TK powinien zbadać konstytucyjność niepłacenia przez sędziów składek ZUS i pobierania przez nich emerytur 3-krotnie wyższych od reszty społeczeństwa!
wpis z dnia 4/12/2015

Foto: Trybunal.gov.pl

Jedną z naczelnych zasad Konstytucji RP jest równość wobec prawa. Zdaje się jednak, iż zasada ta nie dotyczy sędziów. Nie muszą oni bowiem płacić składek ZUS, tak jak robi to reszta społeczeństwa. Mimo, iż tego nie czynią ich emerytury są jednak kilkukrotnie wyższe od przeciętnych emerytur zwykłych ludzi. Może warto, aby sprawą zainteresował się Trybunał Konstytucyjny i orzekł czy jest to zgodne z obowiązującą w Polsce Konstytucją? Byłbym bardzo ciekawy rozstrzygnięcia w tej sprawie...
                          

r e k l a m y


            

Artykuł 2 Konstytucji RP stanowi, że "Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej". Artykuł 32 Konstytucji dodaje: "Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne". Powstaje pytanie - jak dwa powyżej cytowane artykuły Konstytucji mają się do art. 91 Prawa o ustroju sądów powszechnych, który de facto zwalnia sędziów z obowiązku płacenia składek ZUS? Czytamy w nim bowiem, że: "Od wynagrodzenia sędziów nie odprowadza się składek na ubezpieczenie społeczne". Co więcej - mimo, iż przeciętny Kowalski wyłożył przez całe swoje zawodowe życie setki tysięcy złotych w składkach na ubezpieczenia społeczne, a przeciętny sędzia nie zapłacił z tego tytułu ani jednej złotówki, to obecna przeciętna emerytura sędziowska stanowi wielokrotność emerytury przeciętnego Kowalskiego! 

Jestem ciekawy, co by było gdyby ktoś odważył się zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego cytowany powyżej art. 91 Prawa o ustroju sądów powszechnych i zawnioskował o zbadanie jego zgodności z Konstytucją RP, szczególnie z przytaczanymi powyżej artykułami 2 i 31? Czy sędziowie TK orzekliby o jego niekonstytucyjności? Czy potwierdziliby, że zwolnienie środowiska sędziowskiego z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenia społeczne stoi w sprzeczności z naczelną zasadą równego traktowania wszystkich obywateli przez władze publiczne?

 

wpis z dnia 4/12/2015
      

r e k l a m y


   

niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu

 

 

r e k l a m y


* * *

Dołącz do nas!

 

  

niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu