GUS potwierdza dramatyczne dane nt. populacji i przyrostu naturalnego. Polska zaczęła znikać!
wpis z dnia 1/09/2015

foto: niewygodne.info.pl

Zgodnie z najnowszym biuletynem statystycznym Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w okresie od stycznia do czerwca br. liczba zgonów przewyższyła liczbę urodzin aż o 13 tys. Jeśli doliczyć do tego masową emigrację ludzi młodych, którzy wyjeżdżają z Polski z zamiarem nie wracania oraz rosnącą liczbę emerytów, to zabójczo realne stają się najczarniejsze prognozy, zgodnie z którymi w ciągu najbliższego stulecia narodowość polska nad Wisłą stanie się mniejszością, któregoś z państw ościennych...
                 

r e k l a m y


         

GUS kilka dni temu opublikował dramatyczne dane na temat przyrostu naturalnego w naszym kraju. Wynika z nich, że po pierwszych sześciu miesiącach br. liczba zgonów przewyższyła liczbę urodzin aż o 13 tys. Jeśli takie tempo zostanie podtrzymane przez kolejnych sześć miesięcy, to 2015 rok pod względem ujemnego przyrostu naturalnego okaże się być najgorszym od czasów zakończenia II wojny światowej. Niestety wiele wskazuje na to, że kolejne lata będą jeszcze gorsze. Masowa emigracja ludzi w wieku produkcyjnym, dramatyczny wzrost liczby emerytów, wysokie obciążenia podatkowe, niewolniczo niskie płace oraz brak konkretnej i skutecznej polityki prorodzinnej zachęcającej do posiadania dzieci przyczynią się do dalszego pogłębiania kryzysu demograficznego. Ratunkiem dla gospodarki może być w takich okolicznościach otwarcie granic i dopuszczenie do masowej imigracji (np. Ukraińców). O ile jestem pewien, że przyniesie to wymierne skutki dla ekonomii i finansów państwa (nie dojdzie do bankructwa całego kraju), to mam poważne wątpliwości czy napływ obcokrajowców będzie wpływał pozytywnie na zachowanie ducha i tożsamości narodowej nad Wisłą. 

 

Źródło: Biuletyn Statystyczny nr 7/2015 (Stat.gov.pl)
Czytaj także: Dramatyczne dane GUS: W ciągu ostatniego roku w Polsce ubyło 57 tys. młodych ludzi. Przybyło za to 227 tys. emerytów (Niewygodne.info.pl)

 

wpis z dnia 1/09/2015

                 

r e k l a m y


   

niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu

 

 

r e k l a m y


* * *

Dołącz do nas!

   

 

niewygodne.info.pl

blog niewygodny dla establishmentu