Zadłużenie Polski wzrosło w styczniu o kolejne 13 mld zł i przekroczyło poziom sprzed "skoku na OFE"! Pętla długu dusi coraz mocniej...
wpis z dnia 23/03/2016

Foto: niewygodne.info.pl

Tuskowy skok na oszczędności Polaków zgromadzone w OFE miał jeden pozytywny aspekt - operacja ta pozwoliła pomniejszyć zadłużenie Skarbu Państwa o blisko 105 mld zł. Niestety, wystarczyły tylko 2 lata zaciągania nowych zobowiązań, aby poziom długu przekroczył stan sprzed "wielkiego skoku" na kasę z OFE (838,1 mld zł). Dzisiaj wynosi on już 847,8 mld zł. Co gorsze - ciągle zwiększa się w nim udział długu zagranicznego.
                          

r e k l a m y


            

Zgodnie z najnowszym komunikatem Ministerstwa Finansów - w styczniu zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 13 mld 324 mln zł. W efekcie całkowite zadłużenie urosło do poziomu 847 mld 865 mln zł. Okazuje się, że kwota ta jest wyższa od poziomu zadłużenia notowanego tuż przed tuskowym skokiem na oszczędności Polaków zgromadzone w OFE, jaki miał miejsce w lutym 2014 roku. Przypomnijmy, że wówczas całkowite zadłużenie Skarbu Państwa wynosiło 838,1 mld zł. Wystarczyły zatem 2 lata zaciągania nowych zobowiązań, aby poziom długu przekroczył stan sprzed "wielkiego skoku" na kasę z OFE.

Jakby tego było mało - nieprzerwanie rośnie udział długu należącego do wierzycieli zagranicznych. O ile na koniec 2013 roku wynosił on 51,9 proc. (co odpowiadało kwocie 432,4 mld zł długu), to po styczniu b.r. zwiększył się on do poziomu 57,5 proc. (co stanowi równowartość 487,4 mld zł). Warto podkreślić, że w przypadku takich państw jak Polska lepiej jest, gdy udział inwestorów zagranicznych we własności długu jest mniejszy, niż udział podmiotów krajowych. Niestety, w przypadku naszego państwa mamy do czynienia z czymś zupełnie odwrotnym (aktualnie 57,5 proc. do 42,5 proc. na korzyść podmiotów z zagranicy).

 

Źródło: Zadłużenie Skarbu Państwa (Mf.gov.pl)

 

wpis z dnia 23/03/2016
     

r e k l a m y


              

niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu III RP

 

 

r e k l a m y


* * *

Dołącz do nas!

 

  

niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu

 


r e k l a m y