Tuskowe "Inwestycje Rozwojowe" okazały się być klapą. NIK potwierdza, to co mówił Sienkiewicz ("Ch..., D... i kamieni kupa")
wpis z dnia 4/05/2016

foto: Youtube.com

Flagowa inwestycja skoku cywilizacyjnego Tuska, tj. Polskie Inwestycje Rozwojowe, walnęła nosem w kamieni kupę i tonie na oczach, jak Costa Concodria. A Tusk, tak jak kapitan Schettino, uciekł z pokładu na ciepłą fuchę do Brukseli i rżnie przysłowiowego głupa w mediach - pisał kiedyś bloger Stanislas Balcerac. Jego słowa po części potwierdził najnowszy raport NIK. Polskie Inwestycje Rozwojowe, czyli "Ch..., D... i kamieni kupa"...
                           

r e k l a m y


            

Polskie Inwestycje Rozwojowe (PIR) miały być flagową instytucją firmującą skok cywilizacyjny epoki Tuska. Niestety rzeczywistość okazała się być zgoła odmienna. W ciągu 2 pierwszych lat funkcjonowania PIR podpisały zaledwie dwie umowy inwestycyjne. Pierwsza dotyczyła finansowania inwestycji gdańskiego LOTOS-u. Druga dotyczyła... remontu kompleksu akademików w Krakowie. W tym miejscu warto odnotować, że Tusk chciał PIR-em modernizować z rozmachem Polskę, a nie remontować akademiki. 

Powyższe zdaje się potwierdzać najnowszy raport NIK na temat PIR: "Program nie został rzetelnie przygotowany, gdyż nie zostały określone szczegółowe plany i mierniki działania poszczególnych podmiotów w nim uczestniczących, skorelowane z celem głównym Programu. Nie został także ustanowiony spójny system monitoringu i nadzoru, wspierający skuteczną realizację programu".

W kontekście powyższego należy zauważyć, że funkcjonowanie tej "Kupy Kamieni" (nazewnictwo stosowane przez członków ekipy rządowej Donalda Tuska) kosztowało polskiego podatnika wiele milionów złotych. Pierwszy prezes PIR-u - Mariusz Grendowicz - zarobił w ciągu 18 miesięcy zasiadania na tym stanowisku nieco ponad 1,14 mln zł wynagrodzenia. No a jest jeszcze zarząd i rada nadzorcza, która też musiała żyć na poziomie...

Tuskowe "Inwestycje Rozwojowe" okazały się być klapą. Wygląda na to, że racje miał minister Bartłomiej Sienkiewicz, który podczas nagranej przez kelnerów rozmowy określił PIR jako "Ch..., D... i kamieni kupę".

 

Źródło: Pożegnanie z dźwignią Tuska (Rp.pl)
Źródło: NIK rozlicza miraże Tuska (Rp.pl)
Czytaj także: Habemus problemus (Monsieurb.neon24.pl)
   

wpis z dnia 4/05/2016
     

r e k l a m y


              

niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu III RP

 

 

r e k l a m y


* * *

Dołącz do nas!

 

  

niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu III RP

 


r e k l a m y