Nie będziesz mógł swobodnie kupować ziemi, chyba że jesteś... biskupem! PiS robi wyłom w ustawie specjalnie dla kościoła
wpis z dnia 1/04/2016

foto: credo-ua.org

Głosami PiS Sejm przyjął wczoraj ustawę o obrocie ziemią, która zakłada wstrzymanie sprzedaży gruntów rolnych z zasobów Skarbu Państwa na 5 lat oraz zmianę zasad obrotu gruntami pomiędzy ich dotychczasowymi właścicielami. Głównym celem zmian jest utrudnienie nabywania polskiej ziemi przez obcokrajowców. Przy okazji jednak PiS uprzywilejował pewną wąską grupę interesu. Rzutem na taśmę spod rygorów ustawy zostali bowiem zwolnieni przedstawiciele... kościoła katolickiego.
                          

r e k l a m y


            

Zadziwiająca jest zdolność PiS do strzelania sobie spektakularnych samobójów. Takowym jest z pewnością zgłoszona do projektu ustawy o obrocie ziemią w ostatnim momencie poprawka posła tej partii mówiąca o tym, że spod rygorów ustawy będą wyłączone kościoły i związki wyznaniowe - w tym przede wszystkim kościół katolicki. Wczoraj wieczorem Sejm przyjął ustawę wraz ze zgłoszoną poprawką. Jeśli ustawa zostanie zaakceptowana przez Senat i podpisana bez veta przez prezydenta, to zasadnym stanie się pytanie - czy kościół, wtedy kiedy inni będą mieli zakaz, będzie mógł bez przeszkód kupować ziemię z zasobów Skarbu Państwa, a następnie będzie mógł ją sprzedawać dalej z odpowiednim zyskiem każdemu, kto spełni rygory ustawy i zapłaci odpowiednią cenę? Wszak ziemia ta nie będzie już pochodziła z "zasobów Skarbu Państwa", lecz będzie należała do kościoła.

Im więcej tego typu strzałów w kolano, tym szybciej energia, która wyniosła PiS do władzy stanie się tylko bladym wspomnieniem.

 

Czytaj więcej: Sejm uchwalił ustawę wstrzymującą sprzedaż państwowej ziemi (Interia.pl)

 

wpis z dnia 1/04/2016
     

r e k l a m y


              

niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu III RP

 

 

r e k l a m y


* * *

Dołącz do nas!

 

  

niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu

 


r e k l a m y