Jak rosło zadłużenie w 1'Q 2016? Polska: +5,55 mld €, Niemcy: +13,4 mld €, Francja: +40,7 mld €, Włochy: +59,0 mld €
wpis z dnia 1/09/2016

foto: frankieleon (Flickr.com / CC by 2.0)

Mówią, że zadłużenie naszego kraju rośnie w zastraszającym tempie? I mają racje! W pierwszym kwartale tego roku powiększyło się o 23,9 mld zł (~5,55 mld euro). W drugim o 40,5 mld zł (~9,4 mld euro). Porównując jednak te kwoty z oficjalnymi danymi na temat wzrostu zadłużenia w krajach strefy euro możemy dojść do wniosku, że skok długu w Polsce jest stosunkowo niewielki. W Niemczech w pierwszym kwartale dług urósł o 13,4 mld euro, we Francji o 40,7 mld euro, a we Włoszech aż o 59,0 mld euro!
                           

r e k l a m y


            

Niemcy: 

Na koniec 2015 roku całkowite zadłużenie Niemiec wynosiło 1.811,1 bln euro (równowartość ok. 7.787,7 bln zł). Po pierwszym kwartale 2016 roku zwiększyło się do poziomu 1.824,5 bln euro (równowartość ok. 7.845,35 bln zł). Odnotowano zatem wzrost o 13,4 mld euro (równowartość ok. 57,6 mld zł).
Źródło: Germany government debt

Francja:
Na koniec 2015 roku całkowite zadłużenie Francji wynosiło 2.096,9 bln euro (równowartość ok. 9.016,7 bln zł). Po pierwszym kwartale 2016 roku zwiększyło się do poziomu 2.137,6 bln euro (równowartość ok. 9.191,68 bln zł). Odnotowano zatem wzrost o 40,7 mld euro (równowartość ok. 175 mld zł). 
Źródło: France government debt

Włochy:
Na koniec 2015 roku całkowite zadłużenie Włoch wynosiło 2.169,0 bln euro (równowartość ok. 9.326,7 bln zł). Po pierwszym kwartale 2016 roku zwiększyło się do poziomu 2.228,0 bln euro (równowartość ok. 9.580,4 bln zł). Odnotowano zatem wzrost o 59,0 mld euro (równowartość ok. 253,7 mld zł).
Źródło: Italy government debt
 

wpis z dnia 1/09/2016

r e k l a m y


niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu III RP

 

 

r e k l a m y


* * *

Dołącz do nas!

 

  

niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu III RP