UWAGA! Sąd Najwyższy może unieważnić wyniki wyborów parlamentarnych z października!
wpis z dnia 21/12/2015

foto: sejm.gov.pl

19 stycznia Sąd Najwyższy zdecyduje, czy październikowe wybory trzeba będzie powtórzyć. Wg nieoficjalnych informacji sędziowie mają rozstrzygnąć czy fakt, iż z list PiS startowali członkowie innych partii (np. Solidarnej Polski czy Polski Razem) nie obligował do stworzenia wyborczej koalicji kilku partii (próg wyborczy = 8%), a nie komitetu jednego ugrupowania (próg = 5%). I to pomimo, iż wszyscy posłowie wybrani z list PiS reprezentują dzisiaj w Sejmie "Klub Parlamentarny PiS", a nie swoje macierzyste partie.
                          

r e k l a m y


            

Przypomnijmy, że zgodnie z prawem Sąd Najwyższy (SN) ma 90 dni od dnia wyborów na podjęcie uchwały o ich ważności na podstawie sprawozdania PKW oraz opinii wydanych w/s rozpoznanych protestów wyborczych. PKW w oficjalnym sprawozdaniu nie stwierdziła naruszeń prawa wyborczego, które – w jej ocenie – mogłyby mieć wpływ na wyniki głosowania i wyniki wyborów. Jeśli zaś chodzi o protesty wyborcze, to do SN wpłynęło ich łącznie 77. Aż 43 protesty SN postanowił pozostawić bez dalszego biegu. W przypadku 27 protestów SN stwierdził, że są one zasadne jednocześnie wskazując, iż nieprawidłowości opisane w tych protestach nie miały jednak wpływu na wynik wyborów w skali kraju (głównie kwestie związane z liczeniem głosów w pojedynczych komisjach wyborczych). Do rozpatrzenia pozostał 1 protest, który ma dotyczyć kwestii listy wyborczej PiS, na której znaleźli się przedstawiciele innych partii.

Zdaniem jego autorów, to że na liście wyborczej PiS znaleźli się politycy innych partii winno być wystarczającą przesłanką, aby uznać, że była to koalicja kilku partii (próg wyborczy 8%), a nie zwykły komitet wyborczy (próg 5%). Przypomnijmy, że PiS startował jako zwykły komitet, a więc wymagany w tym przypadku próg wyborczy wynosił 5%. Dla autorów protestu nie ma znaczenia fakt, że w parlamencie wszyscy wybrani z list PiS (w tym także członkowie Solidarnej Polski, Polski Razem czy Prawicy RP) reprezentują "Klub Parlamentarny PiS", a swoje partie.

I jeszcze jedna sprawa - zgodnie z informacją dostępną na stronie internetowej Sądu Najwyższego, wspomniany protest został wniesiony po terminie, tak więc powinien on być pozostawiony bez dalszego biegu. Powinien, ale jak będzie w rzeczywistości okaże się 19 stycznia 2016 r. o godz. 13.00.

 

Czytaj więcej: OSTATNI PROTEST (GKraport.com)
Czytaj także: Sprawozdanie z wyborów do Sejmu i Senatu (PKW.gov.pl)
Czytaj także: Protesty wyborcze i ważność wyborów do Sejmu RP i Senatu RP (Sn.pl)

 

wpis z dnia 21/12/2015

      

r e k l a m y


   

niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu

 

 

r e k l a m y


* * *

Dołącz do nas!

 

  

niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu