W kontekście czarnych protestów warto przypomnieć o jednym: Polska jest najbezpieczniejszym krajem dla kobiet w całej Europie (oficjalne dane UE)!
wpis z dnia 25/10/2016

foto: d26b73 (Flickr.com / CC by 2.0)

Zgodnie z raportem Agencji Praw Podstawowych UE Polska jest dla kobiet najbezpieczniejszym krajem w całej Europie! W takich "postępowych" krajach jak Francja czy Wlk. Brytania przemocy fizycznej lub seksualnej doświadczyło 44% kobiet, w Holandii - 45%, w Szwecji - 46%, a w Danii aż 52%. kobiet! Tymczasem w Polsce ten współczynnik wynosi zaledwie 19%. Warto o tym przypominać za każdym razem, gdy czarne feministki zaczynają wykrzykiwać, że czują się w Polsce "zniewolonymi ofiarami przemocy patriarchatu".
                           

r e k l a m y


            

W kontekście organizowanych przez czarne feministki czarnych protestów, na których coraz częściej można znaleźć hasła o tym, że kobiety w Polsce są "zniewolonymi ofiarami przemocy patriarchatu", warto przytoczyć wyniki badania przeprowadzonego przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej (European Union Agency for Fundamental Rights). Wniosek z nich wypływa jeden - jeśli chodzi o zachowanie nietykalności cielesnej i seksualnej Polska jest dla kobiet najbezpieczniejszym państwem w całej UE. W naszym kraju jedynie 19 proc. przedstawicielek płci pięknej doświadczyło w ciągu swojego życia przemocy fizycznej lub seksualnej. O wiele gorzej statystyki te prezentują się w przypadku "postępowych" państw Europy Zachodniej. 

           

r e k l a m y


   

Poniżej zestawienie wszystkich krajów należących do UE wraz z procentowym odsetkiem populacji kobiet pow. 15 roku życia, które doświadczyły w swoim życiu przemocy fizycznej lub seksualnej:

 

1. Dania - 52 proc.
2. Finlandia - 47 proc.
3. Szwecja - 46 proc.
4. Holandia - 45 proc.
5. Wlk. Brytania - 44 proc.
    Francja - 44 proc.
7. Łotwa - 39 proc.
8. Luksemburg - 38 proc.
9. Belgia - 36 proc.
10. Niemcy - 35 proc.
11. Słowacja - 34 proc.
12. Estonia - 33 proc.
13. Czechy - 32 proc.
14. Litwa - 31 proc.
15. Rumunia - 30 proc.
16. Bułgaria - 28 proc.
       Węgry - 28 proc.
18. Włochy - 27 proc.
19. Irlandia - 26 proc.
20. Grecja - 25 proc.
21. Portugalia - 24 proc.
22. Cypr - 22 proc.
      Hiszpania - 22 proc.
      Malta - 22 proc.
      Słowenia - 22 proc.
26. Chorwacja - 21 proc.
27. Austria - 20 proc.
28. Polska - 19 proc.

 

Średnia dla całej UE wynosi 33 proc.

Źródło: Violence against women: an EU-wide survey (FRA.europa.eu) 

    

wpis z dnia 25/10/2016 

         

niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu III RP

 

* * *

Dołącz do nas!