekając nawet na uprawomocnienie się wyroku skazującego".

 

Powyższe opinie niestety mogą potwierdzać tezę, że ostatnia uchwała Sądu Najwyższego była inspirowana politycznie.

 

Źródło: 10murzynków (Twitter.com)
Źródło: Prawnicy różnią się w ocenach ułaskawień prezydenta Andrzeja Dudy (Rp.pl)
Źródło: Ułaskawienie Mariusza Kamińskiego - analiza prawna (Rp.pl)

    

wpis z dnia 2/06/2017 

          

niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu III RP

 

* * *

Dołącz do nas!

 

xx

 

r e k l a m y


 

niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu III RP