Wszyscy, którzy przegrali procesy z Wałęsą bo twierdzili, że jest TW Bolkiem, powinni żądać rewizji wyroków i wysokich odszkodowań
wpis z dnia 1/02/2017
 

foto: DrabikPany (Flickr.com / CC 2.0)

To już pewne - Lech Wałęsa okazał się być tajnym współpracownikiem służby bezpieczeństwa PRL o pseudonimie "Bolek". Ekspertyza teczki TW Bolka dokonana przez Instytut Ekspertyz Sądowych im. Jana Sehna w Krakowie nie pozostawia wątpliwości. Wałęsa donosił na swoich kolegów ze stoczni, a dodatkowo brał za to pieniądze. Obecnie wszyscy ci, którzy przegrali z byłym prezydentem procesy o naruszenie dóbr osobistych, bo twierdzili, że jest on TW Bolkiem, powinni żądać rewizji wyroków i wysokich odszkodowań.

                             

r e k l a m y


            

Przedstawiona wczoraj przez IPN ekspertyza znalezionej w domu Czesława Kiszczaka teczki TW Bolka nie pozostawia wątpliwości. Eksperci z Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Jana Sehna w Krakowie jednoznacznie potwierdzili, że pismo Bolka jest tożsame z pismem Lecha Wałęsy.

Ujawniona wczoraj ekspertyza potwierdziła jedną, bardzo ważną sprawę -
Wałęsa donosił na swoich kolegów ze stoczni i brał za to pieniądze. Dodatkowo mógł być później tym szantażowany przez PRL-owskie władze (lub służby w rzekomo wolnej III RP).

Zupełnie naturalne wydaje się być w tych okolicznościach to, że wszyscy ci, których Wałęsa ciągał po sądach, bo ośmielili się mówić, że był tajnym współpracownikiem donoszącym na kolegów, powinni teraz zażądać
rewizji niekorzystnych dla siebie wyroków i wysokich odszkodowań

           

r e k l a m y


      

Warto również zwrócić uwagę na konstrukcję art. 233 kodeksu karnego: "Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8"

Powstaje pytanie - czy w związku z kłamstwem Lecha Wałęsy dokonanym przez niego w trakcie procesu lustracyjnego w 2000 roku,
będzie mu można postawić zarzuty na podstawie wspomnianego art. 233 kodeksu karnego? 

 

Źródło: Wyszkowski przegrał z Wałęsą (Wyborcza.pl)
Źródło: Wałęsa pozywa Krzysztof Wyszkowskiego. Chce, by ten go przepraszał. Ale nie za „Bolka” (Niezalezna.pl)

Źródło: Jacenty (Twitter.com)


    

wpis z dnia 1/02/2017

                                                    

niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu III RP

 

* * *

Dołącz do nas!

 

xx

 

 

r e k l a m y


niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu III RP