I to może się podobać! Spółka-córka polskiego Orlenu największą firmą w niemieckim landzie Schleswig-Holstein!
wpis z dnia 17/05/2017

foto: Janos Balazs (Flickr.com / CC 2.0) / pkmk (Flickr.com / CC by 2.0)

Mało kto wie, że Orlen jest właścicielem już ponad 570 stacji paliw zlokalizowanych na terytorium Niemiec. Dzięki temu spółka-córka polskiego giganta paliwowego, tj. Orlen Deutschland GmbH, osiągnęła w ciągu roku 3,32 mld euro przychodów. Kwota ta plasuje kontrolowaną przez polski kapitał spółkę, jako największą pod względem osiąganych przychodów w landzie Schleswig-Holstein (gdzie ma swoją siedzibę)! Orlen nie zamierza jednak spoczywać na laurach i zapowiada dalszą ekspansję oraz przejmowanie kolejnych stacji na niemieckim rynku paliw.

                              

r e k l a m y


            

Nie wszyscy o tym wiedzą, że kontrolowana przez PKN Orlen spółka prawa niemieckiego Orlen Deutschland GmbH jest właścicielem aż 570 stacji paliw działających na terytorium naszego zachodniego sąsiada i osiąga ok. 6 proc. udział na niemieckim rynku sprzedaży paliw. Powyższe powoduje, że przychody kontrolowanej przez polski kapitał spółki wyniosły 3,32 mld euro (dane za 2015 rok) i były największymi przychodami wśród wszystkich podmiotów gospodarczych działających na terytorium landu Schleswig-Holstein (gdzie Orlen Deutschland GmbH ma swoją siedzibę).

         

r e k l a m y


   

Oczywiście, aby osiągnąć ten status na niemieckim rynku, trzeba było najpierw wyzbyć się pewnych "polskich" symboli. Przypomnijmy, że PKN Orlen rozpoczął proces przejmowania niemieckich stacji paliwowych już w 2003 roku. Początkowo nadawał im własne logo i nazwę (tj. "Orlen" z charakterystycznym symbolem orła). Niestety, niemiecki rynek okazał się być niezwykle wrażliwy na kwestie narodowości kapitału. Okazało się, że stacje Orlenu są omijane, by nie powiedzieć - bojkotowane. Wszystko przez transparentny fakt, że były polskie.

Powyższa sytuacja skłoniła w 2007 roku ówczesne kierownictwo PKN Orlen, czyli właściciela Orlen Deutschland GmbH, do
dość drastycznego rebrandingu swoich stacji na terytorium Niemiec. Zrezygnowano z loga z charakterystycznym symbolem orła, a nazwę stacji zmieniono na "STAR". Nie wykluczone, że gdyby nie ta decyzja, dalsza ekspansja polskiego Orlenu na niemieckim rynku byłaby praktycznie niemożliwa.

Orlen nie zamierza jednak spoczywać na laurach i
zapowiada dalsze przejmowanie kolejnych stacji na niemieckim rynku paliw. Potwierdził to pod koniec ubiegłego roku wiceprezes PKN Orlen Sławomir Jędrzejczyk, kiedy ogłaszał strategię rozwoju spółki na lata 2017 - 2021. Ekspansji sprzyjają fenomenalne wyniki finansowe Orlenu. Przypomnijmy, że największa polska spółka paliwowa zanotowała w ubiegłym roku 5,7 mld zł zysku na czysto, a w pierwszym kwartale 2017 r. wygenerowała zysk netto na poziomie 2,08 mld zł.

 

 

Źródło: Marcin Wrotniak (twitter.com)
Źródło: ORLEN Deutschland GmbH (orlen-deutschland.de)

Źródło: Orlen chce przejmować stacje paliw w Niemczech i Czechach (Forsal.pl)

    

wpis z dnia 17/05/2017 

          

niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu III RP

 

* * *

Dołącz do nas!

 

xx

 

r e k l a m y


 

niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu III RP