Media podniecają się Glińskim i kwotą wolną dla wybranych tymczasem rząd przyjmuje kontrowersyjny projekt ustawy o GMO
wpis z dnia 29/11/2016

foto: artursfoto (Pixabay / CC0)

W cieniu ostrej nawalanki politycznej, która skupia uwagę większości opinii publicznej, łatwiej jest przeforsować kontrowersyjne projekty ustaw. W tym kontekście warto wspomnieć o zaakceptowanym właśnie przez Radę Ministrów projekcie zmian do ustawy o GMO. Zgodnie z przyjętymi propozycjami Polska ma być "krajem wolnym od upraw genetycznie modyfikowanych". Problem w tym, że do projektu dodano również art. 49a ust. 2, zgodnie z którym na terytorium RP możliwe będzie "tworzenie stref do prowadzenia upraw GMO".

                             

r e k l a m y


            

Zgodnie z tym, co możemy przeczytać na stronie premier.gov.pl - rozwiązania wprowadzone ustawą o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych zapewnią, że Polska nadal będzie wolna od upraw genetycznie modyfikowanych organizmów (GMO). W istocie - w projekcie znalazł się art. Art. 49a. ust 1., który brzmi w sposób następujący:

 

"Ustanawia się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej strefą wolną od GMO".

 

Problem w tym, że do powyższego zdania dopisano: "z zastrzeżeniem ust. 2". Jak brzmi wspomniany ustęp 2? Oto jego treść:

 

"Uprawę GMO prowadzi się wyłącznie na gruntach rolnych w strefie wskazanej do jej prowadzenia na określonym obszarze, zwanej dalej >> strefą wskazaną do prowadzenia upraw GMO <<"

      

r e k l a m y


    

Wygląda więc na to, że terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wcale nie będzie strefą wolną od upraw genetycznie modyfikowanych. Rozwiązanie przewidziane artykułem 49a ust. 2 daje zbyt szeroki wentyl dla prowadzenia upraw GMO. Nawet, gdyby intencją twórców tego projektu było umożliwienie upraw GMO dla potrzeb leczniczych (np. do produkcji insuliny potrzebne są uprawy GMO), to wskazany powyżej ust. 2 (oraz kolejne - regulujące kwestie pozwoleń i dopuszczeń do obrotu) daje zbyt duże pole do "kreatywnego działania" i przeczy idei ust. 1, zgodnie z którym terytorium Polski ma być "strefą wolną od GMO".

Warto odnotować, że twórcą projektu jest minister środowiska
prof. Jan Szyszko, który wcześniej słynął z tego, że był przeciwnikiem upraw GMO. Ciekawe, co się stało, że w przyjętym właśnie przez Radę Ministrów projekcie zmian do ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych postanowił zostawić otwartą aż tak szeroką furtkę dla GMO?

 

Źródło: Ustawa o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (Legislacja.rcl.gov.pl)
Źródło: Projekt ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (legislacja.rcl.gov.pl)

   

wpis z dnia 29/11/2016 

          

niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu III RP

 

* * *

Dołącz do nas!

 

xx

 

 

r e k l a m y


niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu III RP