Oto jak wygląda "człowiek honoru". Przegrał słynny zakład o budżet, ale płacić nie zamierza. Nawet na cele charytatywne!
wpis z dnia 7/04/2017

foto: Piotr Drabik (Wikipedia / CC by 2.0)

Arogancja i bezczelność Sławomira Neumanna nie znają granic! Ten przewodniczący klubu poselskiego Platformy Obywatelskiej założył się pod koniec 2015 r. o 10 tys. zł z ówczesnym ministrem finansów Pawłem Szałamachą o realizację budżetu w 2016 r. Neumann twierdził, że deficyt przekroczy 54,6 mld zł, a rządowi nie uda się zrealizować zaplanowanych dochodów. Mylił się w obu przypadkach. Wspomniane 10 tys. zł miał wpłacić do kasy państwa. Właśnie ogłosił, że tego nie zrobi. Nawet na cele charytatywne! To się nazywa mieć platformiany honor...

                              

r e k l a m y


            

Rząd Ewy Kopacz projektując budżet kraju na 2016 rok założył, że deficyt wyniesie 54,6 mld zł (tj. o taką kwotę wydatki państwa przekroczą jego dochody). Po przejęciu władzy przez ekipę PiS założenie to podtrzymano, ale ówczesny minister finansów Paweł Szałamacha zasugerował, że deficyt może być niższy i to nawet, gdy rząd zacznie realizować przedwyborcze obietnice (np. program 500+). 

Wiary w te słowa nie chciał dać
Sławomir Neumann, który w Platformie Obywatelskiej pełni rolę przewodniczącego klubu parlamentarnego. Twierdził on, że nie jest możliwe, aby dochody budżetowe urosły na tyle, by zniwelować deficyt poniżej 54 mld zł. Ostatecznie pomiędzy Neumannem a Szałamachą doszło do zawarcia zakładu o wartości 10 tys. zł. Neumann miał zapłacić na rzecz Skarbu Państwa ww. kwotę jeśli spełnione zostaną dwie przesłanki - deficyt za 2016 rok będzie niższy od założonego przez rząd Ewy Kopacz (tj. 54,6 mld zł), a rząd Szydło uzyska w ciągu roku wyższe od planowanych dochody budżetowe (więcej niż 313,8 mld zł). Jeśli choćby jedna z tych przesłanek nie została spełniona, kwotę 10 tys. zł na rzecz Skarbu Państwa miał zapłacić Szałamacha.

       

r e k l a m y


   

W lutym ogłoszono oficjalne statystyki na temat wykonania budżetu za 2016 rok. Okazało się, że dochody wyniosły 314,6 mld zł (wobec planowanych 313,8 mld zł), a deficyt - 46,3 mld zł (wobec planowanego 54,6 mld zł). Oba warunki zakładu między Neumannem a Szałamachą zostały spełnione, więc zakład wygrał Szałamacha.

Co na to Neumann? -
Twierdzi, że pieniędzy ani na rzecz Skarbu Państwa, ani nawet na cele charytatywne nie zapłaci, bo uważa, że to on wygrał zakład, a Szałamacha przegrał. Tak, tak - mimo oficjalnych danych na temat wykonania budżetu za 2016 r., które jasno wskazują, że deficyt był o ponad 8 mld zł niższy niż planował rząd Ewy Kopacz, a dochody budżetowe o blisko miliard zł wyższe, Neumann twierdzi, że Szałamacha przegrał!

Oto jak wygląda platformiany człowiek honoru...

 

Źródło: Tak porażkę można przekuć w sukces. Neumann twierdzi, że wygrał zakład z Szałamachą (Money.pl)

 

wpis z dnia 7/04/2017 

          

niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu III RP

 

* * *

Dołącz do nas!

 

xx

 

r e k l a m y


 

niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu III RP