Tempo przyrostu polskiego długu było ponad 4-krotnie wyższe od tempa przyrostu polskiego PKB!
wpis z dnia 1/03/2017

foto: NikolayF (Pixabay.com / CC 0)

Zgodnie z ostatnimi odczytami GUS - tempo wzrostu polskiego PKB na koniec czwartego kwartału 2016 r. wyniosło 2,7 proc. Wynik nie najgorszy, który jednak marnieje, gdy go się zestawi z tempem przyrostu polskiego długu. Zgodnie z ogłoszonymi wczoraj przez Ministerstwo Finansów danymi, zadłużenie Skarbu Państwa na koniec 2016 r. wyniosło 928,6 mld zł i w ciągu roku zwiększyło się o 11,3 proc. (+94,1 mld zł). To oznacza, że procentowy przyrost długu był ponad 4-krotnie wyższy od procentowego przyrostu polskiego PKB. 

                              

r e k l a m y


            

Rząd PiS można oceniać różnie. Jedno im się jednak ponad wszelką wątpliwość nie udało. To kwestia zadłużenia, a dokładnie - tempa jego wzrostu. Nigdy wcześniej w historii zadłużenie nominalnie Skarbu Państwa nie rosło bowiem w takim tempie, jak w ubiegłym 2016 roku. Dziennie powiększało się ono średnio o 257,8 mln zł. W skali roku Ministerstwo Finansów odnotowało wzrost o +94,1 mld zł do łącznego poziomu 928,6 mld zł. To oznacza, że od końca 2015 roku do końca roku ubiegłego dług naszego kraju wzrósł o +11,3 proc.!

       

r e k l a m y


   

Wydaje mi się, że powyższe dane o procentowym wzroście zadłużenia można zestawić z informacjami o tempie wzrostu polskiego PKB. Zgodnie z odczytami GUS na koniec czwartego kwartału odnotowano wzrost na poziomie 2,7 proc. To oznacza, że tempo przyrostu długu było ponad 4-krotnie większe od tempa przyrostu PKB. W skali jednego roku mamy alarm, ale nie ma jeszcze katastrofy. Gorzej jeśli w 2017 roku proporcje się utrzymają i tempo przyrostu zadłużenia Skarbu Państwa nadal będzie znacznie wyższe od tempa przyrostu PKB. W takich okolicznościach "scenariusz Grecji" mamy jak w banku...

 

Źródło: Zadłużenie Skarbu Państwa (Mf.gov.pl)
Źródło: GUS: PKB w IV kwartale 2016 roku wzrósł o 2,7 proc. rdr (Stooq.pl)

 

wpis z dnia 1/03/2017 

          

niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu III RP

 

* * *

Dołącz do nas!

 

xx

 

 

r e k l a m y


niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu III RP