Kuriozalny wyrok sądu w/s nieuczciwych praktyk! Czy sędziowie mają pomagać firmom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów?
wpis z dnia 17/05/2017

foto: succo (Pixabay.com / CC0)

Fakty są następujące - prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) prowadzi tzw. rejestr klauzul uznanych za niedozwolone. Wpisywane są tam przykładowe postanowienia wzorców umów, które zostały uznane przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za nielegalne. Na tej podstawie prezes UOKiK wszczynał postępowania wobec nieuczciwych firm (np. banków), które stosowały podobne klauzulę w swoich umowach i nakładał kary finansowe. Aż tu nagle Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał, że takie działania prezesa UOKiK przeciwko nieuczciwym firmom było... nielegalne!

                              

r e k l a m y


            

Długo nie widziałem bardziej kuriozalnego orzeczenia - Sąd Apelacyjny w Warszawie stwierdził, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) postępował nielegalnie, gdy wszczynał postępowania i nakładał kary finansowe na nieuczciwych przedsiębiorców, którzy w swoich umowach zawieranych z konsumentami stosowali klauzulę zbliżone w treści do klauzul uznanych wcześniej przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za niedozwolone. Sąd Apelacyjny uznał, iż postępowanie takie (kary finansowe + nakaz zaprzestania stosowania danego fragmentu umowy) jest możliwe tylko wobec przedsiębiorców, którzy stosują w swoich umowach dokładnie takie same (co do treści) postanowienia, które wcześniej uznano za niedozwolone. Prezes UOKiK nie może wykorzystywać swoich kompetencji wobec przedsiębiorców, którzy stosują podobne (a nie dokładnie takie same) klauzule, które są zbliżone do niedozwolonych.

         

r e k l a m y


     

Powyższe orzeczenie wydaje się być przełomowe dla wszelkiego rodzaju firm, które zatrudniają tabuny prawników do wymyślania sposobów na oszukiwanie swoich klientów w majestacie prawa. Warszawski Sąd Apelacyjny prawdopodobnie zapomniał o tym, że konsumenci w relacji z przedsiębiorcami (szczególnie tymi dużymi, którzy wydają naprawdę gigantyczne pieniądze na to, aby wymyślać nowe sposoby na oszukiwanie), są na zdecydowanie słabszej pozycji. Pozostaje mieć nadzieję, że skarga kasacyjna prezesa UOKiK do Sądu Najwyższego zatrzyma konsekwencje wspomnianego orzeczenia Sądu Apelacyjnego.

 

Źródło: UOKiK wbrew prawu. Tysiące osób nie doczeka się sprawiedliwości, a firmy unikną kary (Dziennik.pl)

      

wpis z dnia 17/05/2017 

          

niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu III RP

 

* * *

Dołącz do nas!

 

xx

 

r e k l a m y


 

niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu III RP