Po I półroczu 2016 na wypłatę bieżących emerytur zabrakło już 41,8 mld zł! Nie 500+ lecz ZUS jest największym problemem dla budżetu kraju
wpis z dnia 17/08/2016

Fatalny przyrost naturalny w połączeniu z coraz większą liczbą ludzi w wieku 65+, gigantycznymi kosztami "resortowych" świadczeń emerytalnych oraz całym mnóstwem poPRL-owskich przywilejów dla wybranych grup zawodowych powoduje, że po I półroczu 2016 r. na wypłatę bieżących emerytur zabrakło aż 41,8 mld zł! Ten olbrzymi deficyt rząd musiał jakoś "zasypać". Stąd nagły wzrost pożyczek zaciąganych ekipę Szydło i równie rekordowy skok zadłużenia Polski, które od stycznia do maja urosło o 56,1 mld zł...
    

r e k l a m y


            

Obecnie na jednego emeryta przypada pięć osób w wieku produkcyjnym (w wieku 15-64 lata), a mimo to ZUS już ma poważne problemy ze ściągnięciem odpowiedniej kwoty pieniędzy ze składek na wypłatę bieżących emerytur. W ubiegłym roku (2015) zabrakło na ten cel rekordowej kwoty 52,4 mld zł. Deficyt ten pokrywany był z dotacji i bezzwrotnych pożyczek przekazywanych przez rząd (pieniądze podatników lub wierzycieli Skarbu Państwa) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS), który jest finansowym zapleczem ZUS-u. 

Problem w tym, że po upływie zaledwie sześciu miesięcy bieżącego roku deficyt FUS sięgnął już 41,8 mld zł, czyli niemal 80 proc. kwoty deficytu za cały ubiegły rok! ZUS oczywiście emerytury i renty wypłaca terminowo, ale kosztem budżetu państwa, z którego brakujące pieniądze trzeba wykładać. Z racji tej, że z pustego i Salomon nie naleje, aby znaleźć pieniądze na "zasypanie" wspomnianego deficytu, rząd musiał zaciągać nowe kredyty i wystawiać mnóstwo papierów dłużnych (obligacji). Powyższe tłumaczyłoby gigantyczny skok zadłużenia Polski, które w tym samym okresie (styczeń - maj) urosło o rekordową kwotę 56,1 mld zł. 

Wygląda więc na to, że nie demonizowane 500+ lecz zapewnienie pieniędzy na wypłatę bieżących emerytur będzie największym wyzwaniem zarówno dla obecnej, jak i każdej kolejnej ekipy rządowej.

 

Źródło: Deficyt w FUS na koniec I półrocza wyniósł 41,8 mld zł (Stooq.pl)

wpis z dnia 17/08/2016 

r e k l a m y


niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu III RP

 

 

r e k l a m y


* * *

Dołącz do nas!

 

  

niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu III RP