Przedstawiciele kraju, który martwi się o stan demokracji w Polsce, wykluczają z debaty w publicznej TV antyimigrancką partię zajmującą 3. miejsce w sondażach
wpis z dnia 21/01/2016

foto: Janos Balazs (Flickr.com / CC 2.0)

Niemiecka telewizja publiczna organizuje debatę liderów poszczególnych partii przed marcowymi wyborami w trzech krajach związkowych: Badenii-Wirtembergii, Nadrenii Północnej-Westfalii i Saksonii-Anhalcie. Okazało się, że z debaty tej została wykluczona zajmująca 3. miejsce w sondażach prawicowa, antyimigrancka partia AfD. Powód? - Udziału przedstawicieli tej partii w debacie nie życzyli sobie Zieloni i Socjaliści. Oto jak wygląda niemiecka demokracja w praktyce.
                          

r e k l a m y


            

Jednym z głównych postulatów prawicowej i eurosceptycznej partii AfD (Alternatywa dla Niemiec) jest zamknięcie niemieckich granic dla imigrantów, szczególnie dla osób z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Ponadto, ta zajmująca 3. miejsce w sondażach partia domaga się także dymisji kanclerz Angeli Merkel. Zdaniem przedstawicieli AfD, obecna kanclerz jest odpowiedzialna za fiasko polityki migracyjnej, a islam stanowi zagrożenie dla współczesnych Niemiec.

Niemiecka telewizja publiczna organizuje na kanałach lokalnych debatę liderów poszczególnych partii przed marcowymi wyborami w trzech krajach związkowych: Badenii-Wirtembergii, Nadrenii Północnej-Westfalii i Saksonii-Anhalcie. Okazało się, że wykluczenia AfD z debaty zażądali przedstawiciele partii Zielonych oraz Socjaldemokratów. Co istotne - władze lokalnych telewizji SWR i MDR (należących do ogólnoniemieckiej sieci pierwszego programu telewizji publicznej ARD) zgodziły się z tym postulatem i wykluczyły z udziału w debacie przedstawicieli AfD! 

Oto jak wygląda demokracja w kraju, który martwi się stanem demokracji w Polsce...

 

Źródło: Antyimigrancka partia wykluczona z debaty w niemieckiej telewizji (tvn24.pl)

 

wpis z dnia 21/01/2016

      

r e k l a m y


   

niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu

 

 

r e k l a m y


* * *

Dołącz do nas!

 

  

niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu

 


r e k l a m y