Czy Platformę Obywatelską będzie można zdelegalizować na podstawie obowiązującej Konstytucji? Jest taka możliwość!
wpis z dnia 12/01/2017

foto: PlatformaRP (Flickr.com / CC by nd 2.0)

Artykuł 13 Konstytucji RP stanowi jasno: "Zakazane jest istnienie partii politycznych, których działalność zakłada lub dopuszcza stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa". Nielegalna (fizyczna) blokada polskiego parlamentu, której celem jest osiągnięcie wpływu na politykę państwa może być interpretowana jako spełnienie przesłanki przewidzianej w art. 13 Konstytucji. Czy na tej podstawie Platformę Obywatelską będzie można zdelegalizować?

                             

r e k l a m y


            

W artykule 13 owiązującej Konstytucji możemy przeczytać: 

 

"Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa".

 

Pojawia się pytanie, czy na jego podstawie można wnieść o delegalizację Platformy Obywatelskiej? Wydaje się to być całkiem możliwe.
                

r e k l a m y


      

Wystarczy wykazać, że posłowie PO, poprzez fizyczną blokadę i okupację Sejmu, celowo i z premedytacją stosują przemoc wobec innych parlamentarzystów. Definicyjnie przemocą jest wywieranie wpływu na proces myślowy, zachowanie lub stan fizyczny innej osoby pomimo braku przyzwolenia tej osoby na taki wpływ. Można uznać, że fizyczna i - co istotne - nielegalna blokada Sejmu jest wywieraniem wpływu na zachowanie innych parlamentarzystów. Z wykazaniem, że celem okupacji Sejmu jest "osiągnięcie wpływu na politykę państwa" nie powinno być problemu.

Czy zatem można się spodziewać, że ktoś niebawem złoży do Trybunału Konstytucyjnego
wniosek o delegalizację Platformy Obywatelskiej, która poprzez nielegalną okupację Sejmu oddziałuje na zachowanie innych parlamentarzystów i w ten sposób chce wpłynąć na politykę państwa?

 

wpis z dnia 12/01/2017

                                                    

niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu III RP

 

* * *

Dołącz do nas!

 

xx

 

 

r e k l a m y


niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu III RP