Sąd Najwyższy nielegalnie utajnia przed społeczeństwem wydatki swoich sędziów na służbowych kartach płatniczych!
wpis z dnia 9/02/2017

foto: twitter.com

Informacje na temat służbowych kart płatniczych sędziów Sądu Najwyższego oraz wyciągi z wydatków poczynionych za ich pomocą są informacjami o charakterze publicznym i na żądanie obywatela muszą być ujawnione - tak kilka tygodni temu stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny i nakazał pierwszemu prezesowi SN - Małgorzata Gersdorf - ujawnić wspomniane informacje. Ku wielkiemu zaskoczeniu sędzia Gersdorf odmówiła publikacji żądanych informacji zasłaniając się... treścią roty przysięgi sędziego (sic!). Co oni takiego ukrywają na tych wyciągach??!

                             

r e k l a m y


            

Przypomnijmy - Fundacja ePaństwo zgłosiła się w ubiegłym roku do pierwszego prezesa Sądu Najwyższego - sędzi Małgorzaty Gersdorf - z wnioskiem o ujawnienie informacji nt. służbowych kart płatniczych sędziów Sądu Najwyższego oraz wyciągów z wydatków poczynionych za ich pomocą. Gersdorf odmówiła publikacji dlatego ePaństwo złożyło skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Warszawie. Ten uznał, że wspomniane dane są informacjami publicznymi i nie mogą być utajniane przed obywatelami

Pierwszy prezes SN nie dała za wygraną i skierowała na wspomniane rozstrzygnięcie WSA
skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, ale również i ten sąd stwierdził, że informacje o służbowych kartach płatniczych poszczególnych sędziów oraz wyciągi z wydatków, jakie zostały poczynione za ich pomocą stanowią informacje publiczne i nie można ich utajniać.

           

r e k l a m y


      

Jak na takie rozstrzygnięcie zareagowała Małgorzata Gersdorf? Pomimo niekorzystnego dla niej wyroku WSA oraz NSA nadal odmawia ujawnienia informacji nt. kart służbowych oraz dokonanych za ich pomocą wydatków. Najbardziej kuriozalne jest jednak jej tłumaczenie. Sędzia Gersdorf twierdzi, że nie może ujawnić, którzy z sędziów SN wydawali publiczne bowiem zabrania jej tego... treść roty przysięgi sędziego! Ujawnienie wydatków dokonanych przez sędziego zdaniem Gersdorf stanowiłoby złamanie tajemnicy, a skoro tak, to byłoby to sprzeczne z przysięgą, jaką każdy sędzia SN musiał złożyć. 

O jaką tajemnicę chodzi? Gersdorf twierdzi, że o
tajemnice bankową. Problem w tym, że Fundacja ePaństwo nie chciała posiąść informacji stanowiących tajemnicę bankową (np. numer karty płatniczej czy dane beneficjentów przelewów). Chodziło tylko o proste informacje - ile służbowych kart wydano, jaki sędzia je otrzymał oraz jakich wydatków i za jakie kwoty przy ich użyciu dokonał. Nic więcej! 

I pomyśleć, że jeszcze niedawno sędzia Małgorzata Gersdorf przez środowiska KOD-owe była nazywana "ostatnią obrończynią demokracji"...

 

Źródło: Wygrana Fundacji ePaństwo. Informacje o kartach służbowych są informacją publiczną (epf.org.pl)
Źródło: Bezprawie w Sądzie Najwyższym. Sędziowie nie chcą ujawnić wyciągów ze służbowych kart (Dziennik.pl)

    

wpis z dnia 9/02/2017

                                                    

niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu III RP

 

* * *

Dołącz do nas!

 

xx

 

 

r e k l a m y


niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu III RP