Teoretyczna służba zdrowia w teoretycznym państwie? Kolejny miażdżący raport NIK za lata 2012-2014
wpis z dnia 3/12/2015

foto: kingswaymedical.com / nik.gov.pl

Najwyższa Izba Kontroli przygotowała kolejny raport, który krytykuje dokonania ekipy PO-PSL. Tym razem chodzi o kwestie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w Polsce za lata 2012-2014. Zdaniem kontrolerów z NIK-u brakowało przede wszystkim kompleksowej, przemyślanej i konsekwentnie prowadzonej profilaktyki w zakresie podstawowej opieki medycznej. Z tego powodu większość lekarzy nie decydowała się przeprowadzać badań profilaktycznych, pozwalających rozpoznać u pacjentów choroby cywilizacyjne.
                                

r e k l a m y


            

Zdaniem NIK podstawowa opieka zdrowotna, która powinna być filarem systemu ochrony zdrowia, w ponad połowie skontrolowanych podmiotów finansowanych z budżetu NFZ nie była wystarczająco skuteczna w zakresie zachowania zdrowia, zapobiegania chorobom i ich wczesnego wykrywania. Pomimo upływu 15 lat od wprowadzenia systemu medycyny rodzinnej, najsłabszą stroną podstawowej opieki zdrowotnej nadal jest profilaktyka, zwłaszcza w odniesieniu do chorób cywilizacyjnych. Liczba przypadków chorób cywilizacyjnych wśród Polaków, takich jak nadwaga, otyłość, cukrzyca, choroby układu krążenia czy choroby nowotworowe rośnie w zawrotnym tempie. Kontrolerzy NIK nie mają wątpliwości, że bezpośredni wpływ na taki stan rzeczy ma brak kompleksowej, przemyślanej i konsekwentnie prowadzonej profilaktyki.

Raport NIK ujawnił, że w latach 2012-2014 liczba świadczeń na rzecz profilaktyki chorób układu krążenia, które są najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce, spadła o ponad 26 proc. Średnio rocznie bada się pod tym kątem zaledwie ok. 3 proc. populacji kwalifikującej się do takich badań (czyli z ok. 2,7 mln Polaków). W latach objętych kontrolą udzielano też mniej porad w zakresie profilaktyki gruźlicy (o blisko 15 proc.) oraz chorób związanych z paleniem tytoniu, w tym nowotworów (o 23 proc.). 

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej pytanie dlaczego nie przeprowadzali badań profilaktycznych, odpowiadali najczęściej, że są one zbyt czasochłonne, a przede wszystkim nie są obowiązkowe w świetle prawa. W tym kontekście NIK zauważył, że regulujące tę kwestię rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu świadczeń opieki zdrowotnej w tym badań przesiewowych oraz okresów, w których te badania są przeprowadzane zostało w 2009 roku... uchylone. 

 

Źródło: NIK o podstawowej i specjalistycznej opiece medycznej (NIK.gov.pl) 

 

wpis z dnia 3/12/2015

             

r e k l a m y


   

niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu

 

 

r e k l a m y


* * *

Dołącz do nas!

 

  

niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu