Czy Tuska, Kopacz i innych rządowych polityków będzie można wsadzić na 10 lat do więzienia? Teoretycznie istnieje taka możliwość
wpis z dnia 24/09/2015

foto: PlatformaRP \ European People's Party EPP (Flickr.com / CC by SA 2.0)

Zgodnie z art. 129 obowiązującego Kodeksu Karnego kto będąc upoważniony do występowania w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej w stosunkach z rządem obcego państwa lub zagraniczną organizacją, działa na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Są przesłanki ku temu, aby sądzić, że Donalda Tuska, Ewę Kopacz i innych rządowych polityków będzie można pociągnąć do odpowiedzialności karnej stosując powyższy artykuł kodeksu karnego.
                 

r e k l a m y


         

Ewa Kopacz, Donald Tusk jak i inni platformiani politycy, którzy w ciągu ostatnich 8 lat posiadali upoważnienie do występowania na arenie międzynarodowej w imieniu naszego kraju, wielokrotnie podejmowali decyzję, które mogą być traktowane jako wywołujące szkodę Polsce i Polakom. Do takich zaliczyłbym na przykład zgodę na umorzenie kontrolowanej przez rosyjski rząd spółce Gazprom długu za przesył gazu na zachód Europy (ok. 1,2 mld zł), akceptację warunków zabójczego dla polskiej gospodarki pakietu klimatycznego, czy przyjęcie regulacji zmuszających nas do przyjęcia islamskich imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki. Każda z tych decyzji była szkodliwa dla interesów naszego kraju. Każda z nich spełnia - w mojej opinii - przesłanki opisane w art. 129 Kodeksu Karnego ("kto będąc upoważniony do występowania w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej w stosunkach z rządem obcego państwa lub zagraniczną organizacją, działa na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej..."). 

Jak widać istnieje zatem podstawa prawna do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej obecnej ekipy rządowej. Wystarczy tylko odpowiednio udowodnić, że w wyniku działalności ww. osób Polska rzeczywiście poniosła szkodę (co wydaje mi się banalnie proste, szczególnie w przypadku nieracjonalnego umorzenia długu wobec Gazpromu czy przyjęcia regulacji dot. pakietu klimatycznego) i złożyć stosowne zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do prokuratury.

 

Źródło: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Sejm.gov.pl)

 

wpis z dnia 24/09/2015

                   

r e k l a m y


   

niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu

 

 

r e k l a m y


* * *

Dołącz do nas!

   

 

niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu