Przepadła propozycja, aby wybór szefa Komisji Europejskiej był jawny. Przeważyły głosy europosłów Platformy
wpis z dnia 16/12/2016

foto: EPP (Flickr.com / CC by SA 2.0)

Zasada tajności głosowań w wyborach powszechnych ma chronić obywateli przed nadużyciami władzy. W przypadku jednak, gdy decyzje podejmowane są przez polityków, wszystko przemawia za pełną transparentnością i jawnością. Tym bardziej powinno nas dziwić, że głosowanie członków Parlamentu Europejskiego nad kandydatami na stanowisko szefa Komisji Europejskiej jest tajne. Obywatele nie mogą się dowiedzieć jak (i dlaczego) wybrani przez nich reprezentanci głosowali na danego kandydata.

                             

r e k l a m y


            

Polski europoseł Kazimierz M. Ujazdowski, złożył projekt poprawki do regulaminu Parlamentu Europejskiego, zgodnie z którym wybór szefa Komisji Europejskiej miałby się odbywać w głosowaniu jawnym i imiennym, a nie jak do tej pory, w głosowaniu tajnym. Tak, jak napisałem powyżej - zasada tajności głosowań w wyborach powszechnych ma chronić obywateli przed nadużyciami władzy. Co innego, gdy chodzi o wybory dokonywane przez samych polityków (wybranych wcześniej przez obywateli). Tutaj nie powinno być mowy o jakiejkolwiek tajności. 

          

r e k l a m y


      

Niestety, głosami większości członków Parlamentu Europejskiego, poprawka zgłoszona przez posła Ujazdowskiego przepadła (zabrakło 12 głosów). Nad utrzymaniem tajności wyborów szefa Komisji Europejskiej głosowali m.in. tacy europosłowie Platformy Obywatelskiej jak: Thun, Szejnfeld, Boni, Wałęsa, Zwiefka, Zdrojewski, Pitera, Lewandowski, Buzek, Hubner, Wenta czy Kozłowska-Rajewicz. Gdyby nie oni, to obywatele mogliby wiedzieć kto i jak głosował w Parlamencie Europejskim nad wyborem najważniejszej osoby w UE.

 

Źródło: Wybór szefa Komisji Europejskiej powinien odbywać się w głosowaniu jawnym i imiennym (Inspro.org.pl)

 

wpis z dnia 16/12/2016

                                                    

niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu III RP

 

* * *

Dołącz do nas!

 

xx

 

 

r e k l a m y


niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu III RP