Poseł PO (Cimoszewicz) nazwał zaplanowany przez swoją partię budżet kraju "chorym pomysłem chorego umysłu"
wpis z dnia 30/11/2015

foto: screen twittera \ niewygodne.info.pl

Okazało się, że Platforma błędnie oszacowała w ustawie budżetowej na 2015 rok wpływy z tytułu podatków. Będą one niższe od pierwotnie zakładanych o ok. 12 mld zł. Nowa ekipa planuje przeprowadzić szereg oszczędności, ale i tak zabraknie 3-4 mld zł, aby związać koniec z końcem. Stąd pilna potrzeba nowelizacji budżetu i zwiększenie deficytu. Specyficznie zareagował na to poseł PO - Tomasz Cimoszewicz. Odnosząc się do informacji o niespinającym się budżecie stwierdził, że był on "chorym pomysłem chorego umysłu".
                          

r e k l a m y


            

Ministerstwo Finansów opublikowało w piątek późnym popołudniem komunikat o następującej treści:

 

Dochody z podatku VAT za rok 2015 w dniu 26 listopada były niższe od przyjętych w ustawie budżetowej o 13,3 mld zł. Pozostałe podatki przyniosły nieco więcej wpływów niż zakładane, niemniej ogólny ubytek wynosi ok. 12 mld zł. Obecnie, wobec zastanego stanu rzeczy MF opracuje w trybie pilnym nowelę do budżetu na 2015 która zostanie przedłożona Radzie Ministrów 1 grudnia 2015, a następnie trafi do Sejmu. Zakładając naturalne oszczędności budżetowe na poziomie z lat ubiegłych, nowela zwiększy deficyt o sumę ok. 3-4 mld zł, przy czym kwota ta zostanie doprecyzowana w oparciu o szczegółowe dane z resortów.

 

Przekładając to na bardziej zrozumiały język, okazało się, że Platforma Obywatelska - tworząc w ubiegłym roku plan ustawy budżetowej na 2015 rok - przeliczyła się z wpływami budżetowymi, szczególnie w zakresie wpływów z tytułu podatku VAT. Obecnie w kasie państwa brakuje z tego powodu pieniędzy na bieżące funkcjonowanie, stąd pilna potrzeba nowelizacji budżetu i zwiększenie deficytu o 3-4 mld zł. 

Poseł Tomasz Cimoszewicz z PO, komentując na Twitterze doniesienia prasowe o koniecznej nowelizacji budżetu za 2015 rok, dokonał pięknego samozaorania - nazwał on bowiem zaplanowany przez swoją partię budżet kraju za 2015 rok "chorym pomysłem chorego umysłu". Tak przynajmniej wynika z celowościowo-literalnej analizy jego własnych słów:

 

 

Zakładam, że poseł Cimoszewicz junior się pomylił, że jego intencją było skrytykowanie budżetu, który w całości zostałby nakreślony przez ekipę PiS. No, ale niestety - wyszło jak wyszło. Autokrytyka i samozaoranie lever hard...

 

Źródło: twitter Tomasza Cimoszewicza
Zobacz także: twitter Michała Szułdrzyńskiego
Zobacz także: Komunikat Ministerstwa Finansów (Mf.gov.pl)

 

wpis z dnia 30/11/2015
      

r e k l a m y


   

niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu

 

 

r e k l a m y


* * *

Dołącz do nas!

 

  

niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu