Szwajcarskie gminy skarżą się,  że przebywający u nich uchodźcy w ogóle nie pracują. Aż 87 proc. Syryjczyków jest na socjalu!
wpis z dnia 11/09/2015

Interesujące dane napływają ze Szwajcarii. Okazuje się, że uchodźcy, którzy przybyli do tego kraju w ostatnich latach, w zdecydowanej większości nie podejmują jakiejkolwiek pracy zarobkowej i żyją z wypłacanych przez władze samorządowe zasiłków socjalnych. Czy nowa fala imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu zmieni te niekorzystne statystyki? Niestety, mam co do tego poważne wątpliwości.
                 

r e k l a m y


         

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez szwajcarską gazetę "Basler Zeitung" - aż 95 proc. uchodźców z Erytrei, którzy w ostatnich latach otrzymali prawo do pobytu w Szwajcarii, nie podejmuje żadnej zarobkowej pracy. Żyją z zasiłków socjalnych wypłacanych im przez tamtejsze gminy. Podobnie sprawa się ma w przypadku innych nacji: 87 proc. Syryjczyków, 84 proc. Irańczyków i 75 proc. uchodźców ze Sri Lanki również nie podejmuje oficjalnego zatrudnienia, mimo że możliwości znalezienia prostej, nie wymagającej dobrej znajomości języka, pracy są bardzo realne (w Szwajcarii stopa bezrobocia jest jedną z najniższych w Europie). Powód? - Azylanci z prawem do stałego pobytu, którzy są bezrobotnymi otrzymują średnio 1000 CHF podstawowego zasiłku socjalnego (ok. 3,9 tys. zł) oraz inne dodatki finansowe (w przypadku rodzin z dziećmi). Państwo zapewnia im także opiekę zdrowotną oraz mieszkanie. Szwajcarscy rolnicy, którzy co roku desperacko szukają rąk do pracy w sezonie letnim, chętnie zatrudniliby uchodźców. Ale ci nie kwapią się do ciężkiej, fizycznej pracy. Zasiłki są na tyle wysokie, że imigranci nie czują żadnej motywacji, by pracować.

Podobne dane dotyczące imigrantów docierają do nas z Holandii. Zgodnie z oficjalnymi statystykami rządowymi aż 68,9 proc. Somalijczyków, 62,2 proc. Syryjczyków oraz 57,8 proc. Irakijczyków korzysta regularnie z pomocy społecznej i otrzymuje zasiłki socjalne. W przypadku Holendrów współczynnik ten spada do 3,1 proc., a w przypadku Polaków przebywających w kraju tulipanów - do zaledwie 2,1 proc. (!). 

Powstaje pytanie - czy nowa fala imigrantów i uchodźców z Afryki i Bliskiego Wschodu zmieni te niekorzystne statystyki? Niestety, mam co do tego poważne wątpliwości...

 

Źródło danych: Aus Asylanten werden Sozialhilfefälle (bazonline.ch) [DE]
Źródło danych: Somaliërs kunnen geen baan vinden, Polen juist wel (hartvannederland.nl) [NL]
 

wpis z dnia 11/09/2015

                 

r e k l a m y


   

niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu

 

 

r e k l a m y


* * *

Dołącz do nas!

   

 

niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu