Frank spada (a miał rosnąć), giełda idzie do góry (a miała spadać). Do tego lepsze prognozy PKB, nadwyżka handlowa i budżetowa... Kryzys? Nie sądzę.
wpis z dnia 16/03/2016

Foto: niewygodne.info.pl

Odebranie władzy okrągłostołowemu establishmentowi miało skutkować wielką katastrofą gospodarczą. Waluty miały drożeć, a giełda spadać. PKB miał się obniżyć, import miał być większy niż eksport, a pieniądze znowu miały wypływać z Polski szerokimi strumieniami. Tymczasem, ku wielkiemu zaskoczeniu, frank zaczął spadać, giełda odbiła, Morgan Stanley podniósł prognozę wzrostu PKB Polski z 3,2 do 3,6 proc., więcej eksportujemy niż importujemy, a budżet kraju po styczniu odnotował... nadwyżkę! Kryzys? - Nie sądzę.
                          

r e k l a m y


            

Jeszcze w styczniu za 1 franka trzeba było zapłacić niemal 4,10 zł. Obecnie kurs spadł do 3,92 zł. W ciągu dwóch miesięcy obniżył się zatem o -4,5 proc. Większą procentową zmianę odnotowaliśmy na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Po styczniowym dołku (WIG20 na poziomie 1670 pkt.), nastąpiło wyraźne odbicie (obecnie 1900 pkt.). Wzrost wyniósł zatem niemal 14 proc. Jakby tego było mało analitycy Morgan Stanley w raporcie z 13 marca podnieśli prognozę wzrostu PKB Polski w 2016 roku z 3,2 do 3,6 proc. Ale to nie koniec - w styczniu znowu odnotowano przewagę eksportu nad importem (wynoszącą +3,047 mld zł) oraz nadwyżkę budżetową (państwo więcej zarabiało niż wydawało) w wysokości 1,76 mld zł.

Czy mamy do czynienia z kryzysem gospodarczym związanym z odebraniem władzy okrągłostołowemu establishmentowi? Nie sądzę.

 

Źródło: Morgan Stanley podnosi prognozę wzrostu PKB Polski do 3,6 proc. w '16 (Pap.pl)
Źródło: Polska wciąż z nadwyżką handlową. Czechy kierunkiem eksportu numer dwa (Bankier.pl)
Źródło: Po styczniu nadwyżka budżetu państwa na poziomie 1,76 mld zł (Bankier.pl)


wpis z dnia 16/03/2016
     

r e k l a m y


              

niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu III RP

 

 

r e k l a m y


* * *

Dołącz do nas!

 

  

niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu

 


r e k l a m y