Roczne opłaty za wywóz śmieci dla 4-osobowej rodziny: Drezno (Niemcy) - 80 euro. Wrocław (Polska) - 240 euro. Niestety będzie jeszcze drożej...
wpis z dnia 7/12/2016

 foto: Hans (Pixabay.com / CC0)

Niewiele osób zwraca uwagę na konsekwencje wdrożonej za Tuska ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa ta przyczyniła się do znaczącego wzrostu opłat za wywóz śmieci (w niektórych miejscach opłaty podskoczyły niemal 3-krotnie), nadal tylko 20 proc. śmieci podlega segregacji. Reszta - mimo formalnego obowiązku segregacji - i tak ostatecznie trafia na śmietnikową "jedną hałdę". Niestety, wszystko wskazuje na to, że niebawem za wywóz śmieci przyjdzie nam płacić jeszcze więcej!

                             

r e k l a m y


            

Przyjęta za Donalda Tuska ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach miała wprowadzić prawdziwą rewolucją w zakresie recyklingu śmieci w Polsce. Ustawa nałożyła na gminy obowiązek przygotowania oraz wdrożenia systemu, który zapewni selektywne zbieranie odpadów, doprowadzi do ograniczenia składowania i w konsekwencji umożliwi jak najlepsze ich zagospodarowanie, zapobiegając nielegalnemu pozbywaniu się śmieci (głównie dzikie wysypiska w lasach). W istocie żaden cel tej ustawy nie został jednak zrealizowany.

      

r e k l a m y


    

Zdaniem raportu NIK z ubiegłego roku, wprowadzony ww. ustawą nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi nie doprowadził do rozwiązania problemu "dzikich wysypisk", których przybywa zamiast ubywać. Rosną także koszty gospodarowania odpadami, bo gminy nie potrafią rzetelnie oszacować ilości wytwarzanych śmieci i asekuracyjnie nakładają na mieszkańców wyższe opłaty. Poza tym z firmami odbierającymi śmieci rozliczają się ryczałtem, niezależnie od ilości wywożonych nieczystości. W efekcie w nowym systemie mieszkańcy płacą więcej, choć często rzeczywiście mogliby mniej.

Dla przykładu - we Wrocławiu roczne koszty wywozu śmieci dla 4-osobowej rodziny zajmującej dom jednorodzinny wynoszą
1056 zł, tj. równowartość ok. 240 euro. Tymczasem w oddalonym o 250 km niemieckim Dreźnie taka sama rodziny zapłaci w ciągu roku za wywóz śmieci jedynie 80 euro...

 

Źródło: Za odbiór śmieci płacimy więcej niż Niemcy, a ma być jeszcze drożej (Rp.pl)
Źródło: NIK o odpadach komunalnych (Nik.gov.pl)

   

wpis z dnia 7/12/2016 

          

niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu III RP

 

* * *

Dołącz do nas!

 

xx

 

 

r e k l a m y


niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu III RP