Polacy to wciąż tania siła robocza! Po 13 latach w UE nasze płace to zaledwie 1/3 unijnej średniej!
wpis z dnia 10/04/2017

Źródło: niewygodne.info.pl

Eurostat opublikował właśnie najnowsze dane na temat przeciętnych wynagrodzeń obowiązujących w poszczególnych państwach UE. Okazuje się, że godzinowy koszt pracy statystycznego Polaka w 2016 roku (w skład którego wchodzi przede wszystkim pensja pracownika) wynosił 8,6 euro na godzinę, co stanowiło zaledwie ok. 34 proc. unijnej średniej, która wynosi 25,4 euro! Co jednak najgorsze - zdaniem Eurostatu przez ostatnie 8 lat nasze pensje wzrosły jedynie o 13,1 proc. (o +1,0 euro), kiedy w UE urosły one przeciętnie o 18,1 proc. (+3,9 euro)!

                              

r e k l a m y


            

Godzinowe koszty pracy w gospodarce składają się z dwóch elementów - większego i mniejszego. Tym większym jest wynagrodzenie wypłacane za pracę. Drugim - mniejszym - są obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne. Eurostat wylicza ww. koszty dla każdego państwa w Europie, przeliczając dostępne dane na euro. Zdaniem unijnego urzędu statystycznego w 2016 roku godzina pracy przeciętnego pracownika w Polsce kosztowała średnio 8,6 euro. Okazuje się, że kwota ta była tylko o +13,1 proc. wyższa od kwoty kosztów pracy przeciętnego polskiego pracownika w 2008 roku.

       

r e k l a m y


   

Piszę "tylko", bowiem okazuje się, że w tym samym czasie pensje w bogatych krajach "starej Unii" rosły szybciej niż w Polsce. W Belgii w latach 2008-2016 odnotowano wzrost o +19,1 proc. W Niemczech o +18,2 proc., a we Francji o +14,1 proc. W skali całej UE godzinowe koszty pracy urosły przeciętnie o +18,1 proc. (z poziomu 21,5 euro w 2008 r. do 25,4 euro w 2016 r.).

Wniosek stąd taki, że
po 13 latach spędzonych w UE nasze płace są na tyle niskie, by nadal traktować nas jak tanią siłę roboczą. Co jednak najgorsze - gdybyśmy patrzyli przez pryzmat tempa wzrostu płac za latach 2008 - 2016, to okaże się, iż pod względem wysokości wynagrodzeń nigdy nie dogonimy krajów Europy Zachodniej:

 

 

Źródło: Hourly labour costs ranged from €4.4 to €42.0 across the EU Member States in 2016 (Ec.Europa.eu)

 

wpis z dnia 10/04/2017 

          

niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu III RP

 

* * *

Dołącz do nas!

 

xx

 

r e k l a m y


 

niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu III RP