Być albo nie być dla wielotysięcznych uposażeń sędziów Trybunału w stanie spoczynku, czyli o co toczy się gra w/s nowej ustawy o TK
wpis z dnia 5/08/2016

foto: Lukas Plewnia (Flickr.com / CC by SA 2.0)

Przypomnijmy - posłowie Platformy, pracując wraz z prezesem Rzeplińskim nad treścią ustawą o TK w wersji z czerwca 2015 r. wymyślili, że sędziom Trybunału w stanie spoczynku będzie przysługiwać dożywotnie uposażenie w wysokości 75 proc. ostatnio pobieranego wynagrodzenia miesięcznego (w praktyce kilkanaście tys. zł). Nowa ustawa PiS o Trybunale z 22 lipca 2016 r. uchyla ten wymyślony przez posłów Platformy przywilej. To może tłumaczyć dlaczego przechodzącemu niebawem w stan spoczynku Rzeplińskiemu tak bardzo zależy na ekspresowym uwaleniu całej ustawy nim skończy się jej vacatio legis. 
            

r e k l a m y


            

Przyjęta przez Sejm poprzedniej kadencji i podpisana przez prezydenta Komorowskiego ustawa o Trybunale Konstytucyjnym z 25 czerwca 2015 r. przewiduje w art. 40 instytucję tzw. sędziego w stanie spoczynku. Osiągnięcie tego stanu przez sędziów TK miałoby się równać z nabyciem prawa do finansowego uposażenia w wysokości 75 proc. ostatnio pobieranego wynagrodzenia miesięcznego:

 

 

W praktyce oznaczałoby to, że sędzia Trybunału przechodząc w stan spoczynku (np. po zakończeniu swojej kadencji) zacząłby otrzymywać co miesiąc po ok. 12 tys. zł uposażenia. 

Przyjęta przez PiS nowa ustawa o Trybunale Konstytucyjnym z 22 lipca 2016 r. uchyla wspomniany powyżej przywilej. Sędzia TK przechodząc w stan spoczynku nie nabywałby żadnych praw do finansowego uposażenia. 

Warto wiedzieć, że prezesowi Rzeplińskiemu niebawem kończy się kadencja. Co za tym idzie - mógłby on przejść w stan spoczynku i otrzymywać 75 proc. ostatniego wynagrodzenia. W jego przypadku mogłoby to być nawet ok. 15 tys. zł (wszak prezes TK otrzymuje wyższe wynagrodzenie od zwykłego sędziego TK). 

Aby nie dopuścić do wejścia w życie nowej ustawy uchwalonej przez PiS, która m.in. uchyla finansowe przywileje dla sędziów w stanie spoczynku, prezes Rzepliński chce, by Trybunał orzekł o jej niekonstytucyjności jeszcze w okresie vacatio legis. Problemem jest to, że nie może tego zrobić na jawnej rozprawie (spełnionych musi być szereg przesłanek, których fizycznie nie da się wypełnić w krótkim, bo 2-tygodniowym, okresie vacatio legis). W związku z tym prezes Rzepliński wymyślił, że nową ustawę uzna za niekonstytucyjną na posiedzeniu niejawnym TK, które ma się odbyć już 9 sierpnia. 

 

Czy w ten sposób uda mu się uchronić swoje przywileje gwarantowane platformianą ustawą o TK?

 

Źródło: USTAWA z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Sejm.gov.pl)
Źródło: USTAWA z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Sejm.gov.pl)
Źródło: Andrzej Rzepliński wymyślił całkowicie niekonstytucyjny sposób obalenia nowej ustawy o TK (wPolityce.pl)

Źródło: Zobacz jak zarabia się w TK (Niezalezna.pl)

wpis z dnia 5/08/2016

r e k l a m y


niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu III RP

 

 

r e k l a m y


* * *

Dołącz do nas!

 

  

niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu III RP