Spełnia się czarna przepowiednia Banku Światowego: W Polsce w zastraszającym tempie przybywa głodowych emerytur!
wpis z dnia 10/08/2016

foto: niewygodne.info.pl

Jeszcze w 2011 roku emerytów, którzy otrzymywali z ZUS świadczenie niższe od minimalnego było 23 tys. W ubiegłym roku ich liczba wzrosła już do 76 tys. Niestety w kolejnych latach emerytów, którzy będą musieli przeżyć za świadczenie niższe od minimalnego (obecnie ok. 880 zł brutto) będzie coraz więcej. Wszystko wskazuje zatem na to, iż spełniać się zaczęła prognoza Banku Światowego, zgodnie z którą emerytury dla większości pobierających je Polaków niebawem będą gwarantowały zaledwie skromną wegetację. 
       

r e k l a m y


            

W ciągu 4 lat liczba emerytów, których świadczenia nie przekraczają tzw. emerytury minimalnej (obecnie jest to kwota ok. 880 zł brutto) wzrosła o ponad 200 proc. Jeszcze w 2011 roku takich seniorów było 76 tys. Na koniec 2015 roku ich liczba wzrosła do 76 tys. W takim tempie w okolicach 2020 roku seniorów pobierających głodowe emerytury będzie już ponad ćwierć miliona, a w 2025 roku - blisko milion!

W tym kontekście warto przypomnieć czarne prognozy Banku Światowego dla naszego kraju, zgodnie z którymi tzw. stopa zastąpienia dla większości dzisiejszych 30, 40-latków spadnie do poziomu zaledwie 25 proc. ostatniego wynagrodzenia. Oznacza to, że przeciętna emerytura kogoś, kto przez całe zawodowe życie zarabiał mniej więcej równowartość obecnej mediany polskiego wynagrodzenia (tj. ok. 2300 zł na rękę) będzie wynosiła zaledwie 550-600 zł! Przyczyną takiego stanu rzeczy ma być dramatycznie niski przyrost naturalny, jaki zapanował w Polsce w ciągu ostatnich kilku lat, masowa emigrację młodego pokolenia oraz nikłą migracja z zewnątrz. 

Zdaniem ekspertów z Banku Światowego jedyną szansą na utrzymanie i godne życie na starość mają być prywatne oszczędności oraz zgromadzony za zawodowego życia majątek. Problem w tym, że blisko połowa pracujących Polaków swoje zarobki wydaje na bieżąco i nie ma pieniędzy, aby cokolwiek regularnie oszczędzać.

 

Źródło: Skala emerytur niższych od minimalnych rośnie (Bankier.pl)
Źródło: Bank Światowy ostrzega przed głodowymi emeryturami w Polsce (Zus.pox.pl)

wpis z dnia 10/08/2016

r e k l a m y


niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu III RP

 

 

r e k l a m y


* * *

Dołącz do nas!

 

  

niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu III RP