Polska przestaje być drenowana, a zaczyna akumulować kapitał z innych państw! W tym roku saldo rachunku bieżącego pierwszy raz w historii może być dodatnie!
wpis z dnia 13/09/2016

foto: niewygodne.info.pl

Statystyki bilansu płatniczego Polski w latach 2005-2014 wyglądały fatalnie. Nasz kraj był najobficiej drenowanym z kapitału państwem Europy! Zagraniczne koncerny szerokim strumieniem transferowały zyski do swoich central we Frankfurcie, Londynie czy Paryżu. Łącznie wydrenowano w ten sposób równowartość 141 mld euro. Aż tu nagle fatalny trend odmienił się w 2015 roku, a w I kwartale 2016 roku Polska skumulowała więcej kapitału, niż wysłała go poza swoje granice. Cóż takiego się wydarzyło?
                           

r e k l a m y


            

Oficjalne statystyki NBP na temat bilansu płatniczego Polski z lat 2005-2014 są zatrważające. Skumulowany deficyt salda rachunku bieżącego Polski za ten okres wyniósł 141,3 mld euro, co stanowiło równowartość 559 mld zł! Aż tyle pieniędzy wytransferowano poza granice naszego kraju w formie dywidend, opłat, rachunków za usługi czy odsetek za pożyczone pieniądze. Owoce polskiego wzrostu gospodarczego bezlitośnie były drenowane przez zagraniczne spółki i przedsiębiorstwa. Najgorszy pod tym względem był rok 2011, kiedy wytransferowano z Polski aż 19,6 mld euro, które stanowiły równowartość 81,5 mld zł.

Ten niekorzystny trend nagle odmienił się w 2015 roku. Zgodnie z oficjalnymi statystykami NBP saldo rachunku bieżącego zmniejszyło się zaledwie o -1,059 mld euro (ok. 4,5 mld zł), kiedy jeszcze w 2014 roku było to -8,303 mld euro (ok. 34,6 mld zł). Co ciekawe - po pierwszym kwartale 2016 roku saldo rachunku bieżącego naszego kraju jest na plusie! Okazało się, że
przewaga kapitału, który udało się nam wydrenować z innych państw nad kapitałem, który został wytransferowany z Polski poza granicę wynosi +0,296 mld euro (ok. 1,2 mld zł)!

Cóż takiego się wydarzyło, że nasze saldo rachunku bieżącego jest dodatnie?
To przede wszystkim zasługa przewagi eksportu nad importem. Saldo usług i obrotów towarowych w I kwartale br. było na plusie aż o 16,8 mld zł. O tyle więcej usług i dóbr udało nam się wyeksportować, aniżeli sprowadzić z zagranicy w ramach importu. Jeśli ta korzystna tendencja się utrzyma w kolejnych kwartałach, to 2016 rok będzie pierwszym w historii, w którym Polska więcej pieniędzy skumuluje niż wyśle poza swoje granice!

Źródło: Bilans płatniczy NBP (NBP.pl)

 

wpis z dnia 13/09/2016   

r e k l a m y


  

niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu III RP

 

* * *

Dołącz do nas!