Poważna wtopa niemieckiego ambasadora. Naruszył art. 41 Konwencji Wiedeńskiej, który zakazuje mu mieszania się w wewnętrzne sprawy naszego kraju?
wpis z dnia 17/02/2017

foto: Janos Balazs (Flickr.com / CC 2.0)

Kilka dni temu gruchnęła wiadomość, że ambasador Niemiec - Rolf Nikel - z własnej inicjatywy podjął się rozmów w Krajowej Radzie Sądownictwa na temat planowanej przez rząd reformy polskiego wymiaru sprawiedliwości. Powstaje pytanie - czy nie jest to przypadkiem poważne naruszenie art. 41 Konwencji Wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, który jasno stanowi, iż ambasador nie może mieszać się w sprawy wewnętrzne państwa w którym przebywa?

                             

r e k l a m y


            

Dzień po wizycie Angeli Merkel w Warszawie do siedziby Krajowej Rady Sądownictwa przybył niemiecki ambasador Rolf Nikel, który miał rozmawiać z przedstawicielami władzy sądowniczej o planowanej przez rząd reformie wymiaru sprawiedliwości. Inicjatorem spotkania miał być sam ambasador (źr.: wPolityce.pl). 

W kontekście powyższego pojawia się pytanie o to,
czy zachowanie ambasadora Nikela nie stoi w kolizji z art. 41 Konwencji Wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, który odnosi się do praw i obowiązków przedstawicieli państw obcych? Zgodnie z jego treścią:

 

1. Bez uszczerbku dla ich przywilejów i immunitetów obowiązkiem wszystkich osób korzystających z tych przywilejów i immunitetów jest szanowanie ustaw i innych przepisów państwa przyjmującego. Mają one również obowiązek nie mieszać się do spraw wewnętrznych tego państwa.
2. Wszystkie sprawy urzędowe powierzone misji przez państwo wysyłające do załatwienia z państwem przyjmującym będą przez nią załatwiane z Ministerstwem Spraw Zagranicznych państwa przyjmującego lub za jego pośrednictwem bądź innym ministerstwem uznanym za właściwe.

           

r e k l a m y


      

Czy organizowanie spotkania z przedstawicielami Krajowej Rady Sądownictwa, która obecnie reprezentuje interesy uczestników sporu politycznego w Polsce, nie jest przypadkiem naruszeniem zasady, zgodnie z którą ambasador nie może "mieszać się do spraw wewnętrznych" państwa w jakim przebywa? Co również z pkt 2 cytowanego powyżej artykułu, który nakazuje ambasadorowi załatwiać wszelkie oficjalne sprawy za pośrednictwem "ministerstwa spraw zagranicznych państwa przyjmującego lub innym ministerstwem uznanym za właściwe"?

Wiele zatem nakazuje sądzić, że niemiecki ambasador swoim zachowaniem naruszył zapisy Konwencji Wiedeńskiej. Czy w dobie ocieplenia na linii Berlin - Warszawa poniesie za to służbowe konsekwencje?

 

Źródło: Genowefa Grabowska (Twitter.com)
Źródło: Niemiecka ingerencja w polskie sądownictwo?! (wPolityce.pl)

     

wpis z dnia 17/02/2017

                                                    

niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu III RP

 

* * *

Dołącz do nas!

 

xx

 

 

r e k l a m y


niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu III RP