Kompletne szaleństwo! "Superpaństwo" Niemiec i Francji jako odpowiedź na Brexit. Czy oni chcą rozwalić europejską wspólnotę do reszty?!
wpis z dnia 27/06/2016

Najnowsza propozycja Niemiec i Francji co do przyszłości UE mówi o stworzeniu europejskiego "superpaństwa". Kraje wchodzące w skład tego tworu musiałby ograniczyć prawo do posiadania własnej armii, służb specjalnych, odrębnego prawodawstwa, systemu podatkowego, własnej waluty czy banku centralnego zdolnego do realnej obrony interesów finansowych państwa narodowego. Ponadto utraciłyby kontrolę nad własnymi granicami oraz procedurami wpuszczania i relokowania uchodźców na ich terenie.
                           

r e k l a m y


            

Szefowie dyplomacji Niemiec i Francji w odpowiedzi na Brexit stworzyli dokument/projekt dotyczący przekształcenia UE w "superpaństwo". W preambule projektu piszą oni rzecz następującą: "Nasze państwa dzielą wspólne przeznaczenie i wspólny zestaw wartości, które dają podstawę do jeszcze bliższej unii między naszymi obywatelami. Będziemy więc dążyć do politycznej unii w Europie i zaprosimy kolejnych Europejczyków do udziału w tym przedsięwzięciu".

Dokument zakłada, że kraje, które zechcą wejść w skład "superpaństwa", będą musiały ograniczyć prawo do posiadania własnej armii, służb specjalnych, odrębnego prawodawstwa, systemu podatkowego, własnej waluty czy banku centralnego zdolnego do realnej obrony interesów finansowych państwa narodowego. Ponadto utraciłyby kontrolę nad własnymi granicami oraz procedurami wpuszczania i relokowania uchodźców na ich terenie. Jakby tego było mało projekt przewiduje wprowadzenie wspólnej polityki zagranicznej oraz ograniczenie roli NATO na kontynencie europejskim.

Jednym słowem - ktoś chce całkowitego rozbicia europejskiej wspólnoty. Jeszcze kilka takich propozycji ze strony Berlina i Paryża, a Unia rozleci się szybciej niż można to sobie było wyobrazić.

 

Źródło: NASZ NEWS: Superpaństwo zamiast Unii Europejskiej – ultimatum Francji i Niemiec (TVP.info)

 

wpis z dnia 27/06/2016
     

r e k l a m y


              

niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu III RP

 

 

r e k l a m y


* * *

Dołącz do nas!

 

  

niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu III RP