Ale zbieg okoliczności! Grad był ministrem, gdy rozpoczął się proces sprzedaży kopalni Adamów, której nabywcą został Solorz-Żak. Dziś jest prezesem w jednej z jego spółek
wpis z dnia 8/06/2016

foto: Grzegorz Kornijów / oktaryna.pl (CC by 2.5 PL / Wikipedia)

Aleksander Grad był ministrem Skarbu Państwa, za kadencji którego rozpoczął się proces prywatyzacyjny należącej do Skarbu Państwa i świetnie prosperującej Kopalni Węgla Brunatnego Adamów S.A. Pierwotnie wartość kopalni wyceniono na 183,9 mln zł. Później - w wyniku uwag i nacisków płynących ze strony Ministerstwa Skarbu Państwa - wycena zaczęła się obniżać. Ostatecznie kopalnie kupiła spółka należąca do Zygmunta Solorza-Żaka za... 67,3 mln zł. Od kilku miesięcy prezesem tej spółki jest Aleksander Grad.
  
   

r e k l a m y


             

Przypomnijmy - prywatyzację Kopalni Węgla Brunatnego Adamów rząd Tuska uwzględnił w planie prywatyzacji na lata 2008-2011 r. Ministrem Skarbu Państwa był wówczas Aleksander Grad (pełnił on tę funkcję od 16 XI 2007 do 18 XI 2011). 

Z wykonanego na zlecenie Ministerstwa Skarbu Państwa pierwotnego oszacowania wartości kopalni w Adamowie z dnia 21 VI 2011 r. wynikało, że kopalnia ta jest warta 183,9 mln zł. Cóż jednak dzieje się później? - Ministerstwo zgłosiło uwagi do oszacowania, w efekcie których doradca w dniu 6 lipca 2011 r. zaktualizował ww. oszacowanie i obniżył wartość KWB Adamów do 177,0 mln zł. 

W odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji we wrześniu 2011 r. do Ministerstwa Skarbu Państwa wpłynęły trzy wstępne oferty zakupu 85 proc. akcji kopalni Adamów oraz kopalni Konin. Kwoty, za które oferenci byli gotowi kupić obydwie kopalnie kształtowały się od 149,6 mln zł (oferta najniższa) do 418,6 mln zł (oferta najwyższa). Przypomnijmy, że sama tylko kopalnia Adamów była wyceniona wówczas na 177,0 mln zł.

Co się dzieje dalej? - W grudniu 2011 r. Departament Prywatyzacji w Ministerstwie Skarbu Państwa po raz kolejny zlecił aktualizację wyceny wartości kopalni Adamów. Tym razem wyszło, że wspomniana kopalnia jest warta jedynie 83,9 mln zł, tj. o ponad 50% niższą niż poprzednio. W styczniu 2012 r. do Ministerstwa wpływają dwie oferty - tym razem już o charakterze wiążącym, które dotyczyły zakupu zarówno kopalni w Adamowie, jak i w Koninie. Pierwsza z nich to oferta spółki Społem Plus w wysokości 263,5 mln zł. Druga pochodziła od kontrolowanej przez Zygmunta Solorza-Żaka spółki Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) i opiewała na kwotę 120,8 mln zł. Okazało się, że znacznie wyższą ofertę spółki Społem Plus odrzucono. Oficjalnym powodem odrzucenia tej oferty było to, że "spółka nie przedstawiła wiarygodnych źródeł finansowania transakcji oraz informacji na temat obecnej i docelowej struktury właścicielskiej potencjalnego inwestora". Na placu boju pozostał jedynie Solorz-Żak i jego ZE PAK. 

W dniu 28 maja 2012 r. Minister Skarbu Państwa w drugim rządzie Tuska (od połowy listopada 2011 r. był nim już Mikołaj Budzanowski) zawarł z ZE PAK umowę sprzedaży 85 proc. pakietów akcji Kopalni w Adamowie i Koninie. Cenę, za którą sprzedano samą tylko kopalnie w Adamowie, ustalono ostatecznie na poziomie 67,32 mln zł. Przypomnijmy - pierwszy oficjalny szacunek z czerwca 2011 r. mówił, iż jest ona warta 183,9 mln zł.

11 lutego 2016 r. Rada Nadzorcza Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (czyli spółki która kupiła od Skarbu Państwa kopalnie Adamów) podjęła uchwałę o powołaniu Aleksandra Grada (czyli ministra Skarbu Państwa za kadencji którego rozpoczął się proces prywatyzacji kopalni Adamów) w skład zarządu ww. spółki. Z dniem 18 lutego 2016 r. objął on funkcję prezesa zarządu ZE PAK. 

Aby była jasność - uważam, że powołanie Grada na stanowisko prezesa ZE PAK, w kontekście wcześniejszego nabycia od Skarbu Państwa przez tę spółkę kopalni Adamów, to zwykły zbieg okoliczności i nie należy go wiązać z wyborem oferty złożonej przez ZE PAK, jak i ze stratami Skarbu Państwa związanymi z tą transakcją, które opisała Najwyższa Izba Kontroli. Jestem przekonany, że były minister w rządzie Tuska po prostu posiada odpowiednie kompetencje do zarządzania tego typu spółką i to było głównym czynnikiem motywującym Radę Nadzorczą ZE PAK do podjęcia takiej decyzji.

 

Źródło: Transakcja sprzedaży 85% akcji Kopalni Węgla Brunatnego Konin i Kopalni Węgla Brunatnego Adamów (NIK.gov.pl)
Źródło: Aleksander Grad prezesem zarządu ZE PAK (PolskieRadio.pl)
Czytaj także: Żadne marsze KOD-u tego nie przesłonią: Jest zawiadomienie w/s prywatyzacji kopalni Adamów przez rząd Tuska. Była warta 144 mln zł, a sprzedali ją za 67 mln zł! (Niewygodne.info.pl)

wpis z dnia 8/06/2016

         

r e k l a m y


              

niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu III RP

 

 

r e k l a m y


* * *

Dołącz do nas!

 

  

niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu III RP