Media Sakiewicza, braci Karnowskich oraz fundacja Jana Pietrzaka otrzymują od rządu setki tysięcy złotych. Dobra zmiana? Czy może dojna?
wpis z dnia 17/03/2017

foto: screen z Youtube.com

51,5 tys. zł na wkładki do gazety o tematyce historycznej, 20,0 tys. zł na wydanie śpiewnika z kolędami, 67,7 tys. zł na wydanie sekcji w miesięczniku historycznym poświęconej odzyskaniu niepodleglości - to tylko niektóre zlecenia Narodowego Centrum Kultury, jakie w ostatnim czasie otrzymały media kontrolowane przez Tomasza Sakiewicza oraz braci Karnowskich. Na brak zleceń nie może również narzekać fundacja Jana Pietrzaka. Ich wartość przekroczyła 482,6 tys. zł. Dobra zmiana?

                              

r e k l a m y


            

Poseł PO Krzysztof Brejza złożył do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego interpelacje, w której zapytał o wsparcie finansowe, jakiego Narodowe Centrum Kultury (państwowa instytucja kultury, której statutowym zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury w Polsce) udzielało od listopada 2015 r. m.in. Janowi Pietrzakowi oraz spółce Niezależne Wydawnictwo Polskie, która wydaje "Gazetę Polską". 

       

r e k l a m y


   

Odpowiedź ministra potwierdziła plotki o tym, że NCK daje dużą część zleceń szeroko rozumianym mediom prawicowym. Poniżej przykłady:

 • Radio Wnet, umowa z dnia 4.12.2015 r. na realizację 11 audycji o historii polskich świętych, kwota 45.000 zł;

 • Radio Wnet, umowa z 15.04.2016 r. na produkcję 10 audycji dotyczących rocznicy Chrztu Polski, kwota 61.500 zł;

 • Fundacja Lux Veritatis, umowa z dnia 24.05.2016 r. na realizację i emisję 3 odcinków programu „Chrzest – moja nadzieja” w Telewizji Trwam, kwota 70.674 zł;

 • Fratria, umowa z dnia 8.08. 2016 r. na zakup powierzchni reklamowej na potrzeby konkursu na scenariusz filmu historycznego, w miesięczniku „WSieci Historia”, kwota 4.920 zł;

 • Fratria, umowa z dnia 10.10.2016 r. na wydanie sekcji miesięcznika „WSieci Historia” poświęconego rocznicy Odzyskania Niepodległości, kwota 67.730 zł;

 • Radio Wnet, umowa z dnia 8.12.2016 r. na realizację słuchowisk radiowych „Cichociemni Wyklęci”, kwota 199.999,80 zł;

 • Realizacja cyklicznych wkładek o tematyce historycznej w „Gazecie Polskiej” (kwota 51.478 zł) – partner Niezależne Wydawnictwo Polskie;

 • Wspólna realizacja festynu rodzinnego „Vivat maj 3 maj” (kwota 241.722 zł) – partner Fundacja Niezależne Media;

 • Wspólne wydanie i rozpowszechnianie „Śpiewnika Polskich Kolęd” (kwota 20.000 zł) – partner Niezależne Wydawnictwo Polskie;

 • Wspólna realizacja festynu „Nam twierdzą będzie każdy próg” w rocznicę Bitwy Warszawskiej (kwota 60.000 zł) – partner Fundacja Niezależne Media;

 • Wspólna realizacja koncertu „Zwycięstwo 1920” (kwota 176.800 zł) – partner Fundacja Towarzystwo Patriotyczne Jana Pietrzaka;

 • Wspólna realizacja koncertu z okazji Święta Niepodległości (kwota 170.500 zł) – partner Fundacja Towarzystwo Patriotyczne Jana Pietrzaka;

 • Wspólna realizacja projektu artystycznego „Czas Poloneza” (kwota 135.300 zł) – partner Fundacja Towarzystwo Patriotyczne Jana Pietrzaka.

Źródło: Odpowiedź na interpelację nr 9679 w sprawie finansowania przez Narodowe Centrum Kultury inicjatyw jedynie niektórych artystów (Sejm.gov.pl)
      

wpis z dnia 17/03/2017 

          

niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu III RP

 

* * *

Dołącz do nas!

 

xx

 

 

r e k l a m y


niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu III RP