Polska zajmuje 109. miejsce na świecie w rankingu mierzącym transparentność działań rządu. Od czasu Tuska awansowaliśmy aż o 1 miejsce (!)
wpis z dnia 30/09/2016

foto: Kancelaria Premiera (Public Domain)

W rankingu World Economic Forum mierzącym przejrzystość i transparentność działań i decyzji rządów poszczególnych państw świata nasz kraj zajął... 109. miejsce na świecie. Zdaniem autorów raportu bardziej transparentne i przejrzyste decyzje podejmują rządzących w takich krajach jak Albania, Kirgistan czy Bangladesz. Niestety od czasu odejścia Donalda Tuska awansowaliśmy zaledwie o 1 pozycję...
                           

r e k l a m y


            

Zgodnie z najnowszym rankingiem World Economic Forum mierzącym globalną konkurencyjność poszczególnych państw świata, nasz kraj zajął 36 miejsce. W porównaniu z rankingiem z 2015 roku awansowaliśmy o 5 pozycji (wówczas zajmowaliśmy 41 miejsce na świecie). Udało nam się wyprzedzić takie kraje jak Meksyk, Kuwejt czy Włochy.

Ogólnie nie jest zatem źle. Do światowej czołówki (miejsca powyżej 30-go) brakuje nam niewiele. Niestety w poszczególnych kategoriach, które składają się na ranking ogólny, plasujemy się na naprawdę odległych miejscach. Jedną z takich kategorii jest
transparentność działań podejmowanych przez władze publiczne. Zdaniem autorów raportu Polska zajmuje w tym przypadku... 109. miejsce na świecie! 

      

r e k l a m y


  

Władze naszego kraju oceniane są dramatycznie nisko z uwagi na ciągle skomplikowany i niestabilny system prawno-podatkowy, wysoki stopień zbiurokratyzowania oraz niepewność podejmowanych decyzji o charakterze publiczno-prawnym. Co ciekawe - zdaniem autorów World Economic Forum niewiele pod tym względem dała zmiana partii rządzącej. Okazuje się, że w ostatnim roku rządów Donalda Tuska (2014 rok) Polska plasowała się w tej kategorii na 110. miejscu na świecie.

 

Źródło: The Global Competitiveness Report 2016–2017 (weforum.org)
  

wpis z dnia 30/09/2016       

niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu III RP

 

* * *

Dołącz do nas!