Gigantyczna luka w CIT! Zagraniczne firmy masowo oszukują nasz kraj unikając płacenia podatków od osiąganych dochodów!
wpis z dnia 20/03/2017

foto: moritz320 (Pixabay.com / CC0)

Skala unikania przez zagraniczne firmy podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) jest gigantyczna. Międzynarodowe korporacje wykorzystują w Polsce około 600 schematów ukrywania swoich dochodów przed opodatkowaniem. Efekt jest taki, że straty naszego kraju spowodowane tymi działaniami sięgnęły w 2015 roku ok. 9,87 mld euro! Dla uzmysłowienia - kwota ta jest 400 razy większa od sumy zebranej w tegorocznym finale WOŚP lub stanowi równowartość wszystkich wypłat jakie będą dokonane w ramach programu 500+ przez okres ponad 2 lat!

                              

r e k l a m y


            

Wpływy podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) z roku na rok są coraz mniejsze w relacji do osiąganego przez Polskę produktu krajowego brutto. Jeszcze w 2007 r. sięgały one 2,7 proc. PKB. W ubiegłym roku spadły do poziomu zaledwie 1,78 proc. PKB. Co jest tego powodem? Odpowiedź jest prosta - chciwość międzynarodowych korporacji, które nie chcą płacić podatków z tytułu osiąganych w naszym kraju dochodów.

       

r e k l a m y


   

Ocenia się, że istnieje około 600 sposobów unikania opodatkowania. Ich cechą wspólną jest generowanie przez zagraniczne korporacje działające na terytorium Polski różnego rodzaju sztucznych "kosztów działalności", które istotnie ograniczają dochód do opodatkowania CIT-em. Dobrym przykładem takiego "kosztu" jest stosowanie wszelkiego rodzaju opłat licencyjnych wobec spółek-córek w Polsce za możliwość wykorzystania loga, marki czy tzw. know-how zagranicznej spółki-matki. Międzynarodowe korporacje osiągają w tym przypadku dwie pieczenie na jednym ogniu. Po pierwsze - działająca na terytorium Polski spółka kontrolowana przez zagraniczny kapitał wcale nie musi osiągać zysków, aby dywidendą zasilać konta swoich właścicieli. Wystarczy, że za możliwość wykorzystywania w materiałach reklamowych kwadraciku z takim, czy innym kolorem firma-córka w Polsce zapłaci z góry firmie-matce w Paryżu, Londynie czy Berlinie np. 200 mln zł. Po drugie - "koszt" takiej opłaty obniża dochód do opodatkowania. Dzięki takim działaniom firmy osiągające gigantyczne przychody mogą nie płacić w ogóle podatku dochodowego!

Prof.
Dominik Gajewski ze Szkoły Głównej Handlowej szacuje, że w 2015 roku straty naszego kraju z tytułu unikania opodatkowania przez międzynarodowe korporacje sięgnęły 9,87 mld euro. W przeliczeniu na PLN to równowartość ok. 42 mld zł. By uświadomić sobie skalę problemu warto wiedzieć, że aby zebrać takową sumę Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy musiałaby zorganizować ponad 400 finałów takich, jak w tym roku (kiedy uzbierano 105,5 mln zł). Roczna luka CIT stanowi również odpowiednik kosztu funkcjonowania programu 500+ przez ponad dwa pełne lata!

 

Źródło: Ponad 40 mld zł luki w podatku CIT (Rp.pl)
Źródło: Jak korporacje unikają podatków? (OKWroclaw2018.org)

 

wpis z dnia 20/03/2017 

          

niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu III RP

 

* * *

Dołącz do nas!

 

xx

 

r e k l a m y


 

niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu III RP