Niemieckie firmy zgarnęły około 20 mld euro przy obsłudze projektów infrastrukturalnych w Polsce. Polskie firmy w Niemczech zaledwie 0,2 mld euro
wpis z dnia 10/12/2015

foto: Janos Balazs (Flickr.com / CC 2.0) / Radomil (wikipedia / CC 2.0)

Skalę postkolonialnego wyzysku najlepiej widać na przykładzie transgranicznego przepływu zysków i kapitału. Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez posła Sylwestra Chruszcza z sejmowej komisji d/s UE - od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, niemieckie firmy z tytułu realizacji kontraktów na realizację projektów infrastrukturalnych w Polsce zgarnęły ok. 20 mld euro. Polskie firmy działające na terytorium Niemiec zyskały w ten sposób zaledwie 0,2 mld euro. Stosunek 1 do 100.
                          

r e k l a m y


            

W kontekście powyższego warto przypomnieć, że skala problemu transferu kapitału z Polski została nie dawno dostrzeżona przez Najwyższą Izbę Kontroli. Przypomnijmy, że NIK opublikowała raport, z którego wynika, że nadzorowane przez Ministerstwo Finansów urzędy skarbowe zupełnie nie radzą sobie z transferowaniem gigantycznych dochodów przez zagraniczne podmioty poza polski system podatkowy. Osiągane w Polsce dochody są najczęściej transferowane do tzw. rajów podatkowych (Luksemburg, Cypr, Bahamy). Powyższe nie powinno nas jednak dziwić. NIK ustaliła, że urzędy kontroli skarbowej i urzędy skarbowe - zamiast skupić się na podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego - koncentrowały się, zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, na łupieniu i gnębieniu kontrolami małych przedsiębiorców z polskim kapitałem. Duże zagraniczne spółki i koncerny mogły w tym czasie spokojnie transferować dochody poza granice Polski.

Efekty takiego stanu rzeczy są zatrważające. Zgodnie z oficjalnymi statystykami NBP w latach 2005 - 2014 z naszego kraju wypłynęła bezpowrotnie równowartość 540 mld zł! 

 

Źródło: Firmy niemieckie zarobiły przy... (twitter.com)
Źródło: Bilans płatniczy NBP (NBP.pl)
Czytaj także: NIK o kontroli firm z udziałem kapitału zagranicznego (NIK.gov.pl)

 

wpis z dnia 10/12/2015
      

r e k l a m y


   

niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu

 

 

r e k l a m y


* * *

Dołącz do nas!

 

  

niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu