Sędzia TK, który w Warszawie reprywatyzuje dla siebie nieruchomości, dwukrotnie wydawał wyroki w/s... reprywatyzacji! Czy to jest orzekanie we własnej sprawie?!
wpis z dnia 3/02/2017
 

foto: trybunal.gov.pl

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do własnej bezstronności, sędzia Trybunału Konstytucyjnego musi poinformować o tym prezesa TK i wyłączyć się z orzekania. Tyle teoria. W praktyce bywa różnie, co pokazuje przykład sędziego Stanisława Rymara. Okazuje się, że znalazł się on w składzie Trybunału orzekającym o przepisach związanych z tzw. dekretem Bieruta (reprywatyzacja) mimo, iż w tym samym czasie on, jak i jego obie córki, domagali się zwrotu przedwojennych nieruchomości położonych na terenie warszawskiej Woli.

                             

r e k l a m y


            

Stanisław Rymar to od 2010 roku sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Został wybrany z rekomendacji Platformy Obywatelskiej. Wcześniej (w latach 2001 - 2007) pełnił funkcję prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej

Okazało się, że w okresie ostatnich kilkunastu miesięcy sędzia Rymar aż dwukrotnie znalazł się w składzie Trybunału Konstytucyjnego, który
orzekał w sprawie przepisów związanych z reprywatyzacją warszawskich gruntów i nieruchomości. Rymarowi nie przeszkadzało to, że od pewnego czasu on, jak i jego dwie córki, domagają się zwrotu przedwojennych nieruchomości położonych na terenie warszawskiej Woli. Chodzi o grunty, na których stoją garaże zbudowane jeszcze w latach 60-tych ubiegłego wieku. Grunty i nieruchomości należały do Skarbu Państwa, a miasto Warszawa dzierżawiło je mieszkańcom Woli. Aż do czasu, kiedy pojawił spadkobierca przedwojennych właścicieli w osobie sędziego Rymara wraz z córkami.

           

r e k l a m y


      

Nie wnikam w to, w jaki sposób Rymar wszedł w posiadanie aktu własności przedmiotowych nieruchomości. W tej sprawie istotny wydaje się być zapis ustawy o TK, który jasno stanowi, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do własnej bezstronności, sędzia Trybunału Konstytucyjnego musi poinformować o tym prezesa TK i wyłączyć się z orzekania. Udział w orzekaniu w/s przepisów dot. reprywatyzacji warszawskich gruntów i nieruchomości może w tym przypadku budzić poważne wątpliwości, czy przypadkiem Rymar nie orzekał niejako we własnej sprawie? 

 

Klarowniej byłoby, gdyby wyłączył się z orzekania w tej sprawie. Dlaczego tego nie zrobił? - Niewiadomo.

 

Źródło: Rymar był sędzią we własnej sprawie! (Fakt.pl)
Źródło: Sędzia TK skorzystał na reprywatyzacji w Warszawie? (DoRzeczy.pl)

    

wpis z dnia 3/02/2017

                                                    

niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu III RP

 

* * *

Dołącz do nas!

 

xx

 

 

r e k l a m y


niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu III RP