Rząd znowu zadłuża Polskę za granicą. Tym razem pożyczył od banków i funduszy inwestycyjnych ponad 4 miliardy zł
wpis z dnia 30/09/2015

Ministerstwo Finansów poinformowało, że pożyczyło - głównie od zagranicznych funduszy inwestycyjnych i banków - kwotę 1 miliarda euro, która po przeliczeniu na złotówki stanowi równowartość ok. 4,2 miliardów złotych. Organizatorem emisji obligacji były banki: BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC i J.P. Morgan.
                 

r e k l a m y


            

Wpisy agencyjnych serwisów były raczej skąpe w informacje: "Ministerstwo Finansów sprzedało dziesięcioletnie euroobligacje za 1,0 mld euro przy rentowności 1,592 proc.". Wspomniany miliard euro, to równowartość ponad 4,2 mld zł. Nabywcami tych obligacji okazały się być głównie fundusze inwestycyjne (48 proc.) oraz banki (30 proc.) z takich krajów jak Niemcy (38 proc.), Belgia (11 proc.) czy USA (9 proc.). 

Wiceminister finansów Dorota Podedworna-Tarnowska wyjaśniała, że "Środki z emisji obligacji powiększą rezerwę płynnych środków i tym samym stanowić będą zabezpieczenie finansowania potrzeb pożyczkowych na rynku krajowym". Przekładając to z polskiego na nasz - oznacza to ni mniej, ni więcej jak powiększenie zadłużenia o równowartość ponad 4 miliardów złotych. Kwota ta będzie mogła być wydatkowana na bieżące potrzeby. Co więcej - rząd nie wyklucza, że do końca roku raz jeszcze pokusi się o powiększenie długu poprzez emisję obligacji w euro, gdzie docelowymi wierzycielami będą miały zostać podmioty zagraniczne. 

Na marginesie warto zauważyć, że rząd pożycza pieniądze w walucie obcej (w tym przypadku w euro), a zwykłych ludzi przestrzega przed braniem pożyczek w walutach zagranicznych. Czy mamy zatem do czynienia z jawną niekonsekwencją w pojmowaniu ryzyka kursowego związanego z kredytami walutowymi?

 

wpis z dnia 30/09/2015

                   

r e k l a m y


   

niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu

 

 

r e k l a m y


* * *

Dołącz do nas!

   

 

niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu