TK we własnej sprawie wydał wyrok po 19 dniach. W sprawie dot. milionów obywateli (BTE) potrzebował na to aż 902 dni!
wpis z dnia 20/12/2015

foto: trybunal.gov.pl

Gdy zagrożone były interesy członków Trybunału Konstytucyjnego, to potrafili oni się zebrać i wydać korzystny dla siebie wyrok w ciągu zaledwie 19 dni. Gdy chodziło o interesy zwykłych ludzi, które zagrażały interesom banków (zgodność bankowego tytułu egzekucyjnego z Konstytucją), to sędziowie Trybunału potrzebowali aż 902 dni na wydanie odpowiedniego wyroku potwierdzającego niekonstytucyjność kwestionowanych przepisów.
                        

r e k l a m y


            

19 listopada Sejm uchwalił przedstawioną przez PiS nowelizację ustawy o TK. Dzień później Senat nie wprowadził do niej poprawek, co pozwoliło prezydentowi Andrzejowi Dudzie złożyć pod nią swój podpis. Ustawa została opublikowana w dzienniku ustaw. Dokładnie 19 dni później Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż zmiany proponowane przez PiS, które - co należy odnotować, - uderzały w interesy poszczególnych sędziów z obecnego składu TK, są sprzeczne z Konstytucją.

W kontekście wspomnianych 19 dni warto zauważyć, że 24 października 2012 roku Sąd Rejonowy w Koninie postanowił zadać Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie o zgodność z Konstytucja zapisów Prawa Bankowego regulujących kwestie bankowego tytułu egzekucyjnego, które w uprzywilejowanej pozycji stawiały działające na terytorium naszego kraju banki. Co ciekawe - Trybunał uznał zapisy Prawa Bankowego dotyczące BTE za niekonstytucyjne. Problem w tym, że zrobił to dopiero wyrokiem z dnia 14 kwietnia 2015 roku, czyli po upływie 902 dni od chwili zadania pytania przez Sąd Rejonowy. 

Jak widać, kiedy zagrożone były interesy poszczególnych sędziów, Trybunał potrafił w ekspresowym tempie wydać wyrok. Kiedy jednak chodziło o interesy zwykłych ludzi, które zagrażały interesom banków, to Trybunał potrzebował aż 902 dni na wydanie wyroku potwierdzającego niekonstytucyjność kwestionowanych przepisów.

 

Źródło informacji: Jak działa Trybunał Konstytucyjny (10murzynków)

wpis z dnia 20/12/2015

                 

r e k l a m y


   

niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu III RP

 

 

r e k l a m y


* * *

Dołącz do nas!

 

  

niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu III RP