W 2016 r. na wypłatę emerytur zabraknie 52 mld zł! Aż tyle wyniesie deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
wpis z dnia 15/02/2016

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, czyli finansowe zaplecze ZUS, jest w fatalnym stanie. Pobierane od pracujących Polaków obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne nie wystarczają na wypłatę bieżących rent i emerytur. Szacuje się, że w tym roku zabraknie na ten cel aż 52 mld zł. Niestety, bez poważnych reform w systemie przyznawania i wypłacania emerytur służbom mundurowym, górnikom, nauczycielom, kolejarzom, sędziom, prokuratorom oraz rolnikom - z roku na rok będzie coraz gorzej!
 
        

r e k l a m y


            

Utrzymywanie przez państwo licznych grup uprzywilejowanych w postaci służb mundurowych, górników, nauczycieli, kolejarzy, sędziów, prokuratorów czy rolników powoduje, że nie sposób zebrać za pośrednictwem składek na ubezpieczenia społeczne środków finansowych, które by pokryły koszty wypłaty bieżących rent czy emerytur. Co roku Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS), czyli finansowe zaplecze ZUS, odnotowuje gigantyczne deficyty, które - aby każdy emeryt lub rencista mógł dostać swoje świadczenie na czas - muszą być pokrywane różnego rodzaju dotacjami lub bezzwrotnymi pożyczkami z budżetu państwa. W ten sposób środki zabrane podatnikom, które w normalnym trybie powinny być przeznaczone na armię, ochronę zdrowia czy budowę nowych dróg, muszą być przekazywane do FUS, tak by ZUS mógł wszystkim wypłacić emerytury na czas.

W ubiegłym roku deficyt FUS (czyli brakująca kwota na wypłatę rent i emerytur, którą nie były w stanie pokryć składki na ZUS) wyniósł 52,4 mld zł. Niestety w tym roku będzie podobnie. Sam ZUS szacuje, że składki na ubezpieczenia społeczne pokryją w 2016 roku jedynie 74 proc. wydatków związanych z wypłatą rent i emerytur. Resztę, tj. około 52 mld zł, trzeba będzie wyłożyć z budżetu państwa. Ta niewątpliwie patologiczna sytuacja będzie niestety trwała dopóki poszczególne - i dość liczne - grupy zawodowe będą raczone nadmiernymi przywilejami emerytalnymi. 

 

Źródło: Deficyt FUS przekroczy w tym roku 50 mld zł (GazetaPodatnika.pl)
Źródło: ZUS: wydolność FUS wzrośnie w '16 r. do 74 proc. (Onet.pl)

wpis z dnia 15/02/2016

                      

r e k l a m y


   

niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu III RP

 

 

r e k l a m y


* * *

Dołącz do nas!

 

  

niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu III RP

 


r e k l a m y