Szokujące dane GUS: Po 12 latach spędzonych w UE ok. 6,2 mln Polaków nadal żyje w ubóstwie lub skrajnej biedzie!
wpis z dnia 4/02/2016

foto: cod gabriel (Flickr.com / CC 2.0)

Zdaniem Głównego Urzędu Statystycznego co najmniej 6,2 mln Polaków żyje w relatywnym ubóstwie (czyli w gospodarstwach domowych gdzie wydatki wynosiły mniej niż 1/2 średnich wydatków ogółu gospodarstw domowych), z czego aż 2,8 mln w skrajnej biedzie, czyli poniżej progu dochodów zapewniających biologiczną egzystencję. Jakby tego było mało 12 mln Polaków nie posiada żadnych oszczędności, a najczęściej spotykana wypłata w Polsce to zaledwie 1786 zł netto! A to wszystko w 12 lat po wstąpieniu do "raju" jakim jest UE.
  
                     

r e k l a m y


            

Ponad dekada w Unii Europejskiej nie wpłynęła znacząco na strukturę zamożności polskiego społeczeństwa. Z opublikowanego właśnie przez GUS raportu na temat ubóstwa w Polsce wynika, że aż 6,2 mln osób żyje w tzw. relatywnym ubóstwie. To oznacza, że gospodarstwa domowe, w których te osoby żyją wydają mniej niż wynosi 1/2 przeciętnych wydatków ogółu wszystkich gospodarstw domowych w Polsce (w praktyce oznacza, to miesięczny dochód rozporządzalny jest niższy niż 1 tys. zł na osobę). Aż 2,8 mln Polaków zdaniem GUS żyje w tzw. skrajnej biedzie, czyli nie osiąga progu miesięcznych dochodów, które w teorii mają zapewnić biologiczną egzystencję.

Z innych badań wynika, że ok. 12 mln dorosłych Polaków nie posiada żadnych oszczędności, bowiem wszystko to, co uda im się zarobić przeznaczają na bieżące wydatki egzystencjalne. Dane te nie powinny nas jednak dziwić, jeśli przytoczymy inne statystki GUS, z których wynika, że najczęściej wypłacanym wynagrodzeniem w naszym kraju jest kwota... 1786 zł netto.

Wiele lat spędzonych w Unii Europejskiej przyniosło pozytywne rezultaty, szczególnie w kwestii szeroko rozumianej infrastruktury, która w porównaniu z 2004 rokiem stoi na zupełnie innym poziomie. Nie da się tego pominąć rozważając bilans naszego dotychczasowego członkostwa w tej organizacji. W warstwie zasadniczej nie wiele się jednak zmieniło. Nadal znacznie więcej czasu poświęcamy na pracę niż przeciętny obywatel UE (pracujemy mniej więcej o 1/4 dłużej). Jednocześnie otrzymujemy kilkukrotnie niższe wynagrodzenia (nasze wypłaty są nawet 4-krotnie mniejsze niż na Zachodzie). To sprawia, że - wg oficjalnych statystyk - co najmniej 6,2 mln Polaków ledwo wiąże koniec z końcem doświadczając na co dzień ubóstwa lub skrajnej biedy.

 

Źródło: Raport o polskiej biedzie. W skrajnym ubóstwie żyje co dziesiąte dziecko (kurier.pap.pl)
Źródło: Struktura wynagrodzeń według zawodów (stat.gov.pl)
Źródło: Tylko połowa Polaków posiada oszczędności (Pb.pl)

wpis z dnia 4/02/2016

                                     

r e k l a m y


   

niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu III RP

 

 

r e k l a m y


* * *

Dołącz do nas!

 

  

niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu III RP

 


r e k l a m y